.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Pange tähele aega!
23.03.2013 - (1108)

Aeg lendab! Meile pole vist vaja öelda, me teame kõik seda, et mida vanemaks me saame, seda kiiremini lendab aeg. Ja tundub, et mida vanemaks see maailm saab, seda kiiremini lendab ka selle aeg. Viimasel ajal inimesed lausa tormavad – ja ikka veel kurdavad, et ei ole aega! Eriti, kui kutsuda neid kirikusse! Nii võib armuaeg kaduda käest kiiremini, kui me arvame.
Londoni südalinnas asub kuulus Big Ben – Parlamendihoone tornis asuv massiivne kell. Selle mehhanism kaalub 5 tonni ja see paneb õigel ajal helisema 13,5 tonnise kella. Wikipedia järgi on see "maailma suurim 4 sihverplaadi ja tornikellaga kellatorn." Ehitatud 1859. aastal, on see kuulus oma täpsuse poolest. Kuid mõned aastad tagasi avastasid teadlased, et see kell on rutanud ette. Kahekümne aastaga oli ta käinud ette tervelt ühe sekundi Jumala taeva-ajast! Jumala loodud päike, tähed ja planeedid rändavad nii suure täpsusega oma orbiitidel, et teadlased hindavad meie aega mõõtvate instrumentide täpsust nende liikumisega.
Muidugi ei võinud teadlased sellega leppida. Nad panid kella õigeks ja korrigeerisid selle käiku nii, et see enam ei käiks ette – isegi mitte ühe sekundi 20 aastaga! Kuidas? Väga lihtsalt: nad kinnitasid kella gigantse pendli tippu umbes 1 penni suuruse mündi. Ja nüüd käib see kell täielikus kooskõlas Jumala taevakellaga!
Meie jaoks on omamoodi "taevakellaks" Jumala Sõna – Piibel. Me peaksime hindama oma elu selle järgi. Ja kui me seda hoolikalt teeme, siis leiame, et nagu Big Ben, vajame ka meie seadistamist, korrigeerimist.
Peatugem siis täna kolme küsimuse juures: Millist aega näitab kell minu elus? Millist aega näitab kell koguduses? Millist aega näitab kell maailmas? Vaadelgem kõiki neid küsimusi Jumala Sõna valgel.
1. MILLIST AEGA NÄITAB KELL MINU ELUS?
Paulus kirjutab – Rom.13,11-14: "Ja seda tehke sellepärast et te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata; sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on möödumas, aga päev on lähedal. Siis heitkem enestest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega! Elagem ausasti nagu päeva ajal, mitte öistes pidutsemistes ega joominguis, mitte kiimaluses ega iharuses, mitte riius ega kadeduses, vaid varustuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge muutke liha eest hoolitsemist himude ärritamiseks!"
Millisesse aega oleme jõudnud meie oma elus? Kui palju aega on jäänud meil veel elada? Kuidas peaksime seda aega kasutada?
Bill Cosby kirjutab oma raamatus "Aeg lendab", et midagi muutub meie elus, kui saame 50-aastaseks. Ta meenutab, et kui tema isa sai 50-aastaseks, hakkasid selgesti esile tükkima "rõõmurullid" tema piha või talje ümber – need soovimatud rasvarullid, mis hakkavad kaunistama paljude inimeste keha kusagil keskeas. Õppides koolis parajasti füüsika seadusi, pani ta need gravitatsioonijõu arvele. Nähes neid "rõõmurulle" isa keha ümber, tõotas ta iseendale, et ei lase neil kasvada enda ümber. Samuti mäletas ta isa ähkimas ja puhkimas iga kord, kui ta istus maha või tõusis üles. Bill tõotas endale, et ta ei ähi ega puhi iial, välja arvatud juhul, kui ta on kõigest jõust pingutanud jalgpalliväljakul ja löönud värava! Siis oli see tema arvates õigustatud ja täiesti kohane.
Kuid aeg lendas ja nii sai Bill kiiremini kui arvas ise 50-aastaseks. Ja, oh, õudust, tema isa "rõõmurullid" olid märkamatult kandunud üle temale! Ka leidis ta end tegemas samasugust veidrat häält iga pingutuse puhul, nagu oli teinud isa. Samuti märkas ta, et vananedes muutus nägemine. Kirjeldades aega, mil ta pani ette oma esimesed trifokaalsed prillid, kirjutab ta: "Ma panin ette oma uued prillid ja nende ülemiste läätsede järgi olin ma ukselingist 10 meetri kaugusel, keskmiste läätsede järgi 5 meetri kaugusel ja alumiste läätsede järgi olin sellest justkui juba möödunud! Ma lõin oma pöidla ära kolm korda, enne kui leidsin selle lingi!"
Tal oli sama probleem, mis paljudel teistel vanematel inimestel. Ta nägi päris hästi kaugel asuvaid objekte, kuid viletsalt ligidal olevaid asju. Sellised kaugnägelikud inimesed, kes kasutavad prille vaid lugemiseks (nagu mina), kaotavad tihti neid, sest nad ei kanna neid kogu aeg. Ka Bill kaotas kord oma lugemisprillid. Ta otsis neid kõikjalt, kuid ei leidnud, kuni sattus ükskord peegli ette ja nägi, et need olid tal peas! Ta oli lükanud need üles ja unustanud.
Nagu näete, aja kulgedes me muutume; meie välimus muutub; meie võimed muutuvad; meie nägemine muutub; meie kuulmine muutub; kogu meie füüsiline olemus muutub – ja mitte paremaks! Aeg lendab ja saab peagi otsa. See sunnib meid endalt küsima: Millist aega näitab Jumala kell minu elus? Kui palju on mul veel aega jäänud? See võib olla minu elu viimane aasta. Tegelikult võib minu elu lõppeda iga hetk. Kuigi meie keskmine eluiga on 70-80 aastat, pole mingit garantiid, et mina nii kaua elan. Kuidas olen ma seda elu kasutanud? Olen ma korraldanud oma vahekorra Jumalaga, et kui mu päevad siin lõpevad, võtaks Ta mind vastu oma koju taevasse?
Sellepärast Paulus kirjutabki, et on käes tund "unest üles ärgata; sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on möödumas, aga päev on lähedal. Siis heitkem enestest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega! Elagem ausasti nagu päeva ajal!" Pimeduses me võib-olla suutsime katta kinni nii mõnegi inetu asja oma elus, kuid saabumas on päev, mis paljastab kõik meie teod. Jeesus tuleb täielikus valguses; kas me oleme selleks valmis? On aeg ärgata sellele tõsiselt mõtlema! Me ei tea, kui palju või vähe aega on meile veel jäänud.
2. MILLIST AEGA NÄITAB KELL KOGUDUSES?
Vastuse küsimusele, millist aega näitab Jumala taevakell koguduses, leiame 1.Tim.4:1-3, kus Paulus kõneleb olukorrast kristlikus koguduses "viimsel ajal": "Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole, valekuulutajate silmakirjaliku vagaduse tõttu, kes oma südametunnistusse otsekui tulise märgi on põletanud ja keelavad abiellumast ning maitsmast rooga, mis Jumal on loonud selleks, et usklikud ja tõetundjad seda vastu võtaksid tänuga."
Usust taganejad. Valekuulutajad. Täpselt sama rääkis Jeesus ise olukorrast "viimsel ajal", nimetades seda oma "tulemise ja maailma-ajastu lõpetuse tunnuseks. Mat.24,3-5 võime lugeda: "Ja kui Ta Õlimäel istus, astusid jüngrid Tema juurde isepäinis ja ütlesid: "Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on Su tulemise ja maailma-ajastu lõpetuse tunnus?" Aga Jeesus kostis ning ütles neile: "Katsuge, et keegi teid ei eksita! Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad: mina olen Kristus! ja eksitavad paljusid."
Pole mingit kahtlust, et me elame selles ajas! Maailm on täis valekuulutajaid, kes püüavad kõigest väest eksitada neid, kes armastusest Jumala vastu püüavad elada Jumala käskude järgi, mis on ju iga inimese kohus", nagu on kirjutatud Kog.12,13. Nad sõimavad neid käsuorjadeks. Pange tähele: seda ei tee maailm, uskmatud; seda teevad usklikud, "kes oma südametunnistusse otsekui tulise märgi on põletanud." Nende süda ei valuta sellepärast, et nad ise ei ela Jumala käskude järgi ja naeruvääristavad neid, kes seda soovivad ja püüavad teha!
Pauluse hoiatusest "viimse aja" kohta võime selgesti välja lugeda ka seda, et keegi ei peaks religiooni tegema abiellumisest või abiellumata jätmisest, millegi söömisest või söömata jätmisest. Kui me valime toitu tervishoiu seadustest lähtudes, teeme hästi, väga hästi! Meie "ihu" on "Püha Vaimu tempel" (1.Kor.6,19) ja meie püha kohus on selle eest hästi hoolitseda. Kui me aga keelame inimesi "maitsmast rooga, mis Jumal on loonud selleks, et usklikud ja tõetundjad seda vastu võtaksid tänuga," mingil religioossel põhjusel, oleme eksiteel ja eksitame teisi!
Peale selle kohtame me tänapäeval maailmas siin ja seal inimesi, kes nimetavad end otseselt "Kristuseks" või "Jumala määratud Pojaks" või prohvetiks ja kutsuvad inimesi endale järgima. Ja lähevad... tuhanded, isegi miljonid! Nad ei hooli, et need isehakanud "kristused" neid ekspluateerivad, isegi kuritarvitavad – ka seksuaalselt. Kõiki "kristuse" soove tuleb ju täita; neile sisendatakse, et seda teha on nende eesõigus!
Ikka ja jälle on viimasel ajal paljastatud religioonitegelasi ja populaarseid kõnelejaid kui silmakirjateenreid ja ahnitsejaid, kes oma meelitavate kõnedega pressivad naiivsetelt usklikelt välja raha, et elada prassivat ja tihti amoraalset elu. Selle tulemuseks on mitte ainult paljude inimeste usu rikkumine, vaid ka kogu kristliku kiriku maailma silmis naerualuseks tegemine.
Ja mainimata ei saa jätta ka spiritismi võidukäiku viimasel ajal. Paulus hoiatas, et "viimsel ajal" mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole." Spiritism, satanism, nõidus, must maagia õitseb. Kuidas ma tahaksin sellest rääkida järgmise alapealkirja all "Millist aega näitab kell maailmas?", kuid ma pean seda mainima siin, sest Saatan on tunginud ka kirikusse ja tegutseb religiooni maski all. Paulus hoiatas "valeapostlite," "petiste töötegijate" eest, "kes endid moondavad Kristuse apostleiks," lisades: "Ja see ei ole ime; sest Saatan ise moondab ennast valguseingliks" (2.Kor.11,13.14). Spiritistlikel seanssidel lauldakse tihti vaimulikke laule ka "kurjade vaimude õpetus" on saanud kristluse lahutamatuks osaks.
Millist aega näitab siis kell koguduses? "Viimset aega," lõpuaega. Sellepärast peaks Piiblit uskuv rahvas hüüdma: "Ärgake üles! Valmistuge! Kristus tuleb pea!"
3. MILLIST AEGA NÄITAB KELL MAAILMAS?
Seda kella võime vaadata nii maailmast kui ka Piiblist. Maailmas räägitakse järjest enam kriisidest, toorainete peatsest lõppemisest, kohutavast saastumisest, mis pidevalt laieneb, globaalsest soojenemisest, mis ähvardab madalamad mandrid üle ujutada, kui pooluste jäämassiivid ära sulavad. Räägitakse tsivilisatsiooni lähenevast lõpust, kui kiiresti ei astuta resoluutseid ja suuri samme olukorra parandamiseks.
Piibli kell aga mõõdab aega lähtudes inimeste moraalsest seisukorrast. Ja nii kirjeldab Paulus selle maailma viimseid päevi 2.Tim.3,1-5 järgmiste sõnadega: "Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad Tema väge."
Kas teie leidsite midagi, mille alusel võite öelda: "Viimne aeg pole veel käes, sest seda pahet veel siin ilmas pole?" Mina ei leidnud! Ma näen kõikjal enesearmastajaid, rahaahneid, hooplejaid, ülbeid, teotajaid, sõnakuulmatuid vanemaile, tänamatuid, õelaid, südametuid, leppimatuid, laimajaid, pillajaid, tooreid, hea põlgajaid, pettureid, kergemeelseid, sõgedaid. Isegi see torkab teravalt silma, et inimesed on "rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad"; neil on küll "jumalakartuse nägu," aga nad "salgavad Tema väge." Enamus inimesi maailmas peab end religioosseks, kuid me ei näe Jumala väge tegutsemas nende elus, Jumala Vaimu suunamas nende käitumist.
Millisesse aega siis on maailm jõudnud? Viimsesse aega. Millises ajas elab kristlik kogudus? Viimses ajas. Ja paljud meist elavad oma maise elu viimaseid aastaid. Mis me siis peaksime tegema? Paulus ütleb, et on aeg "unest üles ärgata; sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on möödumas, aga päev on lähedal. Siis heitkem enestest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega!" On aeg tulla ära pimedusest Jeesuse kui "Maailma Valguse" juurde (Joh.8,12) ja aidata ka teisi selle valguse kätte. On aeg valvata ja paluda. On aeg teha reaalseid edusamme oma vaimulikus elus. On aeg valmistuda ja olla iga päev valmis Jeesuse tagasitulekuks! On viimne aeg mõelda igavese aja peale!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv