.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Palveta!
19.01.2013 - (1705)

Viimasel ajal räägitakse palju muhameedlastest ja islamist. Kahjuks enamuses ikka halba. Miks mitte näha midagi head?
Üks nende usu viiest sambast on palve: Viis korda päevas – hommikul, lõuna ajal, hilisel pärastlõunal, päikeseloojangul, magamaminekul – nad kummarduvad silmili maha näoga Meka poole (nende prohveti Muhamedi kodu).
Meie palve on teistsugune – mitte tingimata 5 korda päevas – mitte tingimata silmili maas – kuid siiski ühes suunas, ühele poole – mitte Muhamedi kui vahendaja poole, mitte ka neitsi Maarja poole, vaid ainsa tõelise Vahemehe Jeesuse poole.
Jakoobus kirjutab – Jak.5,13-18: "Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju. Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale. Ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja."
Panite tähele, meid kutsutakse palvetama igas olukorras. Palvetamine on nagu meie töö. Luther on öelnud: "Nagu rätsepa töö on riiete valmistamine ja kingsepa töö saabaste tegemine, nii on kristlase töö palvetamine!"
1. PALVETAGE HÄDAS. "Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu."
Häda! Pole piisavalt raha arvete maksmiseks – palveta! Torm ja üleujutus – palveta! Autoõnnetus – palveta! Põleng – palveta! Sõber veab alt – palveta! Kui maa jalge alt kaob – palveta!
Kuid ärge eksige! Palju me ka sooviksime, pole Piiblis salmi, mis ütleks: "Kui kellelgi teie seast on vaeva – palvetage ja Jumal võtab selle vaeva ära!" Miks? Sest vaev võib osutuda vajalikuks! Jak.1,2-4: "Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust! Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust."
Vaev on osa maisest elust. Kuid selle sees on meil valik: kas lasta Jumalal meid selle läbi paremaks muuta, või nuriseda ja pahandada Jumala peale ning lasta vaeval meid halvemaks muuta! Kuidas saavutada, et Jumal kasutaks seda meie kasuks? Palveta! "Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu!"
2. PALVETAGE ÕNNES. "Kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule!" Kiituslaulud on tänupalved!
Me õpetame oma lapsi tänama, "aitäh!" ütlema, kui nad saavad kelleltki midagi. Kuid sageli ei õpi me iial siiralt tänama, ütlema "aitäh!" sellele, kellelt tuleb iga hea and. Jak.1,17: "Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju." Just tänupalved jäetakse kõige enam hooletusse. Sügavas hädas olles pole raske hüüda appi Jumalat, kuid supeldes Jumala õnnistustes ei tule millegipärast meelde tänada Loojat!
"Kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule!" Siinjuures tahaksin öelda: Kui me laulame tänu- või kiituselaule, ärme unusta informeerida sellest ka oma nägu! Ma tean, et me kõik oleme võimelised naeratama, oleme rõõmsa näoga, kuid millegipärast rõõmsate sõnadega laule lauldes unustame sellest teatada oma näole ja see jääb surmtõsiseks! Keegi on öelnud, et paljude kristlaste nägu jumalateenistusel räägib, nagu nad oleksid ristitud sidrunimahlas!
Tõsine olemises pole midagi patust, kuid selles pole ka midagi püha! Tänu- ja rõõmulaulu laulmine morni näoga räägib ilmselt sellest, et me pole selles laulus (palves) näoga meie Meka – Jumala – poole. Nii palvetamine mures kui rõõmus toimugu ikka õigele poole! Jumal tahab ju olla meiega mitte ainult hädades vaid ka rõõmudes! Toogem rohkem tänupalveid! Põhjuseid selleks on alati! "Kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule!" toogu tänupalveid.
3. PALVETAGE HAIGUSES JA HAIGETE EEST. "Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks."
Haigus on tõsine asi. Ma asendan praegu üht haiget... Me teeme haiguse ravimiseks parima. Arstid teevad parima. Kes parandab? Kes teeb terveks? Jumal. Sellepärast palvetage! Kuid Jakoobus soovitab veel enamat: tehke eestpalveid, kutsuge kogudusevanemad ja palvetage koos. Ja lõpuks võib ka võida õliga... Ärme unusta seda võimalust.
See pole sama, mis kuningate võidmine. See on nagu võidmine halastaja samaarlase loos – Luk.10,30-34: "Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõndasamuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde; ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning VALAS PEALE ÕLI ja viina, tõstis ta oma looma selga ning viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest."
Võib-olla annab Jakoobus mõista, et kogudusevanemad võiksid osata ka pisut tohterdada, tehes oma parima. Kuid peale ihu haiguste on ka muid haigusi... ka kellegi vaimulik elu võib olla haige ja vajada palvet ja (rõõmu)õliga võidmist! Igal juhul teatage oma haigustest koguduse juhtidele ja paluge julgelt, et nad palvetaksid haigete eest.
4. PALVETAGE ANDESTUSE PÄRAST. "Ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks."
Me oleme näinud ja kogenud imelisi tervistumisi... kuid mitte alati. Kui Jumal teeks eranditult iga palve peale terveks, siis me ei surekski! Kusagil peab olema piir siin maal, kus me oleme surelikud!
Kuid Jumal tervistab alati palve peale patuhaige! 1.Joh.1,9: "Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust."
Ühel pastoril paluti palvetada mehe eest, kel oli vähk. Pastor palus kogu südamest, et mees saaks terveks. Järgmise nädala sees helistas vähihaige mehe naine pastorile, alustades: "Sa palvetasid mu mehe eest. Tal oli vähk." Pastor, kuuldes naist kasutavat mineviku vormi: "tal oli vähk" mõtles, et vähk on kadunud. Kuid enne, kui ta jõudis midagi öelda, lisas naine: "Ta suri." Pastor tundis end kohutavalt.
Kuid naine jätkas: "Ära tunne end halvasti. Enne seda, kui sa tema eest palusid, oli ta tohutus pinges, lausa vihkas Jumalat, et peab nii varakult surema. Pärast palvet aga sai ta südamesse rahu – teades, et Jumal on talle patud andestanud ja tal pole vaja karta surma. Selle järel oleme me kolm päeva laulnud, isegi naernud. Oleme lugenud Pühakirja, oleme palvetanud. Need on olnud imelised päevad! Ma helistasin, et tänada sind, et tulid ja palvetasid, et ta saaks terveks. Ta sai terveks!"
Jeesus ütles kord – Mrk.2,9: "Kumb on kergem, kas öelda halvatule: sulle antakse patud andeks! või: tõuse üles ja võta oma säng ning kõnni?" Me vajame andestust ja südame muutust vast veel enamgi kui füüsilist tervistamist!
5. PALVE LÄBI SÜNNIVAD IMELISED ASJAD. "Õige inimese vägev palve suudab palju. Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale. Ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja."
Me oleme lugenud teistegi usumeeste palvetest ja imelistest asjadest, mis on sündinud. Mida Jumal on teinud neile, seda võib Ta teha ka sulle. Nii et... palveta! "Palveta puhkeval koidul, palveta päeval ka. Palveta hilisel õhtul — nii südame häälde sead."
Nii et moslemitelt on ka midagi head õppida – rohkem palvetama ja õiges suunas palvetama: ikka Jeesuse läbi Jumala poole.
"Palvetage lakkamata!" ( 1.Tes.5,17).

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv