.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Elagem ausasti!
22.03.2014 - (1371)

Rom.13,13.14: "Elagem ausasti nagu päeva ajal, mitte öistes pidutsemistes ega joominguis, mitte kiimaluses ega iharuses, mitte riius ega kadeduses, vaid varustuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge muutke liha eest hoolitsemist himude ärritamiseks!"
Vanad hiinlased kartsid oma põhjapoolseid vaenlasi nii palju, et ehitasid Suure Hiina Müüri – ühe antiikmaailma imedest. Nad ehitasid selle nii kõrgeks, et keegi ei saaks seda ületada, ja nii paksuks, et keegi ei saaks sellest läbi tungida, ning arvasid, et on nüüd korralikult kaitstud kõigi vaenlaste eest. Kuid juba esimese saja aasta jooksul, mil see müür eksisteeris, toimus Hiinasse kolm invasiooni. Vaenlane ei tulnud üle müüri ega murdnud end müürist läbi, vaid ostis ära mõne väravahoidja ning marssis uhkelt läbi avatud värava. Ajaloolased kirjutavad, et hiinlased olid niivõrd hõivatud müüride ehitamisega, et unustasid õpetada oma lastele sellist elementaarset asja nagu ausus.
Tänapäeval õpetatakse ja koolitatakse lapsi hoolega, kuid ma ei tea, et ühegi kooli õppekavas oleks selline aine ehk distsipliin nagu "ausus." Ka koduses kasvatuses seatakse ausus harva esikohale. Räägitakse küll aususest kui voorusest ning kutsutakse üles olema ausad, kuid PRAKTIKAS hinnatakse rohkem kavalust ja oskust oma pahategudega mitte vahele jääda või vahelejäämise korral end välja keerutada ja "puhtalt" pääseda. Mind on alati häirinud televiisoris näidatavad kohtustseenid. Need on rohkem hasartmäng süüdistajate ja kaitsjate vahel, kui soov selgitada välja tõde. Parim kaitseadvokaat on see, kes on võitnud järgimööda kõik kohtulahingud ega ole kaotanud mitte ühtegi neist! Ma rõhutan – parimaks advokaadiks peetakse inimest, kes oma oskusliku manipuleerimisega oskab saavutada ka kõige suurema kurjategija õigeksmõistmise! Me oleme võtnud käibele isegi sellise sõna nagu "kohtufarss," mille üheks näiteks on muidugi Jeesuse üle kohut mõistmine, mille käigus õige mõisteti süüdi. Samamoodi mõistetakse kohtufarsi käigus süüdlasi õigeks. Paljudes riikides pannakse kohtus tunnistajaid vanduma käsi Piibli peal, et nad räägivad tõtt, kogu tõtt ja ainult tõtt, kuid samal ajal kuulutatakse, et inimesel on õigus mitte tunnistada enda ja oma lähedaste vastu. Ja nii algab üks kassi ja hiire mäng, kus kaitseadvokaat ütleb, mida sa tohid rääkida ja mida mitte. Tema eesmärgiks pole mitte tõe ilmsiks tulemine, vaid soovitud kohtulahendi saavutamine.
Ja nii elame me maailmas, kus kirjutamata seaduseks on: "Spikerda pealegi, aga nii, et õpetaja ei märkaks. Peta pealegi maksudega, ainult ära jää vahele. Hoora pealegi, ainult harrasta "turvalist" seksi, et sa ei saaks AIDSi. Riku pealegi liikluseeskirju, ainult vaata, et politseinik ei näeks." Ei tea, kas maailmas on üldse veel üdini ausaid inimesi. Vähemalt pooled adventkoguduse liikmedki petavad lausa Jumalat, jättes Talle toomata oma "kogu kümnise" (Mal.3,8-10)! Võib-olla mõni on kuulnud, et Piiblis on öeldud, et "ära ole liiga aus!" Ei, seda pole Piiblis öeldud! Kog.7,16 on öeldud, et "ära ole liiga õiglane," millele on lisatud "ja ära pea ennast väga targaks: miks peaksid ennast hävitama?" Kusagil pole aga öeldud, et ära ole liiga aus. Me ei saa olla liiga ausad. Me saame olla päris ausad – oleksime me vaid seda! – aga mitte liiga ausad.
Mis on ausus? Ausus on enam kui lihtsalt tõe rääkimine. See on ka tegemine oma sõnade järgi. Ausus tähendab ka oma lubaduste täitmist. Ausus tähendab, et su sõnad ühtivad su tegudega. Pastori keeles: sa praktiseerid seda, mida jutlustad. Selle vastand on: "Tehke mu sõnade, mitte tegude järgi!"
Mõtisklegem siis pisut aususe üle ja küsigem endalt: "Kas ma olen aus – sõnas ja teos?" Kui leiame, et ei ole, siis on ülim aeg vaadata üle oma väärtushinnangud ja teha selgeks, mis on oluline, ning muuta oma elu, sest sellest sõltub meie pääste. Helisegu meie kõrvus Jeesuse hoiatus Mat.16,26: "Mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastushinda võib inimene anda oma hinge eest?" Kohtunikule või advokaadile hästi makstes võid sa saada endale soodsa kohtuotsuse, kuid Jumalat ära osta ei saa! Jumal talitab alati ausalt!
1. VALI OMA ALLIKAS.
Mis on sinu väärtushinnangute allikaks? Kust sa need võtad? See, kust sa saad oma väärtushinnangud, on väga oluline, sest sellest oleneb nende väärtus. Saad sa need headest raamatutest? Maksim Gorki on öelnud: "Kõige eest, mis minus on head, võlgnen ma tänu raamatule." Ma olen mõelnud, et võib-olla oli Gorki kaval mees, kes püüdis sõnas olla ideoloogiliselt korrektne, kuid ise mõtles raamatu all Piiblit? Aga võib-olla on seda temalt liiga palju oodata! Igal juhul on raamatutel, mida loeme, meie väärtushinnangute kujundamisel tohutu mõju. Sama käib ka filmide ja teleprogrammide kohta, mida vaatame, ning inimeste kohta, kellega suhtleme. Kui me veedame mitu tundi iga päev ilmalikke raamatuid lugedes ja teleprogramme vaadates, lisaks tundidele, mis me veedame ilmalike inimeste seltskonnas, näiteks tööl või koolis, ja ainult mõned minutid päevas Piiblit lugedes – kui sedagi – ja vaid mõned tunnid nädalas kirikus olles – kui sedagi –, millist tulemust me siis ootame? Kust tulenevad siis meie väärtushinnangud, kaasa arvatud meie arusaamine aususest? See on siililegi selge!
Sellepärast manitseb Pühakiri – 1.Joh.2,15-17: "Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole Isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas — lihahimu, silmahimu ja elukõrkus — ei ole Isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu; aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti."
Maailma arusaamine asjade väärtusest ei ole muutunud. Johannes nimetab neist kolme peamist. Esimene on "lihahimu"; me võime nimetada seda viisakamalt lõbujanuks. See janu on kustutamatu! Mida enam sa sellest allikast jood, seda enam januned! Sellele on üles ehitatud kogu meelelahutus-tööstus või -äri. Wikipeedias on kirjutatud, et "meelelahutusele orienteeritud majandusharud (meelelahutustööstused) hõlmavad arenenud maades tähelepanuväärse osa kogumajandusest." Mida kõik ei tehta maailmas "lihahimu" ehk lõbujanu rahuldamiseks; mida kõike ollakse valmis taluma ja kui palju ollakse valmis selle eest maksma! Aususele on siin väga vähe ruumi.
Teiseks nimetab Johannes "silmahimu", mida võib viisakas keeles kirjeldada kui soovi omada või osta endale kõike, mis mulle meeldib. Tehnika ja tehnoloogia areng aina suurendab neid võimalusi ja samal ajal kasvavad prügimäed, mis on täis asju, millest oleme tüdinud, sest silmad himustavad kogu aeg midagi uut ja vaheldust pakkuvat. Ning meile meeldib hoobelda asjadega, olgu selleks maja, auto, riietus või ehted. Ka silmahimu ei jäta palju ruumi aususele.
Ja kolmandaks mainib Johannes "elukõrkust," mida me nimetame viisakalt prestiizhiks, lugupeetavuseks. See on uhkus, mis tuleneb varandusest ja positsioonist ehk isiku tähtsusest. "Ma olen president," ütleb ka mõne tillukese firma või asutuse juht. "Täna jagab meile Jumala sõna doktor Martin," teatab koguduse noorempastor. Muidugi pole tegu arsti vaid lihtsalt jutlustajaga; aga tal on doktori kraad ja see tuleb ära mainida. Ma ei tea, mis mul viga on, aga mulle ei meeldi, kui mind pastoriks kutsutakse. Võib-olla on tõrge tekkinud sellest, et mitmed noormehed, kes on eile koguduse peale tööle määratud, tutvustavad end täna üldsusele pastorina? Ja ma ei taha olla nende sarnane. Igal juhul ei sobi ka elukõrkus hästi kokku aususega.
Ja sellepärast manitsebki Paulus – Rom.12,2: "Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine." Meil tuleb Pühakirjast uurida, mis on Jumala tahtmine ja siis valida, kas elada maailma viiside järgi või teha Jumala tahtmist. Meil tuleb valida allikas, kust me ammutame oma väärtused.
2. TEE KINDLAKS, MIS ON TÄHTIS.
Pühakiri kutsub meid korduvalt valima. "Valige endile täna, keda te tahate teenida," ütles Joosua (Jos.24,15). "Valigem endile, mis on õige," kutsutakse üles Iiobi raamatus, kuid samas lisatakse: "tunnetagem isekeskis, mis on hea!" (Iob.34,4) ehk "tehkem kindlaks, mis on oluline." Teadliku valiku tegemiseks tuleb siis teha kindlaks, mis on tõeliselt tähtis.
Kahjuks ei mõtle enamus inimesi sellele enne, kui on n.ö. pankrotis, ummikus. Aga targem oleks mõelda sellele juba varem. Ja siin teen ma teile ettepaneku istuda kodus maha ja reastada – ausalt – oma prioriteedid. Võib-olla on hea algul lihtsalt kirjutada üles asjad, mis on meile tähtsad, ja seejärel reastada need tähtsuse järjekorras – mitte kuidas Pühakiri või koguduse õpetus või kodune kasvatus need reastaks, vaid kuidas MINA – ausalt – need reastan. Suureks abiks sellisel reastamisel oleks küsida iga punkti juures: "Kui kaua see kestab?" Kui see kestab kaua, näiteks terve igaviku, siis on see tõeliselt oluline. Kui see kestab 30 aastat, on see ka oluline, kuid mitte nii oluline, kui asi, mis kestab igaviku. Kui see kestab 10 aastat, on seegi oluline, kuid mitte nii oluline, kui asi, mis kestab 30 aastat. Ja kui miski kestab veel lühemat aega, on see vastavalt veel vähem tähtis.
Kui su nimekiri on valmis, siis võrdle seda sellega, mida maailm peab oluliseks. Aga sellest me just rääkisime. Johannes kirjutas: "Sest KÕIK, mis on maailmas [pane tähele: need on maailmas kõige olulisemad asjad] — lihahimu, silmahimu ja elukõrkus — ei ole Isast, vaid on maailmast." Kui kaua kestab "lihahimu" ehk lõbujanu rahuldamine, mida Piibel nimetab ka paturõõmuks? Heb.11,25 järgi kestab see "üürikest aega." Huvitav termin – "paturõõm." Kas patustamine tõesti valmistab rõõmu? Aga muidugi, muidu ju inimesed ei patustaks! Aga inimesed unustavad, et "patu palk on surm" (Rom.6,23). Paturõõm on üürike! Kui väärtuslik see siis on? Mitte eriti väärtuslik!
Kui kaua kestab "silmahimu" ehk maised asjad, mida inimesed ihaldavad? Paulus kirjutab, et "ei ole me ju midagi toonud maailma, seepärast me ei või midagi siit ära viia" (1.Tim.6,7). Ka need kestavad parimal juhul vaid meie maise elu lõpuni. Kui miljonär sureb, küsitakse tihti: "Kui palju ta maha jättis?" Me ei eksi kunagi, kui vastame: "Ta jättis maha kõik!" Kui väärtuslik on siis maine vara? Mitte eriti väärtuslik!
Kui kaua kestab "elukõrkus" – prestiizh – au, mis saadab kõrgel positsioonil olevaid inimesi? Kuni nende langemiseni sellelt positsioonilt ja maksimaalselt surmani. Jeesus ütles – Mrk.10,31: "Paljud esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesiks!" "Aulistel isandatel" on suur kiusatus minna kõrgiks ja nii on raske kukkumine peaaegu paratamatu. Igal juhul kaotab surm kõik tiitlid ja kraadid! Kui kaua kestab siis positsioon, võim ja prestiizh? Mitte eriti kaua, ja seepärast pole "elukõrkus" ka kuigi väärtuslik.
Johannes ütleb hästi kokkuvõtteks – 1.Joh.2,17: "Ja maailm kaob ja tema himu; aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti." Nii ei peaks meil olema eriti raske teha kindlaks, mis on tõeliselt tähtis.
3. MUUDA OMA ELUVIISI.
Kui me oleme kõige selle üle järele mõelnud ja oma asjad nende tähtsuse järgi paberil reastanud, siis on aeg panna need õigesse järjekorda ka oma elus! Ainult nii on võimalik elada "ausasti nagu päeva ajal"! Juba see on ebaaus, kui me usume või ütleme üht, aga teeme teist. Kui me ütleme, et oleme Jumala lapsed, siis on aus elada ka Tema õpetuse järgi.
Psühholoogid on oma uurimuste tulemusena jõudnud järeldusele, et suurim stressi põhjustaja meie elus pole mitte rahapuudus ega isegi mitte suhete purunemine, vaid vastukäivus meie eluviisis – konflikt meie sisemuses, kui me ütleme üht, aga teeme teist. Nii et kui Johannes ütleb, et "kes ütleb enese Tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu nagu Tema elas" (1.Joh.2,6), siis pole see mingi ähvardus, vaid tee näitamine tõelisele hingerahule ja õnnele – ausale elule! Tee seda, mida sa väidad uskuvat olevat õige! Kui sa ütled, et Jumal on mulle tähtis, siis veeda aega Jumalaga! Kui sa ütled, et kogudus on mulle tähtis, siis veeda aega kogudusega. Kui sa ütled, et perekond on mulle tähtis, siis veeda aega perega ja ära saada enamuse kodus veedetud ajast mööda televiisorit vaadates või ajalehte lugedes. Kui sa väidad, et tervis on sulle tähtis, siis täida elementaarseid tervisenõudeid, alates õigest toitumisest ja kehalisest liikumisest kuni puhkuse ja lootmiseni Jumala peale. Ole aus enda suhtes! Ole aus teiste inimeste suhtes! Ole aus Jumala suhtes!
Sa ütled, et ma tahan kõike seda teha, aga ei suuda. See on tõsi; ise sa seda ei suuda. Aga Jumalale pole ükski asi võimatu. Pealegi soovib Ta, et sa seda teeksid ning Ta ruttab sulle kiiresti appi, kui sa vaid Teda palud.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv