.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kristuse järelkäija mõõdupuu
15.10.2005 - (1825)

Esimene samm kristlikus elus on kohtumine Jeesusega. Sellele järgneb patutundmisele tulek, patukahetsus, pattude tunnistamine, andestuse palumine, pühendumine Jumalale ja usu läbi Jumalast vastuvõtmine. See on armuõpetuse ABC.
Jeesus kutsub: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud!" (Mat.11,28).
Jakoobus lisab: "Tundke ära oma viletsus!" (Jak.4,9).
Paulus põhjendab: "Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma" (Rom.3,23).
Ristija Johannes osutab Päästjale: "Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!" (Joh.1,29).
Selleks "parandage meelt" ehk kahetsege pattu, hüüab Peetrus (Apt.2,38).
"Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu!" selgitatakse õpetussõnades (Õps.28,13).
"Tunnistage üksteisele oma eksimused," kutsub üles Jakoobus (Jak.5,16).
"Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust," kinnitab Johannes (1.Joh.1,9).
Palu, nagu Taavet – Ps.51,3-9: "Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees! Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha Sinu silmis. ... Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; uha mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!"
Või palu lihtsalt ja lühidalt, nagu tölner – Luk.18,13: "Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!"
Usu, et Jumal on sulle andestanud.
Nüüd kuuled sa Jumalat rääkimas sinuga – Õps.23,26: "Anna, mu poeg, oma süda mulle ja olgu mu tee sinu silmis armas!"
Vastuseks palud sa alandlikult – Ps.51,12: "Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!"
Jumal tõotab – Hes.36,26.27: "Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame! Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu seadluste järgi ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid!"
Nii saab selle maailma lapsest Jumala laps. "Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed" (Rom.8,14).
See tee on avatud kõigile. "Tulge minu juurde kõik," kutsub Jeesus. See tee viib läbi ülemise toa, kus Jeesus sööb koos oma jüngritega paasatalle; see tee viib läbi Keetsemani, kus Jeesus ahastab patukoorma all; see tee viib üle Kolgata mäe, kus Jeesus kannab maailma patu ja kus sina oled ühes Temaga risti löödud. See tee viib läbi väikese haua mäekingul ning lõpuks üle Õlimäe "taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses" (Ef.2,6).
Paulus kirjutab – 2.Kor.5,17: "Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!" Nii sünnivad Jumala lapsed ja sisenevad Jumala armuriiki juba siin maa peal – riiki, mis on "õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus" (Rom.14,17). Nii minnakse põrmust ausse, Aadamast Kristusesse.
Kui kaua võtab see protsess aega? Päeva? Kuu? Aasta? Eluaja? Arthur Daniells kirjutab oma raamatus Kristus meie õigus: "Kui Jumala armastus, mis paistab Kolgata ristilt, jõuab inimese südamesse, siis kahetseb inimene oma patte, tunnistab need üles ja haarab usu läbi kinni Kristusest kui oma isiklikust Õnnistegijast. Samal silmapilgul on ta patud andestatud. Jumal vaatab temale kui õigele inimesele. Ta on õigeks mõistetud taevase kohtu seaduse järgi. See kõik võib sündida tunni aja jooksul. See on õigus usu läbi."
Kahjuks paljudel sellist usku ei ole, ja selle asemel, et nende nõder usk pidevalt kasvaks, see hoopis nõrgeneb aja jooksul. Nii mõnigi 30 aastat usu juures olnud inimene seab veel teist 30 aastat, mille jooksul ta loodab "paremaks saada." Ta peab uuestisündimist eluaegseks tööks, põhjustades Jumalale äraarvamatuid sünnitusvalusid. Ja võib-olla lõpeb kõik ikkagi nurisünnitusega!
Usu juurde tulemine ei ole eluaja töö; see ei ole üldsegi meie töö! Kes peab seda oma tööks, püüab seda teha eluaeg ja lõpuks jääb see ikka pooleli. See on Jumala töö. See on Püha Vaimu töö ja selle edukus oleneb meie alistuvusest. Kui sa alistud otsekohe, saab sinust ka otsekohe uus inimene, Jumala laps.
Ellen White kirjutab raamatus Tee Kristuse juurde lk. 57: "Kuigi Vaimu töö on vaikne ja märkamatu, on selle tagajärjed nähtavad. Kui Jumala Vaim on uuendanud sinu südame, siis tunnistab sellest kogu elu. Kuigi me ei saa oma südant muuta ega end Jumalaga kooskõlla viia, kuigi me ei tohi üldse mingit lootust endale ja oma heategudele panna, näitab meie elu siiski, kas meis elab Jumala arm, kas on muutunud iseloom, harjumused ja püüdlused. Ilmneb selge ja otsustav erinevus selle vahel, millised olime enne ja millised oleme nüüd. Iseloomu ei ilmuta juhuslikud head või halvad teod, vaid harjumuspäraste sõnade ja tegude suund."
Kes me oleme – seda näitab meie elu, mitte meie suuline usutunnistus. Kui oleme saanud uue südame, kajastub see kogu meie elus. Kui meid Juhib Jumala Vaim, siis kajastub see kogu meie elus. "Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!" (2.Kor.5,17). See "uus" olemine kajastub heades tegudes. "Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes" (Ef.2,10). Selgituseks heategude kohta kirjutab Paulus – Gal.6,10: "Tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!"
Kuidas on see võimalik – teha head kõikidele, ja mitte kellelegi kurja? Mida me selleks vajame? Armastust – jumalikku agape´ armastust. Paulus kirjutab – Rom.13,10: "Armastus ei tee ligimesele kurja; siis on armastus käsu täitmine." Ilma armastuseta ei saa olla õiget käsu täitmist, tõelisi häid tegusid.
Tsiteerime veel raamatust Tee Kristuse juurde, lk. 59: "Jumaliku armu läbi uuendatud inimese kogu tegevuse aluseks on armastus. See muudab iseloomu mõõdukaks, valitseb ajesid, kontrollib kirgi, surub alla vaenu ja õilistab kiindumusi. Armastus, kui seda südames kalliks peetakse, muudab elu kauniks ja kiirgab kõigile õilistavat mõju." "Kristuse iseloomu ilu avaldub Tema järelkäijais. Jumala tahte täitmine valmistab neile rõõmu. Armastus Jumala vastu, agarus Teda austada oli juhtiv jõud ka meie Õnnistegija elus. Armastus kaunistas ja õilistas kogu Tema tegevust. Armastus on Jumalast. Pühitsemata süda ei saa seda produtseerida. Seda võib leida ainult südameis, kus elab Jeesus. «Me armastame, sest Tema on meid enne armastanud» (1.Joh.4,19)." "Ilma uuenduseta pole mingit tõendit siirast kahetsusest."
Kristlast mõõdetakse tema eluga. Küsimus on: Kellest armastame rääkida? Kelle juures viibivad meie mõtted? Kellele on pühendatud meie palavaim armastus, meie parimad jõud? "Nende viljast te tunnete nad," ütles Jeesus (Mat.7,16). "Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus" (Gal.5,22.23), kirjutab Paulus.
Kontrastiks neile kauneile voorustele on "liha teod." Ka neid loetleb Paulus – Gal.5,19-21: "Need on: hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kade meel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud sellesarnast." Ei ole selliseid olukordi, kus "liha teod" osutuksid voorusteks. Igal juhul "need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki," hoiatab Paulus.
Hea vilja kandmine aga oleneb jäämisest Kristusesse Jeesusesse. Pühakiri manitseb – Kol.2,6.7: "Otsekui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, Issanda, nõnda käige Temas, juurdunuina Temasse ja rajatuina Temale ning kinnitatuina usus." Jeesus palub – Joh.15,4.5: "Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!"
Ellen White kirjutab: "Kristus suri meie eest, ja nüüd pakub Ta meile võimalust ära võtta meie patud ja anda meile oma õigus... Veel enam – Kristus muudab südame... Sinu sees töötava Kristusega avaldad sa Tema vaimu ja teed õiguse ja sõnakuulmise tegusid" (SC 62).
Kristus töötab meis. Siit saavad alguse kõik head teod. Ja mida rohkem me laseme Teda töötada, seda enam on meie elus häid tegusid. Pidage meeles: "Me oleme loodud headele tegudele!" (Ef.2,10). Me oleme loodud eluasemeks Pühale Vaimule (1.Kor.6,19). Seda pakub evangeelium. Käitugem siis "Kristuse evangeeliumi vääriliselt," nagu kutsub üles Paulus (Flp.1,27). Käitugem kristlase nime vääriliselt, võttes endale kõiges eeskujuks Kristuse. Ja elagem adventisti – Kristuse tuleku ootaja – nime vääriliselt.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv