.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Seisa!
15.08.2009 - (1483)

Ef.6,10-18: "Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus! Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu! Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala Sõna, iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus."
Me elame maailmas, kus armastatakse rääkida kompromissidest, kus jääb järjest vähemaks neid, kes julgevad võtta mingit seisukohta või seista kindlalt mingi asja eest. Selliseid "paindumatuid" inimesi ühed austavad, teised vihkavad.
Enne Teist Maailmasõda kirjutas Nora Waln raamatu, mis paljastas Hitleri ja tema natsidest vandenõulased. Raamat "Sirutumine tähtede järele" peeti kinni Saksa postis teel Ameerika kirjastajale. Naine põgenes Londonisse, kirjutas mälu järgi raamatu uuesti ja saatis koopia Heinrich Himmlerile, natsi timukale. Viimane vangistas kättemaksuks tema seitse natsivastast sõpra. 1939. aastal siirdus Nora Waln tagasi Saksamaale ning pakkus oma elu oma sõprade vabaduse eest. Himmler lubas tühjendada kogu vangla, kui ta kirjutab raamatu ümber, pannes Hitleri paistma heas valguses. Keeldudes ütles kirjanik: "Ma olen valmis loobuma oma elust, aga mitte oma uskumustest!" Ta võttis seisukoha, isegi kui see tähendas tema surma.
Meie sissejuhatavas kirjakohas kõlas korduvalt sõna "seiske!" või sellesarnased väljendid ja kogu selle mõte oli kindlalt püsima jäämises, mitte alla andmises.
1. SEISKE! ehk: Tõuske seisma! Võtke seisukoht! Mõned kristlased kardavad võtta seisukohta oma Issanda poolt. Nad võivad olla häbelikud, kartlikud, ebakindlad või ka enesekindlad. Paulus julgustab neid – 2.Tim.1,8: "Ärgu olgu sul siis häbi meie Issanda tunnistusest!" Jeesus aga hoiatab – Luk.9,26: "Sest kes minu ja mu sõnade pärast häbeneb, selle pärast häbeneb Inimese Poeg, kui Ta tuleb omas ja Isa ja pühade inglite auhiilguses." Enda kohta kirjutab Paulus – Rom.1,16: "Ma ei häbene evangeeliumi; sest see on Jumala vägi õndsakssaamiseks igaühele, kes usub."
Billy Graham rääkis oma jutlustes tihti kristlasest, kes sai tööd väga halva mainega metsatööstuses. Kui tema sõber kuulis, et ta on sinna tööle võetud, ütles ta: "Kui need metsalõikajad saavad teada, et sa oled kristlane, läheb sul väga raskeks!"
Mees vastas: "Ma tean seda, kuid ma tõesti vajan tööd."
Olles seal töötanud ühe aasta, kohtas ta sõpra, kes oli ennustanud talle pilget ja tagakiusamist jumalakartmatute puulangetajate poolt. "Kuidas sul on läinud?" küsis sõber. "On nad su elu raskeks teinud?"
"Oh, ei, sugugi mitte," vastas mees. "Nad pole mind üldsegi tülitanud. Nad pole kunagi saanud teada, et ma olen kristlane!"
Kas te suudate ette kujutada kedagi õnnelikus abielus, kes ei lase kellelgi kunagi midagi teada oma naisest ega sellest, et ta üldse abielus on? Kui me seisame oma Issanda eest, siis me seisame tõe ja õiguse ning pühaduse eest. Üks kirik reklaamis end sõnadega: "Me väldime tõe kõdunemist!" Selle kiriku rahvas soovis teatada kõigile, et nad seisavad tõe eest – Jumala tõe eest!
2. SEISKE VASTU! Meie sissejuhatavas kirjakohas kästakse meid "seista kuradi kavalate rünnakute vastu!" Me ei saa seda teha ilma Jumala sõjavarustuseta. "Varustage endid KOGU Jumala sõjavarustusega," kutsub üles Paulus.
Kui me võtame kindla seisukoha Kristus poolt, siis me tõmbame selge eraldusjoone endi ja kõigi selle maailma "ismide" vahel – humanism, pluralism, universalism, materialism, sekularism, ateism jne. Sellel lõdva moraali ajastul pakub Saatan palju põhjendusi ebaõigele käitumisele. Kuid teadku kõik, et vale on alati vale ja väär on alati väär, hoolimata püüetest vabandada oma tegusid. Väär on väär ka siis, kui me ei jää vahele! Jumal näeb kõik, nagu on kirjutatud Õps.15,3: "Jehoova silmad on igas paigas, valvates kurje ja häid!"
Väär on väär ka siis, kui seda tehakse hea asja pärast. Õilis eesmärk ei õigusta alatut tegu. Eesmärk ei pühitse abinõud.
Väär on väär ka siis, kui teised teevad veelgi hullemaid asju. Kadunuid ei lohuta kohtupäeval teadmine, et teised on teinud veelgi suuremaid patte. Patt on igal juhul "meeletu tegu" (Õps.24,9).
Väär on väär ka siis, kui see ei häiri südametunnistust. Südametunnistust saab "treenida." Paulus kirjutab 1.Tim.4,2 inimestest, "kes oma südametunnistusse otsekui tulise märgi on põletanud." Nad on muutunud tundetuks Püha Vaimu noomiva hääle suhtes, kui nad teevad midagi valesti. Nii et isegi rahuliku südamega ehk siiralt tehtud väärtegu jääb ikkagi patuks püha Jumala silmis.
Väär on väär ka siis, kui seda üleüldiselt peetakse vastuvõetavaks. "Ära järgne jõugule kurja tegema," manitseb Jumal (2.Ms.23,2). Teisisõnu: pole olemas õiget viisi teha väärust!
Lugu räägib mehest, kes söötis oma muulile kaeru. Kuid ta pidas seda sööta liiga kalliks ja nii hakkas ta sellele tasapisi lisama saepuru. Päev päeva järel sai loom ikka vähem kaeru ja rohkem saepuru, kuni lõpuks sai ta ainult saepuru. Mõnda aega läks kõik hästi, kuid kui ta lõpuks rahuldus vaid saepuruga, suri ta alatoitumisest!
Nii et seiskem vastu kurjale, selle maailma rikutud viisidele ning ärme lahjenda tõde pooltõdede või lausa valedega! See viib meid vaimulikku surma.
3. SEISKE KINDLALT! Meie algkirjakohas kirjutas Paulus: "Võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd!" Ehk: "Seiske kindlalt!" nagu on öeldud mõnes teises piiblitõlkes. Tessalooniklastele ta kirjutab – 1.Tes.3,7.8: "...siis oleme trööstitud teie suhtes, vennad, kõiges oma hädas ja kitsikuses teie usu läbi, sest et nüüd me elame, kui teie püsite kindlasti Issandas."
Püsida või seista kindlalt tähendab mitte kunagi alla anda, mitte kunagi loobuda. Ilm.2,10 on üleskutse ja tõotus: "Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni!"
Fanny Crosby oli vaid 6 nädalat vana, kui tema silmi määriti kogemata vale salviga ja ta kaotas nägemise – alatiseks. 8-aastaselt tegi ta otsuse, mis mõjutas kogu ta elu – ta andis oma südame Jumalale. Ta ei palunud, et Jumal teeks ta nägijaks, targaks või laseks ühel imelisel noormehel temasse armuda või teeks ta rikkaks või kuulsaks. Ta ei palunud isegi riiete pärast, mida ta soovis. Kuid ta palus, et Issand näitaks talle teed, kuidas Teda parimal viisil teenida.
Fannyle avanesidki uksed, nii et ta sai käia heas koolis pimedate jaoks. Temast sai viljakas laulude kirjutada. Ta kirjutas sõnad enam kui 8000 laulule ja lõi mõnele ka meloodia, elades 95 aasta vanuseks. Me vast ei teagi, et ka paljud meie armastatud laulud on tema kirjutatud, nagu näiteks:
Ära mine minust mööda.
Julge ma Sinu juures.
Rääkige Jeesusest mulle.
Valvake ja põlegu te lambid.
Õnnelik olen, Jeesus mul on.
Päästja risti juurde ma tahan ikka jääda.
Jeesusel on öelda sulle.
Kord enam nii ei laula ma.
Kui palju oleks maailm vaesem ilma nende lauludeta! Kui ta oleks kirjutanud ka vaid ühe neist imelistest lauludest, ei oleks ta elanud asjata! Kui palju rõõmu ja lohutust on need toonud lugematule hulgale usklikele! Kui palju hingi Jumalale võitnud!
Kuigi füüsiliselt pime, seisis ta kindlalt ja andis oma parima Issandale – ja kogu maailmale!
4. SEISKE VALVES! ehk: Olge alati valmis! Mäletate, Paulus ütles, et meil olgu "kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks." See tähendab, et me oleksime Jumala teenistuses 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas! Jumal soovib, et me oleksime Talle kättesaadavad alati ja mis tahes ülesande jaoks, et me oleksime n.ö. töökindlad ja usaldusväärsed.
Aga selleks, et olla alati valmis ja kõigeks valmis, peab meil olema puhas ja tundlik süda. Me peame olema õpetatud ja varustatud. Selleks, ütleb Peetrus, "pühitsege Issandat Kristust oma südameis, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on" (1.Pet.3,15).
Kaasaegsetel elektroonikaseadmetel on selline reziim, mida kutsutakse "Stand By", mis tõlkes tähendab "valmisolek." Seade ei tööta, kuid põleb või vilgub üks väike punane tuluke, mis osutab sellele, et seade on iga hetk valmis kaugjuhtimispuldiga sisselülitamiseks. Jumala käes on see "kaugjuhtimispult"; küsimus on, kas me reageerime kohe, kui Ta sellele vajutab? Kas me oleme alati valmis?
5. SEISKE PAIGAL! Ärge tormake! Ka see on oluline kristlikus elus. Mooses vaigistas ärevusse sattunud rahvast – 2.Ms.14,13: "Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Jehoova päästet, mille Ta täna teile valmistab!" Vahel, kui leiame end raskes olukorras, tegutseme kiirelt ja mõtlematult, millel võivad olla laastavad tagajärjed. Targem oleks "seista paigal" ehk oodata Jumala juhatust, nagu tegid Mooses ja Iisrael. Meil tuleb usaldada Jumalat ja Tema juhtimist.
See pole kerge, eriti meie kultuuris. Me oleme hõivatud inimesed: tuleb pidada kinni päevakavast, lõpetada projekte, saavutada eesmärke, lahendada probleeme, jõuda valmis tähtajaks. Aga kui me ootame ära Issanda juhatuse, lähevad kõik asjad palju paremini.
Keegi on huvitavalt võrrelnud meie Peakonverentsi kaht järjestikust presidenti nende reageerimises "eriolukorrale." Vend Pierson ütleb oma meeskonnale: "Põlvedele!" Vend Wilson aga: "Nõupidamisele!" No, ma usu, et nad vähemalt alustasid oma nõupidamist palvega!
Aeg annab arutust. Ja kui me soovime selgust ja juhatust, siis on parim viis veeta see aeg palves!
6. SEISKE TÕOTUSTEL! Toetuge Jumala tõotustele! Need on Jah ja Aamen! Mida Ta on tõotanud, seda Ta ka teeb. Kui keegi üldse täidab ustavalt oma tõotused, siis on selleks Jumal! Toetugem siis Tema tõotustele. Kogegem nende täitumist oma elus.
Kui üks suure suguharu pealik Kanaadas andis valitsusele loa rajada raudtee läbi nende territooriumi, sai ta vastutasuks eluaegse tasuta sõidu pileti. Mees toppis selle nahkkotikesse ja kandis oma kaelas kogu oma ülejäänud elu, kordagi raudteel sõitmata!
Sageli koheldakse samamoodi ka Jumala tõotusi. Kristlased riputavad neid oma seinale ja miks mitte ka medaljonides kaela; need on kirjutatud raamatu järjehoidjatele ja ilusatele kaartidele. Kuid nad ei nõua nende täitumist oma elus. Õpime toetuma Jumala tõotustele. Õpime neid kõigepealt tundma ja seejärel ja nende täitumist kogema. Palugem Jumalalt konkreetselt mõne tõotuse täitmist – ja Jumal teeb seda!
Jeesus julgustab – Mat.7,7: "Paluge, siis antakse teile!" Võib-olla me ei saa kõike, mida palume, kuid me saame kindlasti seda, mida Jumal on tõotanud! Nii et seiskem Tema tõotustel!
Mida me siis oleme täna õppinud seismisest? Seiske häbenemata tõe eest! Seiske kõige väära vastu! Seiske kindlalt ka läbikatsumistes ja raskustes! Seiske valves, alati valmis Jumala märguande peale tegutsema! Seiske paigal, ärge rabelege – ja oodake Jumala juhtimist! Seiske Jumala tõotustel!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv