.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Nõder Jumala ees
17.09.2011 - (1215)

1.Kor.1,25: "Sest mis jõle on Jumala ees, on targem kui inimesed, ja mis nõder on Jumala ees, on vägevam kui inimesed."
Mõeldes sellele piiblisalmile, tuleb vast kõigepealt meelde Taaveti ja Koljati lugu Vanast Testamendist. Taavet – karjasepoiss, kes loodab Jumala peale – võitleb vägeva, professionaalse sõjamehe vastu ja võidab!
Umbes sarnase loo leiame Apostlite tegude raamatu 24.-26. peatükist, kus Taaveti rollis on Paulus ja Koljati rollis kuningas Agrippas. Taustast nii palju, et Paulus on arreteeritud juba 2 aastat tagasi Jeruusalemmas, kus juudid tahtsid talle omakohtu korras otsa peale teha. Sealt viidi ta Kaisareasse, kus ta ikka veel ootab saatmist Rooma keisri kohtu ette. Nagu näete, jahvatasid kohtuveskid ka tol ajal aeglaselt! Enne Rooma saatmist otsustas maavalitseja Festus toimetada ta ülekuulamiseks kuningas Agrippa ette, et konkretiseerida temale esitatavat süüdistust.
Edasisest loeme Apt.25,23-27: "Kui nüüd Agrippas ja Berniike järgmisel päeval suure toredusega tulid ja kohtukotta läksid ühes ülempealikute ja meestega, kes linnas olid kõige ülemad, siis Festuse sõna peale toodi Paulus ette. Ja Festus ütles: "Kuningas Agrippas ja kõik mehed, kes olete meiega! Te näete siin seda, kelle pärast kogu juutide hulk Jeruusalemmas ja siin on mulle peale käinud kisendades, et ta ei peaks enam ellu jääma. Aga kui ma aru sain, et ta pole teinud midagi, mis on surma väärt, ja tema ka ise nõudis majesteedi kohut, tegin ma otsuseks saata tema sinna. Midagi kindlat mul ei ole temast oma isandale kirjutada. Sellepärast ma olen lasknud tema tuua teie ette ja kõigepealt sinu ette, kuningas Agrippas, et mul pärast ülekuulamist oleks midagi kirjutada. Sest minule näib mõttetuna lähetada vangi, ilma et tema vastu tõstetud süüdistust teada antaks!""
Kujutage ette pilti: Pasunahelide saatel astuvad kohtusaali Agrippas ja Berniike ühes rohkete ülikutest saatjatega ning istuvad oma aukohtadele. Nende ette tuuakse vang Paulus, kulunud riideis ja ahelais. Traditsiooni kohaselt oli Paulus lühikest kasvu, veidi küürus, palja pealaega ja viletsa nägemisega. Välimuselt nõrguke, kuid sisemuselt tugev Jumala väes. Nagu Taavet Koljati vastu.
Teda hakatakse küsitlema ja tema vastab tunnistusega sellest, mida on kogenud. Ta ei vaidle ega tõesta, vaid lihtsalt tunnistab. Kui sa hakkad tõestama üht, leidub alati keegi, kes hakkab tõestama vastupidist. Kuid kogemustel põhineva tunnistuse vastu on raske vaielda.
Paulus kõneleb ja äkki Festus katkestab teda, hüüdes: "Paulus, sa jampsid! Suur kirjatarkus paneb sind jampsima!" (Apt.26,24).
Maailm suudab taluda vaikselt paljusid kirikuliikmeid. Kui sa ei löö oma usuga laineid, siis uskmatud sallivad sind. Sa võid käia vahel kirikus – see ei häiri kedagi. Sa võid olla kena teiste inimestega – ka see ei häiri neid. Aga kui sa hakkad võtma usku tõsiselt, kui sa lähed kirikusse isegi vihmase ilmaga või ka reede ja laupäeva õhtuti, kuid sa loed Piiblit ja palvetad regulaarselt, kui sa hakkad muutma oma mõtteviisi, kõneviisi, eluviisi, kui sa hakkad maksma kümnist ja tooma kirikusse ohvriandeid ning kui sa hakkad veel kõigele lisaks ka tunnistama oma usust, satub maailm ärevusse.
Just selline asi juhtus siin. "Paulus, sa oled sõge!" hüüab Festus. "Sa oled lasknud sellel usuasjal tungida liiga sügavale. Sa oled lugenud liiga palju Piiblit, mis paneb sind jampsima!"
Kord oli ajalehes artikkel inimestest, kes korraldasid demonstratsiooni abordi vastu. Meeleavaldust juhtinud naine arreteeriti. Artikli autor kirjutas temast: "Ta on alati kippunud demonstratsioone tegema. Ta on tõsiselt peast segi. Ta on täis Piiblit ja kõike sarnast kraami."
Kas me kiidame demonstratsioone heaks või mitte, mõte on selles, et maailma silmis on pühendunud kristlased "tõsiselt peast segi – täis Piiblit ja kõike sarnast kraami."
Just seda mõtles ka Festus, kui ta ütles: "Paulus, sa jampsid!" Kuid Paulus vastas – Apt.26,25: "Auline Festus, ma ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu!" Evangeelium on tõeline ja mõistlik sõnum.
1. EVANGEELIUM ON TÕDE. Maailm ütleb, et teadus tegeleb faktidega, kristlus aga pelgalt usu ja sellest tuleneva moraaliga. See pole päris nii. Paulus ütleb, et ka kristlased tegelevad faktidega. Meie usk põhineb kindlatel tõenditel. Öelnud Festusele, et "ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu," jätkab Paulus – Apt.26,26: "Sest kuningas teab neid asju küll ja temale mina räägin ka julgesti, sest ma ei arva midagi temale teadmata olevat neist asjust; ei ole ju need nurgas sündinud."
Kõik oli toimunud avalikult ja kuningas Agrippas teadis seda. Jeesus elas siin maa peal, õpetas rahvast ja tegi imetegusid. Siis suri Ta ristil ja maeti ning kolmandal päeval tõusis üles. Kuidas teisiti seletada Sauluse muutumist Pauluseks? Kuidas teisiti seletada kalamehe Siimona muutumist apostel Peetruseks? Või Jeesuse poolvenna Jakoobuse saamist usklikuks? Kõik nad kuulutasid sama sõnumit ülestõusnud Jeesusest. Nad ütlesid sisuliselt: "Kuningas Agrippa, tõesta, et me eksime, avades haua ja tuues sealt välja Jeesuse ihu." Aga haud, kuhu Jeesus maeti ja mida hoolsalt valvati, muutus kolmandal päeval tühjaks, sajad inimesed aga nägid ülestõusnud Jeesust. Nende tunnistust oli võimatu kummutada.
1989. aasta jaanuaris tõi ajaleht Dallas Morning News ära eelmise aasta suuremad sündmused. Üks neist oli teadlaste kinnitus, et nad olid avastanud tõendi, mis tõestas, et 65 miljonit aastat tagasi oli Texase rannikut tabanud 100 m kõrgune tõusulaine. Nad said tõestada midagi, mis toimus 65 miljonit aastat tagasi! Kes seda nägid? Kes sellest tunnistasid? Selle uskumiseks on vaja suuremat usku kui Jeesuse surma ja ülestõusmise tunnistajate sõnumi uskumiseks.
Paulus ütleb: "Need asjad ei sündinud nurgas. Need sündisid avalikult kõigi silme all. Ja neist asjust on palju tunnistajaid." Seejärel ta jätkab – Apt.26,27; "Kas sina, kuningas Agrippas, usud prohveteid? Ma tean, et sa usud!" Agrippas oli juut ning ta teadis Vana Testamendi prohvetikuulutusi ning, nagu iga juut, uskus neid.
Kas te teate, et Vanas Testamendis on üle 300 prohvetikuulutuse, mis täitusid Kristuses? Sadu aastaid enne Jeesuse sündi ütlesid prohvetid, et Ta sünnib neitsist Petlemmas. Nad kirjeldasid Tema ristilöömist, ehkki maailm ei teadnud siis veel ristilöömisest midagi. Nad kirjutasid, et Tema külje sisse torgatakse, et Ta maetakse laenatud hauda ja et Ta tõuseb kolmandal päeval surnuist üles. Seepärast võis Paulus öelda: "See, mida ma teile räägin, on tõde – see on tõesti nii sündinud. See pole mingi filosoofia või usujutt. See rajaneb faktidele. Ja sina, kuningas Agrippas, tead seda."
2. EVANGEELIUM TOIMIB. See maailm on pidevalt hädas asjadega, mis ei toimi. Meie ühiskonda laastavad tõsised probleemid, nagu narkootikumide tootmine, edasitoimetamine ja tarbimine, kuritegevus, amoraalsus ja aids. Nende ja paljude teiste probleemide lahendamiseks mõeldakse välja igasuguseid programme, aga need ei toimi – ei tööta, nagu armastatakse öelda, tõlkides selle väljendi otse inglise keelest.
Kulutatakse tohutuid summasid ja tehakse tohutuid jõupingutusi, et vabastada maailma neist pahadest asjadest, aga enamus sellest rahast lendab tuulde ja enamus jõupingutusi jookseb karile, sest kõik need tarkade inimeste poolt väljatöötatud programmid lihtsalt ei toimi. Need ei pane inimesi oma harjumusi muutma.
Üks mees lendas Chicagosse ja võttis takso, et see viiks ta kesklinna. Sõites mööda teed, lähenesid nad punasele tulele ja taksojuht sõitis julmalt selle alt läbi.
Mees ütles: "Hei, fooris põles punane tuli! Te oleksite pidanud peatuma!"
Juht vastas: "Jah, ma tean, aga mu vend teeb seda kogu aeg."
Peagi jõudsid nad järgmise punase tuleni ja jälle kihutas taksojuht selle alt läbi.
Reisija ütles: "Sa tapad meid. Seal põles ju punane tuli. Miks sa ei peatunud?"
Juht vastas: "Ära pabista! Mu vend teeb kogu aeg nii."
Siis jõudsid nad rohelise tule alla ja peatusid. Mees ütles: "Kas sa ei näe, et tuli on roheline? Nüüd on aeg sõita. Miks sa juba ei sõida?"
Autojuht vastas: "Ma tean, et see on roheline. Aga täna on ka mu vend sõidus ja ma ei või iial teada, millal tema tuleb!"
Vahel näib, et kogu maailm sõidab läbi punase tule alt ja peatub rohelise tule all! Tehakse pidevalt asju, mis ei toimi. Kuid evangeelium toimib. Kui palju näiteid võib tuua selle kohta, et evangeelium toimib. See on päästnud palju inimesi alkoholismist. See on päästnud palju inimesi narkomaania küüsist. See on päästnud palju abielusid ja vanemate laste vahekordi. Jeesus on päästnud selle läbi palju inimesi nende pattudest. Kaasa arvatud meie kõik, kes me oleme siin. Evangeelium toimib, see muudab elusid.
Kui me oleksime vaid võtnud veelgi tõsisemalt Jeesuse suurt misjonikäsku ja võitnud kogu maailma Kristusele, poleks meil olnud kunagi tarvis muretseda aidsi või narkomaania pärast, kuritegevuse või vägistamiste pärast, sest evangeelium toimib ja vabastab inimesi neist pahedest. Sest Jeesus päästab oma rahva nende pattudest.
3. EVANGEELIUM ON VAJALIK. Võib-olla me juba jõudsime unustada, et Paulus on meie jutluse kontekstis Agrippase ees ja tunnistab talle Kristuse evangeeliumist. Kuidas reageeris sellele kuningas? Millist mõju see avaldas? Kas see toimis? Apt.26,28.29 teatab: "Aga Agrippas ütles Paulusele: "Ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks!" Aga Paulus ütles: "Ma sooviksin küll Jumalalt, olgu piskus või paljus, et mitte ainult sina, vaid ka kõik, kes mind täna kuulete, saaksite niisuguseiks nagu mina olen, aga ilma nende köidikuteta!""
Pauluse jutlus, tema tunnistus Kristusest mõjus. See avaldas kuningale sügavat muljet. Vahel öeldakse, et evangeelium on nõrkade ja harimatute jaoks. Maailm ütleb: "Kui sa oled majanduslikult löödud, vajad sa ökonomisti. Kui sa oled vaimselt häiritud, vajad sa psühhiaatrit. Kui sa oled emotsionaalselt ebastabiilne, vajad sa religiooni." Kuid Paulus ütleb kuningas Agrippasele, tugevale, jõukale, tervele mehele: "Mitte ainult sina, vaid kõik, kes te mind kuulete, peaksite järgima Jeesust. Te kõik vajate Teda."
Kõik vajavad evangeeliumi, see on Pauluse sõnade kohaselt "Jumala vägi õndsakssaamiseks igaühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele" (Rom.1,16). See on vabastav vägi, nagu ütles Jeesus Joh.8,36: "Kui nüüd Poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad!"
Albert Speer oli üks natsidest, kelle üle mõisteti pärast Teist Maailmasõda kohut ja talle määrati 20 aastat vabadusekaotust. Ta ei saatnud küll inimesi gaasikambritesse, kuid tema oli see geenius, kes hoidis töös sõjatehased, mis tootsid relvi ja laskemoona. Peale vangist vabanemist intervjueeris teda üks teleajakirjanik David Hartman. Ta küsis, kuidas mees end nüüd tunneb.
Speer vastas: "Ma veetsin vanglas 20 aastat, makstes oma võla ühiskonnale. Nüüd olen ma vaba mees. Kuid ma kannan ikkagi eneses ränka süütunde koormat. Ma võin ikka veel näha miljonite inimeste nägusid, kes tapeti hitlerliku Saksamaa poolt."
Ajakirjanik küsis: "Mis sa arvad, kas sa kunagi vabaned sellest süükoormast?"
Speer vastas: "Ma arvan, et see on võimatu. Ma kardan, et ma ei vabane iial sellest koormast." Kolm nädalat hiljem ta suri.
Kui traagiline! Kui ta vaid oleks kuulnud sõnumit, evangeeliumi head sõnumit, et "kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!" (Jes.1,18), sest "Jeesuse Kristuse, [Jumala] Poja veri puhastab meid kõigest patust" (1.Joh.1,7). Jumal ütleb – Jes.43,25: "Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde su patte!" Ja Paulus tunnistab, nagu me juba lugesime, et evangeelium on "Jumala vägi õndsakssaamiseks IGAÜHELE, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele" (Rom.1,16).
Evangeelium on vajalik kõigile. Sellepärast jagas Paulus seda rikastele ja vaestele, kõrgetele ja madalatele, harituile ja harimatuile. Sellepärast jagame meie seda ka siin igal hingamispäeval ning tunnistame sellest igal võimalusel ka väljaspool kirikut. Meiegi võime olla nõdrad Jumala ees nagu Taavet ja Paulus, kuid siiski palju targemad ja vägevamad kui maailm!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv