.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ühe jõud
14.04.2007 - (1467)

Joh.12,24-26: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi; aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja! Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kui keegi mind teenib, see järgigu mind, ja kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija; ja kes mind teenib, seda tahab Isa austada."
Jeesus räägib ühest nisuivast ehk viljaterast, mis kannab palju vilja! Me tulime alles hiljuti välja ühiskonnast, mis apelleeris kõvasti suurtele hulkadele. Koos oleme me tugevad. Tehkem kolhoosid – kollektiivsed majandid. Ühinegem üheks suureks riigiks, siis oleme võimsad – ehitame suuri linnu ja tehaseid, elektrifitseerime kogu maa. Loome võitmatu armee ja keegi ei saa meist jagu. Ikka koos ja kollektiivselt.
Jeesus aga rõhutas iga üksikisiku suurt potentsiaali. Oli Ta ju isegi laskunud üksinda taevast maa peale, et teostada grandioosne töö – terve inimkonna päästmine. Ta ei tulnud siia miljardite võimsate inglitega, et ühe võimsa äkkrünnakuga võita vaenlane ja tõusta selle maailma troonile. Ta tuli võitma selle maailma vürsti või selle maailma jumalat, Saatanat, üksi. Ja tegelikult mõtleski Ta selle nisuiva all kõigepealt just iseennast, siis alles oma järgijaid – ja neidki mitte terve suure kogudusena või suurte hulkadena, vaid üksikisikuina. "Kui keegi mind teenib," ütles Ta. Ta nägi ja hindas iga oma jüngri jõudu.
On hämmastav, kui palju võib teha, võib muuta, võib mõjutada üks inimene – üks õpetaja, miks mitte ka üks õpilane, üks sõber, üks pastor – üks inimene! Üks inimene võib mõjutada teist inimest, selle elu ja saatust; jah, üks inimene võib mõjutada väga palju suurte hulkade, tervete rahvaste elu ja saatust – nii positiivselt kui ka negatiivselt. Igaühel meist on keegi, kes on meie elu tugevasti mõjutanud ja igaüks meist mõjutab kellegi elu märkimisväärselt. Kas me ei võiks võtta endale eesmärgiks mõjutada teiste elu võimsalt Jumala auks! Jumala lastena me suudame seda! Võibolla ei pääse me sellega maailma meedia tähelepanu keskmesse või ajalooraamatuisse, kuid me võime avaldada märkimisväärset mõju.
Keegi võib olla taevas sinu pärast, sinu mõju läbi! Keegi, kel oli kiusatus loobuda, võib jätkata võitlust sinu pärast – ja võita! Keegi võib olla koguduses sinu pärast. Keegi võib saada pastoriks sinu pärast. Keegi võib jätkata pastorina sinu pärast, tänu sinu toetusele, julgustusele, palvetele ja abile, ja nii kuulub tema töö vili suuresti ka sulle. Ära iial müü end odavalt. Sul võib olla mõju, mis kestab läbi igaviku!
Jeesus, kasutades nisutera näidet, ilmutas, millist potentsiaali omab üks Jumalale pühendatud elu. Kui palju suudab teha üks ustav usklik inimene. Selle ühe nisutera sees on elu. Sel on imeline võime paljuneda. Arheoloogid leidsid püramiididest 4000 aasta vanuseid kuivi nisuteri, mis sooja, niiskesse mulda külvatuina idanesid ja kandsid vilja!
Kristluse üks suuri tõdesid ongi see, et igal isikul – igal mehel, naisel ja lapsel – on suur väärtus Jumala ees. Ja suur potentsiaal, kui see üks elu on pühendatud Jumalale.
Kuid, pidage! Heitkem taas pilgu sissejuhatuseks loetud kirjakohale. Sealt, Joh.12,24 me lugesime: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi; aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja!"
Loodusseadustest me teame, et kui seeme "sureb", siis ta tegelikult idaneb. Ta ei hävi, vaid temaga toimub uussünni ime! Jah, vana hävib, kuid sünnib uus! Ja selliselt täidab seeme oma missiooni. Just seda mõtleski Jeesus, kui Ta kutsus meid "surema", oma elu "kaotama" Tema pärast. Ta ei soovi hävitada meie elu; Ta soovib, et sellest väljuks kogu meie potentsiaal!
Meie elu "idaneb", kui me anname selle Jumalale. Iga seemne idanemine on Jumala ime; nii on ka iga uussünd Jumala ime. Kuid see on saanud toimuda tänu sellele, et keegi, kes on "idanenud" enne meid, on meid mõjutanud, selleks et meie, olles "idanenud", võiksime mõjutada teisi. Selliselt levibki Jumala riik!
Kas me oleme kunagi vaadanud seda maailma sellise pilguga, et kuidas saaksin mina seda muuta? Jah, me oleme kõik vaadelnud seda maailma ja näinud, kui patune ja allakäinud see on ja kuidas see muutub järjest pimedamaks paigaks, kuid kas me oleme ka sealjuures tõsiselt mõelnud, mida mina saan teha selle valgustamiseks? Ma ehk ei suuda muuta kogu maailma – vähesed on seda suutnud – kuid ma võin teha seda oma mõjupiirkonnas. Igal inimesel on oma mõjupiirkond. Seda ei saa salata. Ja selles oma mõjupiirkonnas – olgu selleks siis kodu, klass, töökoht, küla, linn või isegi riik – võid sa avaldada mõju ja midagi muuta!
John Geddie läks misjonärina ühele Vaikse ookeani saarele 1848. aastal ja töötas seal 24 aastat. Tema mälestuseks püstitatud tahvlile on muuseas kirjutatud: "Kui ta saabus 1848. aastal, polnud saarel ühtegi kristlast. Kui ta lahkus 1872. aastal, polnud saarel ühtegi paganat!"
Mahatma Gandhi tegi fundamentaalse otsuse vabastada India Suurbritannia ülemvõimu alt. Kasutades relvana ainult sõna, osutus ta võimsamaks kui kogu impeeriumi püssid ja pommid. Lühike, kuivetunud, prillidega mees vabastas oma kodumaa ilma ühegi kuulita!
Me võiksime rääkida palju sellest, mida võib korda saata üks inimene. Näiteks spordis. Edgar Savisaar ütles õigesti, et Kristina Smiguni olümpiavõitudega tõusis Eestis keskmine eluiga! See valmistas tõepoolest kogu meie rahvale suurt rõõmu – paljud ei suutnud tagasi hoida rõõmupisaraid. See inspireerib meidki korda saatma midagi suuremat.
Või meditsiinis. Üks mees, Alexander Fleming, nokitses oma katseklaasidega seni, kuni 1929. aastal avastas penitsiliini, mille läbi on päästetud füüsilisest surmast miljoneid inimesi.
Jah, ka Nõukogude Liidu lagunemine, mis tõi Eestilegi vabaduse, oli suuresti ühe inimese teene, oli selleks siis Rooma paavst, nagu mõned arvavad, või Mihhail Gorbatshov, nagu arvavad teised.
Ja Piibliski ilmub palju inimesi, kes üksinda – muidugi Jumala abiga – saatsid korda suuri, väga suuri asju, nagu Joosep, Mooses, Joosua, Gideon, Taavet, Taaniel, Maarja, Paulus, kui nimetada vaid mõningaid. Sinu nimekiri tuleks kindlasti teistsugune, sest nii paljud on andnud nii suure panuse, osutudes Piibli suurkujudeks.
Ja kiriku ajaloos sellised hästi tuntud mehed nagu John Wyclif, Jan Hus, Martin Luther ja John Calvin. Metodismi rajaja John Wesley sõitis (mitte autoga) päevas 20 miili 40 aasta kestel, pidades üle 40,000 jutluse ja kirjutades 400 raamatut. Tema mõju? Üks inglise aadel sõitis oma tõllaga maal ja peatus, et küsida talumehelt: "Millest see tuleb, et ma ei leia kohta, kust saaksin osta napsi?" Talumees vastas: "Armuline härra, umbes 100 aastat tagasi käis neil mail jutlustamas John Wesley."
Kui te olete minu sarnased, siis te ütlete: "See kõik on hea, kuid mina ei ole sellise suure ja kõrge kaliibriga. Ma olen tavaline lihtne inimene. Ärme seame lati liiga kõrgele! Kuidas võib minusugune mingit mõju avaldada? Aga mis on kirjutatud Apt.4,13? "Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega."
Me võime olla kõige tavalisemad inimesed – seni, kuni oleme kohtunud Jeesusega. Kui Jeesus on meid muutnud, kui oleme "idanenud", ei ole me enam tavalised inimesed! Ükski, kes on olnud Jeesusega, kes elab ja töötab Jeesusega, ei ole enam tavaline inimene!
Üks inimene võttis vastu Kristuse ja tuli kogudusse. Kuid ta märkas, et koguduse liikmeskond aina kahaneb. Ükskord tõusis ta üles ja ütles: "Ma ei lase oma kogudusel surra. Ma kannan teda oma seljas, kui vaja." Ja ta asus tegutsema ning kogudus elavnes.
Sageli on vaja vaid üht sihikindlat inimest, et muuta asjade käiku, ja kui ta leiab endale väikese grupi pühendunud mõttekaaslasi, võib ta muuta ajaloo käiku!
Kuidas siis avaldada võimsat mõju? Ehk näeme nüüd algkirjakohta uue pilguga? Joh.12,24-26: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi; aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja! Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kui keegi mind teenib, see järgigu mind, ja kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija; ja kes mind teenib, seda tahab Isa austada."
1. Mata oma elu, teenides teisi. Jeesus suri, et meie võiksime elada, ja meie peame "surema" ehk siis "idanema", et Jeesus saaks elada meis ja meie läbi.
2. Loobu oma enesekesksetest ambitsioonidest ja plaanidest ning haara kinni Kristuse missioonist. Paulus kirjutab – Kol.3,1-4: "Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal! Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes Temaga avalikuks au sees."
3. Armasta omakasupüüdmatult Jumalat ja oma kaasinimesi. Me võime kaua aega mitte märgata oma armastustegude vilju, kuid uskuge mind: Jumala põllule külvatud elu ei jää vilja kandmata!
Meie ees lebavad kaks viljatera – üks soojendab end päikese käes, teine langeb külvaja käest külma pimedasse maamulda ning lamab seal maetuna mulla alla. Viljatera, mis soojendab end keskpäeva päikese käes, võib rõõmustada valguse üle, milles ta supleb, kuid igal hetkel võib mõni lind ta neelata! Ja kindlasti ei tule temast midagi, kui kaua ta ka seal maa peal lebaks. Kuid see teine viljatera, mis on suletud oma pimedasse hauda, peagi idaneb, ajab välja rohelise võrse, õitseb, levitades meeldivat lõhna igas suunas, ning kannab vilja.
Kumb viljatera soovid olla sina? Jeesus valis olla teine. See võib olla ka sinu valik – ning sa võid olla viljakas mitte ainult selles maailmas, vaid sa võid olla istutatud ka teise, paremasse maailma!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv