.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Rahu allikas
23.06.2012 - (1269)

Nr. 524 - Rahu allikas - 12.12.2009
Ef.2,11-19: "Sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuiks kutsusid need, keda lihas kätega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsutakse ümberlõigatuiks, olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest Tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu, kui Ta oma lihas kaotas käsusõnade käsu seadlustega, et Ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu, ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui Ta vaenu suretas enese läbi. Ja Tema tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid, sest Tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde. Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed."
Täna räägime rahust. Kahtlemata on see ajakohane teema, sest kogu maailm räägib rahust ja igatseb rahu enam kui kunagi varem. Kuid kes teab teed rahu juurde? Ameerika meediamagnaat Ted Turner, CNN-i rajaja, korraldas mõned aastad tagasi konkursi raamatule, mis esitaks tõhusa plaani maailmas rahu saavutamiseks. Konkursi tulemusi kokku võttes ütles ta: "Laekunud 10,000 käsikirjast ei leidnud me ühtegi usaldust äratavat käsitlust sellest, kuidas saavutada püsiv rahu tulevikus." Lisades: "Ilma teostatava plaanita on rahu saavutamise väljavaated tumedad."
Nii see on! Kuid asja traagiline iroonia on selles, et maailmas eksisteerib juba 2000 aastat raamat, mis kõneleb teest kestvale rahule, kuid Ted Turner ja paljud teised rahuotsijad on selle läbimõtlematult hüljanud kui mineviku igandi. See räägib "Jumala rahust, mis on ülem kõigest mõistusest" ehk "mis ületab igasuguse arusaamise" (Flp.4,7) ja see rahu on Jeesuses.
Prohvet Jesaja kuulutas sellest juba sajandeid enne Kristuse sündi – Jes.9,5: "Sest meile sünnib Laps, meile antakse Poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!" Sakarja kuulutas prohvetlikult: "Tema kuulutab rahvaile rahu" (Sak.9,10). Ja prohvet Miika lisab: "Tema seisab ning hoiab karja Jehoova jõus ... Ja nemad jäävad elama, sest nüüd on tema suur ilmamaa otsani! Ja see tähendab rahu" (Mik.5,3.4).
Kõik kuulutused Jeesuse sünnist osutavad rahule, kaasa arvatud inglite laul jõuluööl – Luk.2,14: "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest Temal on hea meel!"
Rahu. Kuidas küll vajab inimsüda rahu! Lugu räägib mehest, kes läks arsti juurde ja kaebas, et tunneb end väga halvasti. Peale põhjalikku läbivaatust ütles doktor: "Ma ei leia teie organismis mingit probleemi. Kuid vahel võivad vaevused tuleneda ka murest ja stressist. Näiteks eelmisel nädalal külastas mind mees, kes kurtis samasuguste hädade üle ja ka tema juures ei leidnud ma mingeid füüsilisi põhjusi. Kuid vestluse käigus tuli välja, et teda vaevab ja teeb lausa haigeks 50.000-kroonine võlg, mida ta ei suuda ära maksta. Olles selle mulle ära rääkinud, sain ma teda aidata."
"Kuidas?" küsis haige mees.
"Ma ütlesin talle, et elu on liiga lühike, et muretseda ühe võlakirja pärast, mis ütleb, et sa võlgned 50.000 krooni. Ma soovitasin tal see paber tükkideks rebida ja visata prügikasti, mitte selle pärast enam muretseda ning minna oma eluga edasi. Nii ta ka tegi ja nüüd tunneb ta end suurepäraselt!"
"Ma tean," vastas mees, "mina olen see mees, kellele ta võlgnes 50.000 krooni."
Iga inimese elus on omajagu muresid, pingeid ja stressi. Kuid kas poleks tore vahel maha istuda ja öelda iseendale: "Täna ei ole mul millegi üle muretseda. Kõik on hästi!" Kahjuks ei juhtu seda kuigi sageli. Isegi jõulupühade ajal pole me muredest vaba: Kas olen leidnud lastele sobiva kingi? Kas kõigile on ikka jõulukaardid saadetud? Kas jõulukoosolek tuleb ilusti välja? Paljudele on pühade aeg see kõige pingelisem aeg!
Seepärast on vast sobiv aeg peatuda täna Jumala rahutõotuse juures. Paulus räägib sellest efeslastele kirjutatud epistli 2. peatükis, kus ta teatab, et Kristus toob rahu vähemalt kolmes suunas.
1. RAHU JUMALAGA.
Esimesena mainib Paulus, et Jeesus toob rahu Jumala ja inimese vahele. Ef.2,13.14 kirjutab ta: "Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest Tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina."
Jesaja kirjutab, et "teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad Tema palge teie eest" (Jes.59,2). Sõnakuulmatus ja patt on meid lahutanud Jumalast, sünnitanud vaenu meie ja Jumala vahele. Kuid Jumal armastab meid sellest hoolimata ja jõulusõnum kuulutab, et Jumal võttis ette tõsise sammu selle vaenu lõpetamiseks. Ta saatis Jeesuse, kes kõrvaldas meie patud, kandes nende karistuse ristil surres, luues selliselt rahu meie ja Jumala vahel. Meil on rahu Jumalaga, kui oleme usus vastu võtnud Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks, sest Temas on andestatud kõik meie patud ja süüd.
Pühakiri teatab, et Jeesus on ainus tee Jumala juurde, rahusse Jumalaga. Jeesus ise ütles – Joh.14,6: "Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!" Ei ole ühtegi teist päästjat ega teist teed; ei lepita meid Jumalaga meie oma head teod, parimadki püüded ega ükski religioon! Ainult Jeesus teeb seda!
Maailmas, kus öeldakse, et "kõik religioonid on ühtemoodi head" või "kõik eluviisid on ühtemoodi head," on seda Piibli väidet raske omaks võtta. Pole ime, et kristlasi, kes väidavad, et ainult Jeesuses on lunastus, peetakse maailma poolt kõige kitsarinnalisemateks inimesteks. Kuid kas nad on seda? Kindlasti mitte. Nad on armastavad inimesed, kes soovivad ligimestele vaid head.
Ma toon näite. Te lähete arsti juurde, kes peale vereanalüüsi tulemuste kättesaamist teatab: "Teil on diabeet, suhkrutõbi. See on tõsine haigus. Kuid mul on teile hea uudis: te ei tarvitse surra; diabeedi raviks on olemas arstim - insuliin. Teil tuleb seda võtta tõenäoliselt kogu ülejäänud elu, aga seda tehes võite te elada üsna normaalset elu."
Teie aga ütlete talle: "Ma ei taha endasse süstida insuliini. Miks ma ei võiks selle asemel võtta paar aspiriini... või penitsilliini või mõnda teist rohtu? Miks ma pean manustama just insuliini?"
Arst püüab selgitada, et insuliin on ainus ravim, mis selle haiguse puhul aitab. Teie aga ütlete selle peale: "Doktor, te olete kõige kitsarinnalisem inimene, keda ma tean." Kas ta on ikka seda? Ei. Ta on armastav ja heatahtlik, soovitades teil võtta vastu seda ainsat arstimit, mis aitab.
Nii kuulutavad ka kristlased maailmale ainsast Päästjast, kes aitab – Jeesusest, kes üksi suudab purustada patuväe ning tuua rahu Jumala ja inimese vahele.
2. RAHU INIMESTE VAHEL.
Teiseks ütleb Paulus, et Jeesus toob rahu inimeste vahele. Rääkides enne vaenust, mis valitses juutide ja teiste rahvaste vahel, lisab ta nüüd: "Ja Tema [Jeesus Kristus] tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid, sest Tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde. Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed" (Ef.2,17-19).
Palju aastaid kaunistas suur hõbedane täht Rahvaste Kiriku torni Petlemmas. Ühel päeval 19. sajandil otsustas rooma katoliku kirik, kes jagas seda hoonet kreeka õigeusu kirikuga, asendada see täht oma tähega. Kreeka õigeusu kirik aga ei lubanud tal seda teha. Kreeka õigeusu kirikut toetas Venemaa ja rooma katoliku kirikut toetas Prantsusmaa. Türgi aga oli see, kes valitses tol ajal Palestiina üle. Kui Türgi asus rooma katoliku kiriku poolele, kuulutas Venemaa välja sõja Türgi vastu. Koheselt asusid Prantsusmaa ja Inglismaa Türgi poolele ning algas ajaloos tuntud "Krimmi sõda", mis kestis 1854. aastast 1856. aastani. Selle sõja lõpul võeti see täht maha!
Kas pole irooniline, et just selles kohas, kus sündis Rahuvürst, käib peaaegu lakkamatult vaenutegevus! Ja kui TV kaamerad peaksid meid sellelgi jõuluajal viima Petlemma, siis näeksime me tõenäoliselt relvastatud sõdureid, kes valvavad rahvast, kes on kogunenud kummardama Rahuvürsti!
Ajaloolased on leidnud, et registreeritud ajaloost vähem kui 8% võib kirjeldada rahuajana. Viimase 32 sajandi kestel on olnud rahuaega vähem kui 300 aastat. Viimase 300 aasta jooksul on olnud ainuüksi Euroopas 286 sõda. Aastast 1500 enne Kristust kuni aastani 1860 sõlmiti enam kui 8.000 "igavest" rahulepingut, mis kestsid keskmiselt kaks aastat.
Tõde on, et omal jõul ei suuda me elada üksteisega rahus. Kohtumajad on täis inimesi, kes ei suuda elada rahus üksteisega. Me kritiseerime üksteist ja võitleme üksteisega – sageli lausa veriselt!
Ja just sellisesse võitlevasse, sõjast laastatud maailma saatis Jumal oma Poja, tooma rahu maa peale. Selle tulemusena, nagu ütleb Paulus, "ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed." Ta räägib kogudusest. Kristus rajas ristikoguduse. Paulus ütleb sisuliselt: "Sõjast puretud maa keskel on rahu oaas – Kristuse kogudus –, kuhu tulevad inimesed kõigist rahvastest ja rassidest."
Kuid iga selle liige peab tulema individuaalselt Rahuvürsti juurde, tehes rahu Jumalaga. Alles seejärel suudame me elada rahus üksteisega. Nii et Kristus on mitte ainult meie rahu Jumalaga, vaid Ta on ka meie rahu üksteisega. Kuid veelgi enam!
3. RAHU SÜDAMES.
Jeesuse vastuvõtmisega saame ka rahu oma südamesse. Ja sellest tegelikult kogu rahu algabki. Keegi on öelnud: "Kui südames valitseb rahu, on selle tulemuseks iseloomu ilu, mille tulemuseks omakorda on kodurahu, mis omakorda tagab korra ühiskonnas, mille tulemuseks omakorda on rahu maailmas."
Millest kõik algas? Sinu ja minu südamest! Ma vajame rahu südamesse. Aga seda ei saa me mujalt kui Rahuvürsti käest, kes heldelt pakub seda meile. Jeesus ise ütles – Joh.14,27: "Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!"
Kui hea on omada südames rahu. Kujutage ette väikest lindu, kes on teinud pesa kõrge järsu kaljuseina sisse ookeani kaldal. Tuuled puhuvad ja lained mühavad ning vihm peksab vastu kaljusid. Kuid seal kõrgel kaljupraos tukastab linnuke, pea tiiva alla pistetud, õndsas teadmatuses tormist ja täielikus rahus!
Taavet laulis – 2.Sam.22,2.3: "Jehoova on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja! Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik ja redu! Mu päästja! Sa päästad mind vägivallast!"
Tulgu see rahu, mis ületab igasuguse arusaamise, ka meie südamesse; valitsegu see meie koguduses ja kodus ja kogukonnas. Aga see rahu tuleb vaid koos Rahuvürstiga. Nii et laskem Jeesusel elada oma südames!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv