.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6526)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Elu suurhetked
18.10.2008 - (1363)

Est.4,14 II osa: "Kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?"
Jutt on ühest lihtsast juudi tüdrukust – Juudast Babülooniasse viidud vangide järeltulijast, kellest saab teatud sündmuste käigus suure Pärsia Impeeriumi kuninga Xerxese (Piiblis Ahasverose) abikaasa ehk kuninganna. Kui kõiki selle riigi juute ähvardatakse tappa, pöördub ta kasuisa tema poole palvega astuda kuninga ees juutide kaitseks välja. Selles kontekstis ütlebki ta Estrile: "Kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse?" Juudist "tuhkatriinul" õnnestubki päästa oma rahvas hukkumisest.
Elus on palju tavalisi sündmusi. Kuid iga inimese elus on ka erilisi, eriti tähtsaid sündmusi. Kuus neist väärivad erilist mainimist.
1. Elu esimene suurhetk on sünd siia maailma. See on suurhetk sellepärast, et see avab sulle võimaluste ukse. Elu pole kerge, kuid sul on võimalus pürgida per aspera ad astra – läbi raskuste tähtede poole. Võib-olla te mäletate ühe ema tunnistusest (muusikavideos), kuidas ta surev poeg ütles: "Emme, mul oli vähemalt seitse aastat, mõnel inimesel pole sedagi." Teadmine, et me oleme loodud Kõikväelise Jumala poolt Tema näo järgi kindla eesmärgi ja suure potentsiaaliga, annab meie sünnile veel erilise tähtsuse.
Me ei valinud, millal me sündisime või kuhu me sündisime või kes on meie vanemad. Kuid pidagem meeles, et need tõigad ei seo meid nii tugevasti, nagu me vahel arvame. Need ei määra meie saatuse. Võib-olla me oleksime soovinud sündida mõnda rikkasse või kuulsasse perekonda, ehk koguni "sinivereliste" hulka. Kuid ärme unusta, et Lapsest, kes sündis vaesesse perekonda lihtsas laudas, kelle ase oli sõimes, sai terve inimkonna Päästja! Ajalugu kubiseb meestest ja naistest, kes on trotsinud oma sünniasjaolusid. Karjapoistest on saanud kuningaid ja prohveteid ning teisi suuri inimesi, nagu ka meie sissejuhatavas loos sai lihtsast juudi tüdrukust Estrist Pärsia kuningriigi kuninganna! Elu toob üllatusi, aga selle eelduseks on sünd siia maailma. See on tähtis.
Keegi on öelnud, et "kui sa tulid siia maailma, tegid sa armastuse tugevamaks (töö)päevad lühemaks, (õnnelikud) õhtud pikemaks, kodu õnnelikumaks, mineviku valu unustatuks ja tuleviku elamisväärseks."
Mõtle: kui sa poleks sündinud, poleks sa kunagi näinud päikeseloojangut või maitsnud jäätist või olnud armunud või tundnud roosi lõhna, või kogenud Jumala armastust või kuulnud linnulaulu või kogenud palju muid toredaid asju.
2. Elu teine suurhetk on arusaamine, et keegi armastab sind. Õnneks saabub see arusaamine enamusele meist juba väga varakult. Keegi on öelnud, et see saabub hetkel, mil ema hoiab sind kätel ja räägib sinuga õrnalt, imetab sind ja laulab sulle ning kiigutab su unele. Kuid ma räägin siiski hetkest, mil me muutume teadlikuks sellest, et meid armastatakse ja meie eest hoolitsetakse. See on suur hetk – äratundmine, et me kuulume kuhugi, kus me oleme kaitstud. Kahju on lastest, kes kasvavad üles ilma sellise armastuseta. Meie vanglatesse ja vaimuhaiglatesse satuvad eelkõige just sellised inimesed.
Kas sina mäletad, mil sa esimest korda tajusid, et sind armastatakse? Võib-olla oli see ühel sinu sünnipäeval või jõuluajal. Võib-olla oli see siis, kui sa said haiget ja su ema puhus haigele kohale peale ning valu möödus? Või oli see siis, kui sa nägid hirmutavat und ja su lähedased lubasid sul tulla enda kaissu magama?
Üht ma tean – mida varem see äratundmine saabub, seda parem; seda õnnelikumad me oleme oma ülejäänud elus. Kasvada üles kodus, kus valitseb armastus, on üks elu suurimaist rõõmudest.
3. Elu kolmas suurhetk saabub leides, et on olemas Jumal, kes sind tunneb, sulle andestab ja annab sulle elumõtte. Ma tean, et kristlikku perre sündinud lapsele (tohutu eesõigus!) on Jumala olemasolu iseenesest mõistetav. Ta teab, kes on Jeesus ja mida Ta tegi. Kuid siiski saabub ka tema elus aeg, mil talle koidab, et Jeesus on kõike seda teinud isiklikult tema päästmiseks, et Jumal armastab isiklikult teda ja Tal on plaan tema jaoks.
Selline valgustuse hetk inimese elus on nii suur ja oluline, et seda kutsutakse Piiblis uussünniks ehk ülevalt sündimiseks. Kahjuks on väga palju neid, kes pole seda kogenud, kuigi nad on seda lugu Jeesusest kuulnud ühest jõulust teise, ühest suurnädalast teise. Seda kuulutatakse kirikus, tänaval ja televisioonis; see on raiutud raamatute Raamatusse ja paljudesse teistesse headesse raamatutesse.
Ameerikas, Lousianas on enne Mississippi jõe silda tohutult suur plakat, millel on kujutatud Jeesust ristil. Pildi alla on kirjutatud suurte tähtedega: ITS YOUR MOVE! (SINU KÄIK! ehk SINU KORD ON TEGUTSEDA!). Meie üks vaimulik laul ütleb ilusti: "Ma tegin seda sinule, mida teed sa minule?
Õnnelik on inimene, kellele on saabunud see elu kolmas suurhetk – leidmine, et on olemas Jumal, kes sind tunneb, sulle andestab ja annab sulle elumõtte! Kes ei ole seda veel kogenud, peaks mõtlema ja tegutsema, et mitte ilma jääda sellest elu suurhetkest – võib-olla isegi suurimast hetkest. Jumal ikka veel ootab. Ta ootab sinu käiku! Sinu kord on tegutseda!
4. Elu neljas suurhetk on see, kui sa otsustad, mida oma eluga peale hakata, mida oma elus teha. Jumal on meid loonud sellisteks, et kui meil puudub elu eesmärk, me närbume ja sureme seesmiselt – ja ka väline surm saabub varem. Meil peavad olema unistused ja eesmärgid – põhjus elamiseks.
Kui me räägime otsustamisest, mida oma eluga peale hakata, siis ei räägi me elatise teenimisest; me räägime elamisest endast! On palju neid inimesi, kes pühendavad oma elu väärikale ja õilsale tegevusele nagu rõhutute ja vaeste aitamine, vanurite abistamine, haigete ravimine. Need on head ja suurt rahuldust pakkuvad tegevused. Kuid meie elu kõrgeim eesmärk on osaleda Jumala plaani elluviimisel ja Tema armastuse jagamisel igal viisil, kuidas Tema meid juhib. Selle tegevuse ja meie karjääri vahel ei tarvitse muidugi olla mingit vastuolu. Me võime täita Jumala missiooni, olla Tema tööriistad just seal, kus me parasjagu oleme, lastes Temal meid juhtida. Tema võib kasutada meid kõikjal, avades uksi.
Kui sinu peamine eesmärk elus on austada Jumalat, siis oled sa teinud ühe elu suurimaist otsustest. Iga töö on väärikas ja ka rahuldust pakkuv, kui seda tehakse Jumala austamiseks.
Kas te mäletate, mis juhtus Eedenis, Paradiisis? Niipea, kui Jumal oli inimese loonud, andis Ta talle ka töö. Mis töö see oli? Aedniku töö.
Kristluse algaegadel kutsusid mõne paganad usklikke ekslikult krestlasteks – kreeka sõnast "krestos," mis tähendab "kasulik." Neid peeti kasulikeks! Ja nad olid seda!
Ka tänapäeval vajame me rohkem "kasulikke" usklikke, kes on leidnud oma elu eesmärgi ja täidavad seda ustavalt. Leida oma elu eesmärk, mis on suurem meist endist – see on üks elu suurimaist hetkist.
5. Elu viies suurhetk on abiellumine. See on tõesti suur ja tähtis hetk, sest sellega sa valid endale kaaslase, abilise ja parima sõbra kogu ülejäänud eluks.
Siiski pole kõik Jumala poolt määratud abielluma. Ka vallalise elu võib olla väga viljakas ja rahuldust pakkuv ning sellel on oma eelised.
Aga neile meist, kes on valinud abielluda, on see tõeliselt suur sündmus – ja suurepärane ning õnnistusrikas – välja arvatud juhul, kui sa õnnetul kombel oled valinud endale sobimatu abikaasa või pole ise valmis abieluks või pole valmis abielu õnne kestmiseks pingutama.
Ma tean meest, kes pole olnud õnnelik kummaski abielus. Tema esimene naine jättis ta maha ja teine naine ei taha teda maha jätta!
Üks naine ütles: "Parim mees, kellega abielluda, on arheoloog; mida vanemaks sa saad, seda suuremat tähelepanu ta sulle osutab!" Mina olen vist arheoloogi tüüpi mees.
Abielu on tähtis, sest see lihvib su iseloomu, see õpetab suhteid. Sa õpid andma – andma kõike, isegi alla andma! Sa õpid tegema kompromisse, olema tolerantne ja paindlik, lihvid oma suhtlemisoskust, õpid sõltuma üksteisest. Ja kui sind õnnistatakse lastega, on sul võimalus kujundada nende iseloomu, mõjutada nende saatust!
6. Elu kuues suurhetk on suremine. See ütlus näib kummaline, isegi vastuoluline – uskmatu inimese jaoks. Kuid usklikele tähendab surm kojuminekut. Me jätame igaveseks hüvasti selle maailmaga, kus valitseb patt, vihkamine, ülekohus, haigus, valu ja kurbus.
See on suurhetk, sest siis me näeme armastatud Issandat palgest palgesse. See on suurhetk, sest siis me näeme taas surma läbi lahkunud armsaid. See on suurhetk, sest siis algab igavene puhkus, rahu ja rõõm. See on suurhetk, sest siis me saame tasu vastavalt sellele, mida oleme külvanud. Paulus kirjutab – Gal.6,7-10: "Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!"
Uskmatuile, Kristuse hülgajaile aga tähendab surm kõigi pääsemisvõimaluste lõppemist ja igavest lahutust Jumalast. Nad on sunnitud tunnistama, nagu on kirjutatud Jer.8,20: "Lõikus on lõppenud, suvi on möödunud, aga meid ei ole päästetud!" Armuaeg on möödas ja teist enam ei tule.
Aga Jumala lastele julgustuseks loen ma 1.Kor.15,49-55: "Otse nõnda nagu me oleme kandnud muldse inimese kuju, nõnda me kanname kord ka taevast kuju. Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaata, ma ütlen teile saladuse: me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume, äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud: "Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?"
Läbi elu kuuenda suurhetke – surma – läheme me ellu, igavesse ellu! Aga peab ütlema, et see elu kuues suurhetk ei tarvitse tulla kuuendana! See võib tulla millal tahes. Oled sa selleks valmis? Ainult koos Jeesusega elades oled sa alati valmis!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv