.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Palvetav kogudus
14.07.2007 - (1386)

Varsti peale nelipühipäeva läksid Peetrus ja Johannes Jeruusalemma templisse palvusele. Teel kohtasid nad jalutut, kes lamas värava juures, mida kutsuti Ilusaks, ja see palus apostlitelt armuandi. Peetruse tuntud vastus oli – Apt.3,6: "Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni!" Peetrus haaras tal käest ja tõstis ta püsti, mille peale mees hakkas kõndima ja hüppama Jumalat kiites. See tekitas palju elevust ja suur hulk rahvast kogunes nende ümber. Peetrus kasutas selle ära ja jutlustas neile evangeeliumi. Apt.4,4 ütleb: "Aga paljud neist, kes Sõna kuulsid, uskusid; ja meeste arv tõusis ligi viie tuhandeni."
Peetruse jutlustamise ajal tulid sinna "preestrid ja pühakoja pealik ja saduserid" (Apt.4,1) ning arreteerisid Peetruse ja Johannese. Järgmise päeva hommikul toodi apostlid rahva ülemaist ja vanemaist ning kirjatundjaist koosneva nõukogu ette, kus neilt küsiti aru nende tegevuse kohta. Peetrus vastas neile esitatud süüdistustele ja selgitas, et halvatu sai terveks Kristuse väe läbi. Nõukogu otsusega apostleid ähvardati ja keelati neid midagi rääkimast ja õpetamast Jeesuse nimel. Selle peale vastasid Peetrus ja Johannes – Apt.4,19-20: "Kas on õige Jumala ees teid rohkem kuulata kui Jumalat? Otsustage ise. Sest me ei või jätta rääkimata seda, mida oleme näinud ja kuulnud!" Siiski lasti nad vabaks.
Selles kontekstis loeme tänase sissejuhatava kirjakoha – Apt.4,23-33: "Kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga kui need seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid: "Issand, Sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on, kes oled Püha Vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud: "Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunenud ühte Issanda vastu ning tema Võitu vastu?" Sest tõepoolest on selles linnas Sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle Sa oled võidnud, kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Heroodes ja Pontius Pilaatus, et teha seda, mis Sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima. Ja nüüd vaata, Issand, nende ähvardamistele ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida Sinu sõna, oma kätt sirutades selleks, et tervekssaamised ning tunnustähed ja imed sünniksid Sinu püha sulase Jeesuse nime läbi!" Ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis Püha Vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing; ja ükski ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide juures."
Apostlite tegude raamatut lugedes mõistame, et Uue Testamendi kogudus läbis ühe kriisi teise järel – kuid alati võidukalt! Kuidas see neil õnnestus? Milles peitus võitude saladus? Ma usun, et vastuseks on PALVE. Apostlite tegude raamatu kogudus oli palvetav kogudus. Nad palvetasid alati. Nad palvetasid siis, kui saabus häda ja nad tegid tänupalvet siis, kui hädaoht oli möödas. Salmid 24-30 Apostlite tegude 4. peatükis räägivad koguduse palvest, ülejäänud selle peatüki salmid räägivad selle palve tulemustest. Neist salmidest leiame teatud asjad, mida kogeb üks palvetav kogudus.
1. PALVEVASTUSED. Palvetav kogudus võib oodata ka selgeid palvevastuseid. Kogudus palus, et "tunnustähed ja imed sünniksid ... Jeesuse nime läbi", ja palvevastusena "kõikus paik, kus nad koos olid."
Üks Ameerika Teoloogiline Seminar oli varsti peale avamist pankroti äärel. Raha oli otsas. Kõik selle töötajad kogunesid juhataja kabinetti palvetama, et Jumal aitaks. Kui juba mitmed olid palvetanud, palvetas üks mees: "Issand, me teame, et kariloomad tuhandeil küngastel kuuluvad sulle. Palun, müü neist mõned ja saada raha meile." Sel ajal, kui nad palvetasid, astus sekretäri kabinetti üks Texase farmer ja ütles: "Ma müüsin äsja kaks autokoormat kariloomi ja püüdsin teha saadud rahaga äri, kuid see ei õnnestunud ja mul on selline tunne, et ma pean andma selle raha teie Seminarile. Ma ei tea, kas teil seda vaja on, aga siin on tshekk!" Sekretär võttis tsheki ja, teades Seminari kriitilist rahalist olukorda, läks juhataja kabineti ukse taha ning koputas vaikselt. Lõpuks avas juhataja ukse ja võttis sekretäri käest tsheki, ning seda silmitsenud, ütles palvetajaile: "Jumal müüs oma kariloomad!"
Niisiis, esimene asi, mida palvetav kogudus võib oodata, on Jumala vastus palveile.
2. VAIMUGA TÄITUMINE. Palvetav kogudus võib oodata Püha Vaimuga täitumist. Me lugesime, et "kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis Püha Vaimu" (Apt.4,31). See polnud mitte esimene ega viimane kord, kus Püha Vaim laskus selliselt palvetava koguduse peale. Nad kogesid seda oma tungivate palvete peale korduvalt, alates nelipühipäevast. Nii võib iga palvetav kogudus oodata Püha Vaimu korduvat väljavalamist. Püha Vaim tuleb meie koosolekutele vastusena palvetele. Ta tuleb vaid siis, kui Teda on palutud ja kui Teda ka vastu võetakse.
Ühte kirikusse oli üles pandud uus orel. See oli haruldane instrument ja selle paljud viled olid võimelised tekitama kauneid, pühalikke helisid. Siiski juhtus nii, et juba esimese teenistuse ajal läks varakult ära elektrivool. Ja ilma elektrita ei tee orel midagi. Kutsuti kiiresti kohale elektrik, kes tutvus olukorraga ja lubas probleemi lahendada mõne minutiga. Organistile saadeti sõnum: "Peale palvet on võim peal!"
Nii saabub ka kogudusele Püha Vaimu võim ehk vägi peale tõsist palvet. Keegi on öelnud: "Kui me loodame organisatsioonile, saame seda, mida organisatsioon võib anda; kui me loodame haridusele, saame seda, mida haridus võib anda; kui me loodame kõneosavusele, saame seda, mida kõneosavus võib anda; kui me aga loodame palvele, saame seda, mida Jumal võib anda."
Niisiis, teine asi, mida palvetav kogudus võib oodata, on täitumine Püha Vaimuga.
3. JULGUSE JA VÄEGA JUTLUSTAMINE. Palvetav kogudus võib oodata, et Jumala Sõna kuulutatakse ja õpetatakse julgesti ja suure väega. Apostellik kogudus palus: "Anna oma sulastele kõige julgusega rääkida Sinu sõna." Ja tulemuseks oli, et "nad kõik said täis Püha Vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti." (Apt.4,29-31). Nad ei pehmendanud sõnumit; nad jäid tõe ja Piibli õpetuse juurde. Nad ei filosofeerinud ega politiseerinud, vaid kuulutasid tõde lihtsalt ja selgesti, nagu see on Jeesuses. Ja seda kuulutust saatis suur vägi.
Meiegi peaksime oma kuulutuses jääma Piibli juurde ja tegema seda selgelt ja julgelt, sest selles on vägi. Aga seda suudame me vaid palvetava kogudusena. Öeldakse, et jutlustajad kujundavad ehk valmistavad kogudusi. Kuid ma usun ka vastupidist, et kogudused kujundavad ehk valmistavad jutlustajaid – oma armastuse, toetuse ja eelkõige palvetega.
4. HINGEDE VÕITMINE. Palvetav kogudus on ka hingi võitev kogudus. Loetud tekstist on näha, et peale seda, kui kogudus oli palvetanud ja apostlid Sõna kuulutanud, tuli palju inimesi pöördumisele. Iga kogudus, kes palub innukalt ja tõstab "ühel meelel häält Jumala poole" (Apt.4,24) pöördumata hingede pärast, võib oodata, et Jumal kuuleb palveid ja vastab neile, tuues inimesi pöördumisele.
Ühes koguduses oli palvegrupp, kes peale koos palvetamist käis inimesi koosolekule kutsumas. Ühe maja juures tundis üks selle liige erilist tungi koputada uksele. Ta võeti vastu rõõmuga, sest selle maja elanik oli just mõelnud, kui hea oleks, kui keegi tuleks ja räägiks talle Jumalast. Ei läinud kaua aega, kui see inimene võttis Jeesus vastu oma Päästjana ja sai ristitud.
Siit oleks hea meeles pidada üks asi: kogudus ärgu saatku välja kedagi misjonitööle, kui ta pole valmis innukalt tema eest palvetama. Iga misjonitööline olgu kaetud vähemalt ühe palvegrupiga!
5. ÜHTSUS. Sissejuhatavast kirjakohast lugesime, et "usklike hulk oli üks süda ja üks hing." Miski ei ühenda usklikke paremini kui koos ja üksteise eest palvetamine – üksteise koormate kandmine, üksteise kandmine Jumala armutrooni ette. Just selle pärast palvetas Jeesus ööl enne ristilöömist. Joh.17,20-23: "Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu Sina, Isa, minus ja mina Sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et Sa mind oled läkitanud. Selle au, mille Sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks: mina nendes ja Sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et Sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid, nõnda nagu Sa mind oled armastanud."
Ühtne kogudus ei sünni juhuslikult. See sünnib vaid palavate palvete läbi.
6. HELDUS. Palvetav kogudus on ka helde kogudus, selle liikmed on helded. Me lugesime, et "usklike hulk oli üks süda ja üks hing; ja ükski ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine" (Apt.4,32). Teisisõnu, kogu nende vara oli pühendatud Jumalale. Tema oli omanik, nemad vaid majapidajad.
Siirad palved avaldavad mõju südamele. Me ei jää endisteks. Me muutume tundlikuks teiste ja koguduse vajaduste suhtes. Üks koguduse õde pöördus pastori poole ja ütles: "Jumal on olnud minu vastu hea. Ma tunnen, et pean ka ise midagi tegema. Pastor, kui sa tead kedagi, kes vajab pisut rahalist abi, anna mulle teada ja ma teen, mida suudan. Ainus tingimus on, et keegi peale sinu ei pea teadma, kes see doonor on."
Meil on mõningaid selliseid inimesi ja mul on nende üle väga hea meel. Need on otsekui Jumala inglid meie koguduses! Aga selleks on vaja palju siirast palvet, et süda muutuks selliseks. Jah, palvetav kogudus on ka helde kogudus.
7. VÕIMAS MÕJU. Palvetaval kogudusel on võimas mõju kogukonnas. Palves on vägi! Ja see vägi mõjub.
Evangelist Moody sisenes kord kõrtsi ja palus, et kõrtsmik lubaks oma kahel väikesel tütrel käia pühapäevakoolis. Kõrtsmik vastas, et tema kõrtsis koguneb igal neljapäeval ateistide klubi ja ta ei taha neid solvata. Moody aga käis talle peale seni, kuni ta lõpuks ütles: "Pastor, tead, mida ma teen. Kui sa tuled järgmisel neljapäeval siia ja kohtud nende ateistidega ja võidad nad diskussioonis, siis saad sa mu lapsed oma kirikukooli. Vastasel juhul mitte."
"Kokku lepitud," vastas Moody. Ta läks välja, otsis üles puudega ajalehepoisi, kellest ta teadis, et see oskab hästi palvetada, ja ütles talle: "Tom, mul on sind vaja neljapäeva õhtul!"
Kui saabus kohtumise tund, sisenesid kõrtsi Moody ja Tom. See oli täis mehi, kes istusid kõikjal, isegi kõrtsiletil, käes viskipudelid, ning ootasid põnevusega algavat debatti. Moody alustas, öeldes: "Härrased, meil on tavaks alustada oma koosviibimisi palvega. Tom, roni sellele letile ja juhi meid palves."
Tom hakkas innukalt palvetama kõigi kohalolijate hingede pärast, et need saaksid päästetud. Ta anus Issandalt halastust ja armu. Kui pisarad hakkasid voolama mööda selle väikese poisi põski alla, lahkusid ruumist kõige õrnema südamega mehed. Viimaks hakkasid lahkuma isegi kõige kalgima südamega mehed, kuni lõpuks jäid kõrtsi vaid kõrtsmik, Moody ja palvetav poiss. Moody pöördus kõrtsmiku poole ja ütles: "Ma ootan siis sinu tütreid pühapäevakooli."
"Hästi, sina võitsid," vastas kõrtsmik, "kuid see oli väga veider viis võidelda."
"Jah," vastas Moody, "aga nii ma võidan palju lahinguid!"
Palvel on võimas mõju ja palvetaval kogudusel on võimas mõju!
8. SUUR ARM. Ja lõpuks, palvetav kogudus võib oodata suurt armu kõigi oma liikmete juures, nagu ütles Apt.4,33. Arm tähendab siin armastust, heakskiitu. Palvetav kogudus võib leida suurt armu ka oma kogukonnas. Ja tõepoolest, kui see kogeb palvevastuseid, selle liikmed on Vaimuga täidetud, seal toimub julguse ja väega jutlustamine, seal võidetakse hingi, seal valitseb ühtsus, selle liikmed on helded ja sel on võimas mõju, siis selline kogudus leiab armu kõigi poolt!
Pole ime, et algristikogudus elas ja kasvas. See oli palvetav kogudus. Kas meie ei võiks seda olla? Jah, me palvetame iga koosoleku alguses ja lõpus, peame oma hommiku-, õhtu- ja söögipalved, vahel ka reisipalved. Ja meil on palvekoosolekudki, kus käib PISUT inimesi. Kuid kuidas me palvetame ja kuidas me suhtume palvetamisse ja palvetesse? Ilmselt jääb siin veel palju soovida. Sellepärast on meil kohane paluda koos jüngritega: "Jeesus, õpeta meid palvetama!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv