.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Shekinah
18.09.2004 - (1810)

Kui Iisraeli rahvas oli teel Egiptuse orjusest Kaanani vabadusse peatunud Siinai mäe jalamil, ütles Jumal nende juhile Moosesele – 2.Ms.25,8: "Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele."

Kas saab olla veel paremat sõnumit kui see: Jumal asub elama oma rahva keskele! Ta ei ole enam kaugel, kõrgel taevas, vaid otse inimeste keskel!

Et Jumal on püha, siis tuli Talle selleks valmistada eriline elamu – pühamu. Seal pühamus kohtus Jumal inimesega või ilmutas end inimesele, nagu on kirjutatud 2.Ms.25,22: "Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlemate keerubite vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda."

Iisraeli pühamus ja hiljem selle eeskujul valmistatud suursuguses templis, kõige pühamas paigas asus tunnistuslaegas ehk seaduselaegas, mis oli Jumala käsul valmistatud kõige vastupidavamast puust – akaatsiapuust – ning seest- ja väljastpoolt karratud kullaga. Sellel laekal oli eriline kaas, valmistatud puhtast kullast, mida nimetati lepituskaaneks ehk ka armuaujärjeks. Lepituskaanele valmistati kaks puhtast kullast keerubit, teine teise otsa. Jumal andis täpsed juhised – 2.Ms.25,20: "Keerubid sirutagu oma tiivad ülespoole, et nad tiibadega kataksid lepituskaant, ja nende palged olgu vastamisi; keerubite palged olgu lepituskaane poole."

Laeka sisu kohta ütles Jumal – 2.Ms.25,16: "Pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan." Selleks tunnistuseks oli kahele kivitahvlile Jumala enda sõrmega kirjutatud kümme käsku. See mõõdupuu kehastab Jumala õiglust. Nagu mäletame, nimetati seaduselaeka kaant lepituskaaneks ehk armuaujärjeks, mis kehastab Jumala imelist armu. Nii et – laekas oli püha käsk, selle kohal külluslik arm, aga selle kohal...?

Tuletame meelde, mida me juba lugesime – 2.Ms.25,22: "Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlemate keerubite vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda."

Jumal asus elama inimeste keskele ja, panite tähele, millise omapärase trooni käskis Ta enesele valmistada? Trooni, mille aluseks on käsk ja arm, õiglus ja heldus! Iisraellased pidid mõistma seda tõde; kuidas muidu on nende Laulude raamatus kirjutatud – Ps.89,15: "Õigus ja õiglus on Su aujärje alus; heldus ja tõde käivad Su palge ees!" Ja jälle – Ps.85,11: "Heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud."

Kes on inimene, et ta julgeb kõigutada Jumala trooni alust, lahutades käsu armust? Kes on inimene, et ta julgeb tungida püha Jumala templi kõige pühamasse paika, avada seaduselaeka, tõstes oma kohalt ära lepituskaane, võtta sealt välja käsulauad Jumala sõrmega kirjutatud kümne käsuga, ning, teinud neis parandusi, asetada need tagasi seaduselaekasse... või visata need lihtsalt minema kui mittevajalikud asjad, nagu teevad teised kristlased?

Kas te teate, mis ootab inimest, kes pistab oma käe püha Jumala seaduselaeka külge, Jumala trooni aluse külge? Kord seaduselaegast transportides juhtus selline lugu – 2.Sam.6,6.7: "Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada. Siis Jehoova viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures."

Millise käsu vastu ta oli siis eksinud, et teda nii rängalt karistati? Jumal oli öelnud – 4.Ms.4,15: "Nad ei tohi puudutada pühi asju, et nad ei sureks." Jumal on püha, Tema troon, trooni alus on püha – "Nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea" (Rom.7,12) – ja igaüks, kes pühi asju puudutab, peab surema!

Või arvate, et inimene suudab päriselt Jumala trooni alust kõigutada? Kui Johannesele avanes nägemuses Jumala tempel taevas – seitsmenda pasuna ajal – siis mida ta nägi? Mida ta eriliselt mainib? Ilm.11,19: "Ja Jumala tempel taevas avanes ja Tema seaduselaegast nähti Tema templis." Jumala seaduselaegas Tema taevases templis!

Omal ajal taganes Jumala valitud rahvas (Iisrael) Jumalast nii ära, et nad viidi paganate poolt asumisele, vangi Paabelisse. Tempel rüüstati ja sellega seoses läks kaduma ka Jumala seaduselaegas koos lepituskaane ja selle peal asunud keerubitega. Hiljem, kui tempel taastati ja uuendati, seda seal enam ei olnud. Mõelge: preestrid ja ülempreestrid teostasid ikka endiselt edasi oma igapäevaseid ja iga-aastaseid talitusi, andmata aru sellest, et Jumal oli oma templist lahkunud. Kõige pühamas paigas ei olnud enam seaduselaegast Jumala käskudega; aga see tähendas ka seda, et seal ei olnud ka enam lepituskaant ehk armuaujärge! Kus ei ole käsku, seal ei ole ka armu – ja seal ei ilmuta ennast ka Jumal!

Juudid andsid Jumala kohaloleku hiilgusele nimeks shekinah, mis tähendab tõlkes: Jumala kohalolek. Kuid, ükskõik kui suursuguseks ja uhkeks Heroodese tempel ka oli ehitatud, ükskõik kui suurejoonelised olid selle teenistused, seal, kõige pühamas paigas puudus shekinah – see tähendab, selles templis ei elanud Jumal!

Jumal ei ela templis, kus ei ole Talle valmistatud trooni, kus selle alus on maha kistud!

Ja kui Jeesus, siin maa peal olles, külastas oma templit – mis oli sellele suur au – siis kuidas Teda seal vastu võeti? Ei tuntud äragi!

Sellest ajast peale on vaenlane püüdnud ka kristlastele sisendada, et Jumala käske Jumala templis ei ole vaja, neid polegi seal – Jeesus on need sealt ära viinud! Oletame, et neil on õigus. Aga kuidas on siis armuga? Ka see peab olema kõrvaldatud, sest pole enam seda, millele see võiks toetuda! Kui pole seaduselaegast, siis pole ka lepituskaant ehk armuaujärge.

Siiski püütakse tänapäeval ehitada uut templit, kus puudub seaduselaegas, kuid kus siiski on armuaujärg. Jääb küsimuseks: kuidas saab see seal püsida, kui sel pole alust? Ükski aluseta asi ei seisa! Ja kas Jumal tuleb elama millegi peale, millel pole alust!

Inimene võib maist templit moonutada kuidas vaid tahab, kuid – ärge unustage! – taevas asub originaal! Käskides valmistada endale maise templi, ütles Jumal Moosesele – 2.Ms.25,9: "Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järgi." Jumal näitas Moosesele taevast templit ja käskis selle järgi valmistada maine pühamu, et Ta võiks elada selles. Mooses tegi täpselt nii.

Uues Testamendis nimetatakse Vana Testamendi templit ja selle teenistusi "taevalike asjade kujuks" (Heb.9,23). Pole siis ime, kui lõpuajal, seitsmenda pasuna puhumise ajal, avatakse taevane tempel ja seal nähakse seaduselaegast! Jumal jättis maise templi, kuid Ta elab edasi taevases templis, kus Tema troon püsib igavesti ja kus keegi ei saa selle alust kõigutada!

Inimesed arvasid, et nad suutsid kõrvaldada Jumala õiguse mõõdupuu kogu maailmast, sest see piiras nende vabadust; paljud arvasid, et nad suutsid muuta seda oma arvamuse ja soovide kohaselt. Kuid teadku kõik: taevas on alles originaal!

Inimene võib püüda valmistada Jumalale ükskõik millise trooni; inimene võib kujutada ette Jumalat istumas ükskõik millisel troonil, kuid Jumal istub ikkagi ainult sellel troonil, mille aluseks on õiglus ja heldus, käsk ja arm!

Aeg on tõsta silmad üles taeva poole, kus meie Vahemees Jeesus teenib tõelise pühamu kõige pühamas paigas. Seal avaneb meie ees ka pilt tõelisest Jumala troonist...

Ja saabub päev, mil Jumal tuleb jällegi ja nüüd juba igaveseks elama inimeste keskele. Patutragöödia on lõppenud, pole enam kedagi, kes sooviks või püüaks õõnestada Jumala trooni alust. Sellest ajast on kirjutatud – Ilm.21,1-5: "Ja ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otsekui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat: "Vaata, Jumala telk on inimeste juures! Ja Tema asub nende juurde elama ja nemad on Tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Ja Tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad on möödunud!" Ja kes aujärjel istus, ütles: "Vaata, ma teen kõik uueks!" Ja ta ütles: "Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!""

Jumal ei jää valelikuks, kuid, hoidku Jumal, et meie ei osutuks valelikeks ega petetuiks! Jumal tahab elada meist igaühe südames, kuid enne tuleb seal valmistada Talle troon. Millise trooni me Talle valmistame? Õpime pühamuteenistusest, kuidas seda valmistada nii, et Jumala au, shekinah, täidaks meie südame! Et me ei osutuks juutide sarnaseks, kes teenisid tühja templi juures!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv