.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6526)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumal kui ema
17.05.2008 - (1410)

Jes.66,12-14: "Sest nõnda ütleb Jehoova: vaata, ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe, ja rahvaste rikkused otsekui tulvava oja; tema lapsi kantakse kaenlas ja kiigutatakse põlvedel! Otsekui trööstiks ema, nõnda trööstin mina teid — ja teid trööstitakse Jeruusalemmas! Teie näete seda ja teie süda rõõmutseb, teie luud-kondid kasvavad nagu värske rohi!"
On erinevaid asju, mida rahvad ja rassid ning kultuurid peavad pühaks, kuid üks asi on neil selles küsimuses kõigil ühine – emadus. Sellele tähelepanu pööramiseks on viimasel ajal seatud isegi spetsiaalne päev – emadepäev.
Emadus on väga eriline, see on püha. Olgem ausad – mitte kõik emad ei ole vooruslikud. Jumala plaanis olid nad sellised, kuid maailmas valitseva patu tõttu ei ela mõned emad selle kõrge kutsumuse vääriliselt. Mõned hävitavad teadlikult oma lapse, enne kui see jõuab sündida siia maailma – lihtsalt sellepärast, et nad ei soovi teda! Teised pruugivad lapsekandmise ajal alkoholi, tubakat või narkootikume, sellega ohustades tõsiselt oma lapse tervist. Mõned peksavad oma lapsi. Mõned hülgavad need. Mõned asetavad oma karjääri lastest kõrgemale. Mõned ignoreerivad neid.
Siiski ma usun, et suur enamus emasid armastab oma lapsi kogu südamest ja püüab teha oma parima nende heaks selles stressirohkes maailmas. Ja nende emade esireas on usklikud emad. Õps.31,30 on kirjutatud: "Võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Jehoovat kardab, on kiiduväärt!"
Üks väike poiss armastas oma ema sedavõrd, et ütles: "Emme, ma armastan sind, ja kui ma kasvan suureks, siis ma ostan sulle elektritriikraua, elektripliidi, elektriröstri ja elektritooli." Ta mõtles muidugi mugavat tooli, mis liigub elektri jõul! Ta soovis kergendada ema rasket tööd.
Ma usun, et emade rasket tööd teeb pisut kergemaks ka emadepäev. Sageli teevad sel päeval lapsed ära suurema osa ema tööst. Kuid juba ema meelespidamine ja talle lillede toomine kergendab ema tööd, tehes ta meele rõõmsamaks. Emadepäeva puhul tuleb ka rohkem inimesi kirikusse, kus räägitakse sellest, mida on Jumala Sõnal öelda emaduse kohta. See annab võimaluse rääkida ka Jumala emalikest iseloomuomadustest.
Tavaliselt mõtleme me Jumalast kui Isast. Me ju palvetamegi Jeesuse õpetuse järgi Taevase Isa poole. Ja enamus juhtudel on Jumal ka ilmutanud end jõulise, kaitsva ja hoolitseva Isana. Kuid Piibel ilmutab ka Jumala emalikke omadusi. Ja kust me üldse võtame, et Jumal on mees? "Jumal on Vaim," ütles Jeesus ise (Joh.4,24).
Jumala kohta on ilmutatud, et Ta on meie Kuningas ja meie Tema alamad. Ta on meie Karjane ja meie Tema karjalambad. Ta on meie Nõuandja ja meie Tema kliendid. Ta on meie Lunastaja ja meie Tema omand. Ta on meie Ülempreester ja meie Tema rahvas. Ta on meie Isa ja oleme Tema lapsed. Isana hoolitseb ta meie vajaduste eest. Ta õpetab, kasvatab ja parandab meid armastuses kui suure perekonna liikmeid.
Kuid Jesaja 66,13 läheb sügavamale. Sealt me lugesime: "Otsekui trööstiks ema, nõnda trööstin mina teid." Ema on otsekui trööstiv ingel valu ja kurbuse aegadel. Ta oskab teha seda paremini kui üks mees.
Mõistate, Jumalas on ühendatud kõik täiusliku iseloomu voorused. Ta on mitte ainult tugev ja kaitsev, nagu mees, vaid ka õrn ja lohutav, nagu naine. 2.Kor.1,3.4 osutab Paulus Jumalale kui "kõige troosti Jumalale, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis." Kuidas konkreetselt Jumal meid trööstib?
1. JUMAL TRÖÖSTIB MEID OMA LIGIOLEKUGA.
Mis on kodu ilma emata? Tema kohalolek tähendab troosti, lohutust, armastust ja teenimist. Kuid veel õnnetum on kodu ilma Jumalata!
Kodu ei tarvitse olla ilma Jumalata! Ta ei ole kellestki meist nii kaugel, et Ta ei suudaks kaasa tunda, trööstida ja lohutada. Ta tõstab oma õnnetu lapse oma igavestele käsivartele ja kallistab teda õrnalt.
Kord küsiti ajakirjalt "New York Times", kes on on Ameerika Ühendriikide kaksteist kõige suuremat naist (mitte kogu poolest, vaid tegude poolest). Ajakirja toimetaja vastas: "Kaksteist kõige suuremat naist USA-s on naised, kellest pole kunagi olnud midagi kuulda väljaspool nende kodu." Nad on alati kodus. Nad on alati pere jaoks. Nad trööstivad peret oma ligiolekuga.
2. JUMAL TRÖÖSTIB MEID OMA SÕNAGA.
Lapse esimene õpetaja on tema ema. Ta annab lapsele kõige varasemad ja kõige pühamad õppetunnid Jumalast, elust ja kohustustest. Kui laps on heitunud, lohutavad ja innustavad teda ema sõnad. Kui laps on sõnakuulmatu, noomib ema teda oma sõnadega. Kui laps kardab, julgustab ema teda oma sõnadega.
Sarnane on ka Jumal. Inimene on kui pimedas öös nuttev laps. Ja kui Jumal kuuleb teda nutmas, lohutab Ta teda kui ema oma Sõnaga.
Ühe Londoni ajakirja toimetaja saatis kirja sajale inimesele – professoritele, kirjanikele, kaupmeestele ja teiste elukutsete esindajatele. Selles küsiti: "Oletame, et teid pannakse kolmeks aastaks vanglasse ja te võite võtta kaasa vaid kolm raamatut. Millised kolm te valiksite? Palun reastage need teile tähtsuse järjekorras." 98% vastanutest asetas loetelu etteotsa sama raamatu – Piibli. Vähesed neist inimestest olid usklikud. Mitmed neist olid koguni ateistid. Siiski nad teadsid, et mitte ükski teine raamat ei paku neile selliselt lohutust ja lootust pimedatel päevadel, nagu seda teeb Piibel.
3. JUMAL TRÖÖSTIB MEID OMA VAIKIMISEGA.
Vahel võib vaikimine olla trööstivam kui palju sõnu! Kui laps on jäänud hätta, võtab ema ta vastu, esitamata talle palju küsimusi. Ta mõistab, milles on asi, kuid ta vaikib. Last on vaja kõigepealt lohutada!
Kui sarnaselt käitub Jumal! Ta teab, mida me oleme teinud, kuid Ta ei mõista meid hukka, Ta ei süüdista meid. Meie oma süda teeb seda! Ta ütleb lihtsalt: "Tule minu juurde ja leia hingamist!"
Ühe ema poeg sai sõjas raskelt haavata ja oli kriitilises seisundis. Ta oli pime, mõistus tumestatud ja ihu lõhki kistud. Tema ema tuli kohale 3000 kilomeetri kauguselt, et olla poja haigevoodi ääres. Sisenenud palatisse, asetas ema käe poja laubale, lausumata ühtegi sõna. Otsekohe küsis poeg: "Ema, oled see sina? See peab olema sina!" Ema polnud lausunud sõnagi, kuid poeg tundis ta ära tema õrnast puudutusest.
Nii on ka Jumalaga. Me ei näe Teda, kuid siiski tunneme me oma elus Tema puudutust. Me räägime Temaga ega saa kuuldavat vastust, kuid siiski lahkume me Tema juurest rahunenuna ja lohutatuna nagu väike laps.
Kui ma töötasin Tallinnas, ütles vend Kasvand mulle ühel hingamispäeva hommikul: "Täna me laulame su lemmiklaulu." Ja ma teadsin, mis laulu koor laulab – "Päästja käsi." "See käsi, oo, see käsi! Ta puude rõõmu mulle tõi!" Kes meist ei ole tundnud Päästja sõnatut puudutust ja tundnud sellest suurt rõõmu!
4. JUMAL TRÖÖSTIB MEID OMA HELDUSEGA.
Ema kuivatab oma lapse pisarad ja lausub: "Ma teen sulle su lemmik-magustoidu. Tule minuga kööki. Kuni see valmib, ajame juttu." Ema jagab heldekäeliselt mitte ainult oma ande, vaid ka aega, mõistmist ja armastust.
Ühelt emalt, kel oli kaksteist last, küsiti, keda ta neist armastab kõige enam. Ta vastas: "Seda, kes on haige, kuni ta saab terveks, ja seda, kes on kodust ära, kuni ta tuleb koju tagasi."
Just nii osutab Jumal oma heldust meile. Mida enam me vajame, seda enam Ta meile annab. Ja Ta parandab, rõõmustab, tunneb kaasa, armastab ja hoolitseb nii, nagu ei suuda teha ükski ema. Kõige suuremat heldust on Jumal osutanud meile muidugi sellega, kui Ta andis end Jeesuses Kristuses lepitavaks ohvriks meie pattude eest. Ja see pakub meile ka suurimat troosti.
5. JUMAL TRÖÖSTIB MEID OMA LASTE KAUDU.
Kas te mäletate aega, mil ema viis teid arsti juurde? Kas te mäletate aega, mil ta saatis teie vanema õe või venna teid aitama teie kodutöödes? Kas te mäletate aega, mil ta viis teid kirikusse ja hingamispäevakooli, et te võiksite õppida Jumala armastusest?
Jumal talitab üsna samamoodi. Sageli saadab Ta kellegi meie juurde just siis, kui me vajame teda kõige enam. Just õigel ajal saabub kiri või kaart, just õigel ajal helistatakse meile või tullakse külla. Just õigel ajal õpetatakse meid või antakse meile nõu. Just õigel ajal palvetatakse meie eest.
Jumalal on tõesti emadele omaseid jooni. Ta trööstib meid oma ligiolekuga, oma sõnaga, oma vaikimisega, oma heldusega ja oma laste kaudu, saates neid meie teele. Ta ütleb: "Otsekui trööstiks ema, nõnda trööstin mina teid!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv