.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Jumal soovib meile parimat
18.02.2012 - (1242)

Sõbrapäeva kontekstis räägitakse palju romantilisest armastusest. Kuid me peame tõdema, et Jumala hüljanud ja usklikke pilkaval maailmal on üsna omamoodi arusaamine sellest ülimast voorusest, pidades vooruslikku käitumist mitte selle juurde kuuluvaks. "Milleks voorus?" ütlevad nad. "Meil on armastus ja sellest piisab!"
"Voorus" on jäänud peamiselt usklike sõnavarasse, kes ikka veel usuvad Jumala kümne käsu kehtivusse, kus seitsmes käsk ütleb: "Sa ei tohi abielu rikkuda!" (2.Ms.20,14). Aga meil on palju põhjust uskuda selle igivana käsu kehtivusse, sest Jeesus pidas vajalikuks mitte ainult seda käsku meelde tuletada, vaid ka selle mõtet avardada, öeldes oma kuulsas Mäejutluses – Mat.5,27.28: "Te olete kuulnud, et on öeldud: sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames."
Kui tänapäeva maailmas mõnda kümnest käsust pilgatakse, teisi ignoreeritakse, siis seitsmendat käsku lausa põlatakse paljude poolt. Nad ütlevad: "Kuidas võis Jumal anda meile sellise tugeva seksuaaltungi ja siis seada sellele piirangud? See pole ju aus!"
Mina aga usun, et Jumal andis kõik kümme käsku meie hüvanguks, soovides meile parimat. Jumal tunneb meid läbi ja lõhki ning meile käske ja piiranguid seades mõtles Ta vaid meie heaolule – keelates vaid selle, mis teeks meile halba, mis takistaks meil tunda elust rõõmu. Ta pole selline "sõber", kes seab mõttetuid, meelevaldseid piiranguid, nautides meie tahte mahasurumist. Ta on kaastundlik Jumal, kes armastab meid ja juhib oma käskudega käima tasasel teel. Olles Temast õigesti aru saanud, laulame me palvelaulu: "Saada mind ikka tasasel teel, hoia, kui eksida tahab mu meel!" Just seda Jumal teebki oma käskudega!
1. MIDA KEELAB SIIS SEITSMES KÄSK?
See keelab ära kolm väga levinud seksuaalpattu. Kõigepealt, muidugi, abielurikkumise, milleks on abielus olevate inimeste seksuaalvahekord kellegagi, kes pole nende abikaasa. See on ustavusetus, truudusevande murdmine, mille inimene on andnud pühalikult paljude tunnistajate ja sageli ka Jumala ees.
Kui Jumal tõi Eeva Eedeni aias Aadama juurde ja ühendas nad abielupaariks, vaatas Aadam Eevat ja ütles: "See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast! Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud!" (1.Ms.2,23). Ning Piibel lisab – 1.Ms.2,24: "Seepärast mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!" See mõte on nii oluline, et seda on korratud Piiblis neli korda – kaks korda Jeesuse poolt. Ja kui Jeesus seda kordas, lisas Ta: "Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!" (Mrk.10,9).
Jumal on andnud meile selle käsu, et me peaksime abielu pühaks. Ta soovib, et me mõistaksime, et abielu on eluaegne pühendumine nii mehe kui naise poolt. Sellega me anname end teine-teisele täielikult, saades "üheks." Iga teistsugune suhtumine abielusse on tegelikult "abielu rikkumine." Olles mitte ustav oma abikaasale, muutume me loomade sarnaseks, kes paarituvad instinkti mõjul kellega tahes. Kuid isegi loomade ja lindude maailmas esineb ustavust, mis teeb silmad ette paljudele inimestele!
Abielu rikkudes ei riku me üksnes pühalikku tõotusevannet ja Jumala käsku, me rikume ära ka usaldava vahekorra oma abikaasaga; me rikume inimese elu; me põhjustame oma abikaasale tohutut valu. On täheldatud, et inimene, kes kaotab abikaasa surma läbi, taastub valust kiiremini kui inimene, kes kaotab abikaasa abielurikkumise läbi! Miski ei õigusta oma abikaasale sellise trauma põhjustamist, sellise valu valmistamist!
Teiseks üldtuntud patuks, mida seitsmes käsk hukka mõistab, on hoorus – seksuaalvahekord vallaliste ehk seaduslikus abielus mitte olevate inimeste vahel. Mõni võib öelda: "Me elame 21. sajandil, mil see on täiesti normaalne. Kui sa kohtad kedagi, kes sulle meeldib, võid sa minna temaga voodisse, millal tahes. Mis pattu saab olla armastamises?"
Kuid ma ütlen täie veendumusega: "See ei ole armastamine! Vähemalt pole see teise inimese armastamine. Selline käitumine näitab, et sa ei hooli teisest inimesest mitte raasugi! Hetkelise seksuaalse rahulduse saamiseks oled sa valmis rikkuma ära kogu teise inimese elu! See on kuritegu. See on patt!"
Pühakiri ütleb – 1.Kor.6,18-20: "Põgenege hooruse eest! Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu, aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu [ja ka oma partneri ihu vastu]. Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!"
Jumal ütleb lihtsalt: "Kui oled vallaline, hoia end oma tulevase abikaasa jaoks. Ära riku oma ja teiste inimeste elu juhusuhetega!"
"See pole tänapäeval võimalik," ütleb inimene. On küll võimalik! Võib-olla pole see enam nii lihtne ja iseenesestmõistetav kui möödunud aegadel, kuid see pole võimatu. Inimesi on nende usu pärast taga kiusatud, vangi heidetud, isegi tuleriidale saadetud. Ja nad on Jumala abiga suutnud jääda oma usule kindlaks. Jumal ei palu meilt liiga palju, kui ta käsib meil jääda kuni abiellumiseni seksuaalselt puutumata! Uurimused näitavad, et enne abiellumist seksuaalselt aktiivseist inimestest ei saa häid ja ustavaid abikaasasid! Nii et kui soovid õnnelikku abielu, ole kannatlik ja oota ära, kuni Jumal on sind kellegagi ühte pannud.
Ja kolmandaks levinud seksuaalseks patuks, mida seitsmes käsk keelab, on see, mida Jeesus ütles Mat.5,28: "Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames." Läheb rangemaks, kas pole? Juba vastassugupoole peale himustava pilguga vaadates oled sa temaga abielu rikkunud, s.t. patustanud!
Ma ei arva, et Jeesus keelab sellega meie pilgu juhusliku lühiajalise peatumise ilusal näol või kaunil figuuril. Kuid kui me vaatame seda juba teist, kolmandat ja neljandat korda ja pikemalt ning meis tekivad seksuaalsed fantaasiad selle inimesega, on asi kurjast.
Ameerika Ühendriikide sarimõrvar Ted Bundy, kes hukati 1989. aasta 24. jaanuaril oma kohutavate vägistamiste ja mõrvade eest, tunnistas, et "kõik sai alguse pornograafiast." Ta vaatas neid pilte ja filme ning hakkas himustama. Ta soovis oma silmahimu rahuldamiseks järjest räigemat materjali, kuni tundis, et veel erutavam oleks seda kõike ise füüsiliselt teha. Ja ta tegi, vägistades ja tappes kümneid naisi. Aga kõik sai alguse naise peale vaatamisest teda himustades.
Jumal on andnud meile oma käsud meie endi kaitseks, meie hüvanguks. Kui inimesed oleksid ustavalt pidanud Jumala seitsmendat käsku, ei oleks kaugeltki nii palju AIDSi ega aborte; ei oleks ustavusetuse ega purunenud abielude ja kodude kohutavaid probleeme.
2. KUIDAS SUUDAME ME PIDADA SEDA KÄSKU MEIE AJAL?
Kuidas jääda seksuaalselt puhtaks ajal, mil maailm on muutunud selles vallas eriti lodevaks ja seksuaalne truudusetus lausa naljanumbriks? Ajal, mil kommertslikud reklaamidki keerlevad seksi ümber ja kõikjal rohkelt pruugitud alkohol tumestab tahtejõudu. Ajal, mil abielumehed ja -naised reisivad tööle tuhandete kilomeetrite kaugusele kodust, veetes nädalaid ja kuid ilma abikaasata. Kuidas pidada seitsmendat käsku sellistes tingimustes? Järgnevalt mõned soovitused.
A. Hoia igapäevaselt elavat suhet Issanda Jeesuse Kristusega, kes annab sulle tarkust ja jõudu talitada igas olukorras õigesti. Paulus kirjutab Rom.13,14: "Varustuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge muutke liha eest hoolitsemist himude ärritamiseks!" Elage enesesalgamise elu, kus Jeesus istub alaliselt südame troonil.
Me peame tunnistama, et ilma Jumalata oleme me nõrgad ega suuda kiusatustele vastu seista. Võib-olla ei tunne me kõiki vaenlase rünnakuid äragi. Elades püsivas suhtes Jumalaga, hoiab ja juhib Tema meid.
Kui Pootifari naine meelitas Joosepit abielurikkumisele, ütles viimane – 1.Ms.39,9: "Kuidas tohiksin ... teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?" Jumal, kes oli tema elus esimesel kohal, andis selgesti märku, et sellist asja teha ei tohi. Ja Jumal andis talle ka jõu patust hoidumiseks.
B. Tegutse, näe vaeva, et hoida oma abielu õnnelikuna. Abielu ei ole lakkamatu mesinädal. Selle argipäev võib sind üllatada.
Ameerika tuntud kolumnist (autor, kellel on mõnes ajakirjas oma veerg) Ann Landers küsitles 140 tuhandet inimest ja 81% neist ütles, et nad on pettunud oma vahekorras oma abikaasaga. Üks naine kirjutas: "Kuidas saad sa olla õnnelik, kui sul on abikaasaks õllekõhuga küüniline pahur voodikartul?"
Tuleb teha tõsist sihikindlat tööd, et hoida armutuld põlemas ja kommunikatsiooniliine avatuina. Muidugi tuleb töötada eelkõige enda juures, sest see on ainus isik, keda sa saad muuta! Et lõigata armastust, tuleb külvata hoolimist!
C. Hoidu sammudest, mis võiksid viia keelatud vahekorrani, n.n. afäärini. S.t. hoolitse selle eest, et kõik sinu ja su abikaasa vajadused saaksid rahuldatud. On tuntud tõde, et mehel ja naisel on erinevad vajadused. Kui need vajadused abielus rahuldatud ei saa, on kannatanu avatud afäärile! Sellepärast on mitte ainult hea, vaid lausa hädavajalik, et abikaasad oleksid avameelsed ja ausad oma vajadustest rääkimisel. Ja neid vestlusi tuleks võtta tõsiselt.
Kui mõlema abikaasa kõik vajadused saavad abielus rahuldatud, ei ole armukestel suuri shansse seda kindlust vallutada. Kui aga sel kindlusel on olnud nõrku kohti, mille tulemusena on tekkinud mõni keelatud suhe, ei ole vaja abielu otsekohe maha kanda. Nii mõnigi abielu on pärast sellist katsumust hoopis tugevnenud, kui on oma veast aru saadud ja meelt parandatud ning... andestatud.
Jah, abielurikkumine on patt, kuid Jeesusele meeldib kahetsetud patte andestada ja meiegi peaksime seda tegema. Me kõik oleme lugenud või kuulnud sellest, kuidas Jeesuse juurde toodi kord abielurikkumiselt tabatud naine. Pealekaebajad seletasid õhinal: "Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt! Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisugused kividega surnuks visata. Mis siis Sina ütled?" (Joh.8,4.5).
Jeesus ei öelnud esialgu midagi, vaid "kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale" (s. 6). "Kui nad siis küsides käisid Temale peale, ajas Ta enese sirgu ning ütles neile: "Kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama!" Ja Ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale" (s. 7, 8). Mida Ta seal kirjutas? Midagi, mis pani süüdistajaid tundma end ebamugavalt, sest järgmine salm ütleb: "Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel, vanemad eesotsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis" (s. 9).
Kuidas see lugu lõppes? Johannes kirjutab – Joh.8,10.11: "Ent Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist; ja Ta ütles naisele: "Naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud?" Naine vastas: "Mitte keegi, Issand!" Jeesus ütles: "Ega minagi sind hukka mõista; mine ja ära tee enam pattu!"
Mida siis tegi Jeesus Jumala seitsmendast käsust üleastujaga? Kõigepealt Ta andestas, kuna eksija kahetses oma tegu. Seejärel Ta palus naisel muuta oma eluviise. Ja asi oligi lahendatud!
Nii et kui meiegi oleme teinud selle patu või mõne teise patu – aga "kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma" (Rom.3,23) – siis kahetsegem seda ja pöördugem sellest ning Jumala tõotus kõlab – Jes.1,18: "Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!" Jeesusele meeldib halastada meie peale ja andestada.
Keegi on öelnud, et edukas inimene erineb edutust inimesest vaid selle poolest, et ta tõusis üles, kui ta viimati jalust maha löödi! Meil on võimalus tõusta üles ja elada paremat elu, sest Jeesus on kandnud meie pattude karistuse ristil ning Ta igatseb andestada meile kõik meie üleastumised. Ta soovib meid päästa.
Sõbrapäeval me peame üksteist meeles shokolaadi ja lillede ning paljude ilusate kaartidega. Kuid ärme unusta avaldada ka üksteisele siirast ja tõelist armastust ning vankumatut truudust kõigil järgnevatel päevadel. Nii me austame üksteist ja ka Jumalat, kes on meid oma näo järgi loonud.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv