.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Ära loobu!
23.08.2008 - (1379)

Gal.6,7-10: "Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!"
Võtmefraasiks täna on "ärgem tüdigem!" ehk "ärgem loobugem!"
Igaühel meist on olnud aegu, mil me oleme soovinud loobuda. Meie probleemid võisid olla erinevad, kuid lõpptulemus oli sama. Pole ju kerge elada jumalakartlikku elu jumalakartmatus maailmas. Aga kes ütles, et see peaks kerge olema? Jeesus hoiatas, et see saab olema tegelikult raske, kus mäetipu kogemustega vahelduvad tihti madalate orgude kogemused. Kuid ka "surmavarju orus" kõndides ei pea me "kartma kurja" sedavõrd, et peaksime loobuma edasiminekust. Ps.23,4 laulab Taavet: "Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga; Su kepp ja Su sau, need trööstivad mind!"
Jumal on teinud kõik, et meid julgustada mitte loobuma. Ka sissejuhatavas kirjakohas julgustas Ta meid: "Kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi."
"Ära loobu!" julgustab Jumal. Kui sa loobud, kaotad sa võidupärja. Kui sa aga ei loobu, saad sa Jumala Sõnas tõotatud tasu – igavese elu Jumala riigis.
On tõsi, et meie elu ei koosne ainult võitudest, kuid ärme lase kaotustel meid nii maha lüüa, et me enam ei tõuse! Ärme lase pettumustel ja nurjumistel sundida meid ütlema: "Ma loobun!"
Kui sa vaatad tagasi oma elule, kas sa leiad sealt midagi, mille kohta sa sooviksid, et sa poleks loobunud? Oli selleks kool? Mingi dieet? Mingi füüsiline tegevus? Klaveritunnid? Töö? Suhe? Sa loobusid ja nüüd kahetsed.
On kergem minna välja mängima kui harjutada heliredeleid. On kergem vaadata televiisorit kui osaleda piiblitunnis. On kergem jalutada peale konflikti tekkimist toast välja kui jääda sinna ja püüda see lahendada. On kergem jääda magama kui tõusta üles ja minna kirikusse. On kergem anda järele kiusatusele kui öelda "Ei!"
Meie kui kristlaste edu ei määra mitte org, mis meil tuleb läbida, vaid see, mida me seda läbides teeme! Rääkigem siis mõnest faktorist, miks inimesed sageli loobuvad. Kui me tunneme need ära oma elus ja oleme valmis nendega tegelema, võime vältida "loobuja sündroomi." Me võiksime öelda noorte slängis: "Kui edasiminek muutub karmiks, jätkavad karmid vennad edasiminekut!"
1. KRIITIKA.
Kõige vähem kritiseeritakse inimesi, kes ei tee midagi. Nad ei seisa millegi eest. Nad ei ela millegi nimel. Nad ei usu midagi. Nad lihtsalt triivivad kaasa vooluga. Kui sa aga püüad teha midagi suurt Jumala heaks, siis leidub neid, kes sind armastavad, ja neid, kes sind ei armasta. Viimase eest hoolitseb Saatan. Jeesus ütles, et see on nii. Kuid Ta ütles ka: "Ära loobu!"
Abraham Lincoln on öelnud: "Kui ma püüaksin lugeda kõiki minu vastu suunatud rünnakuid, veel vähem vastata neile, võiks selle poe sama hästi kui sulgeda igasuguseks muuks tegevuseks! Ma teen parima, mida suudan, ja parimal viisil, kuidas tean. Ja ma kavatsen teha seda lõpuni. Kui lõpp näitab, et mul oli õigus, siis kõik minu vastu öeldu ei tähenda midagi. Kui aga lõpp näitab, et ma eksisin, siis ka kümne ingli vandumine, et mul oli õigus, ei tähenda midagi."
Kui Taavet oleks pannud tähele oma vanema venna kriitikat, poleks ta iial võitnud Koljatit!
Lugu räägib ühest isast ja pojast, kes läksid eesliga linna turule. Isa sõitis eesli seljas, poeg kõndis jala. Mõned tee ääres seisvad inimesed kommenteerisid: "Kui isekas! Suur, tugev mees sõidab eesli seljas, samal ajal kui noor poiss käib jala!" Isa vahetas poisiga kohad ja nad jätkasid teekonda. Varsti ütlesid teised: "Milline lugupidamatus! Poiss sõidab, samal ajal kui vana mees peab kõndima!" Sealt jätkasid nad teekonda mõlemad eesli seljas istudes. Ja kohe kuulsid nad kommentaare: "Kui julm! Kaks inimesest ratsutavad ühe eesli seljas!" Nii tulid nad eesli seljast maha ja käisid selle kõrval. Juba kuulsid nad hääli: "Kui rumalad inimesed! Eesli seljas pole midagi ja kaks inimest kõnnivad jala." Mida oleksid pidanud mehed veel tegema, et vältida inimeste kriitikat? Võtma eesli selga? Aga ka seda oleks kindlasti kritiseeritud!
Kriitikale ülemäärast tähelepanu osutades ei saa me lõpuks midagi teha! Ärme siis lase inimeste kriitikal takistada meid tegemast seda, mida me usume olevat õige. Olgem valmis kriitikaks, kuid ärgem loobugem, kui see saabub. Kuu ei saaks paista, kui ta osutaks tähelepanu väikestele koertele, kes tema peale hauguvad! Rajagem oma veendumused Jumala Sõnale ja seiskem häbenematult nende eest!
2. EI SUUDA LEIDA LAHENDUSI PROBLEEMIDELE.
Selles elus kohtame me kindlasti raskusi. Sageli ei leia me neile lahendusi. Mõistus saab justkui otsa. Tegelikult on probleemidelgi oma koht. Need aitavad kaasa meie usu kasvamisele ja küpsemisele. Need ei kujuta endast tingimata STOP märke meie eluteel. Need võivad olla ka teejuhid. Ja kui me kohtame probleemi, millele ei näi olevat lahendust, ei peaks me loobuma. Pöördugem oma targa Isa poole. Toetugem Temale. Ühel päeval saab kõik selgeks.
Jeesus on selleski asjas meie suurim eeskuju. Ta kohtas pidevalt raskusi ja probleeme, kuid Ta ei loobunud! Ta läks oma tee lõpuni – Kolgatale ja ristile! Ta oli tagakiusatud, põlatud ja hüljatud. Tema oma kodakondsed hülgasid Ta ja kihutasid Ta välja sünagoogist. Siiski ei loobunud ta neist ega pöördunud taevasse tagasi oma missiooni lõpule viimata.
Ka apostlid ei lakanud kuulutamast, kui nad kohtasid vastupanu. Issand ise oli nad selleks välja saatnud. Paulus kirjutab sellest suhtumisest hästi 2.Kor.4,7-9: "Aga meil on see aare saviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Meid rõhutakse kõikepidi, kuid ei suruta maha; me oleme nõutud, aga me ei heida meelt; me oleme taga kiusatud, aga me ei ole hüljatud; me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku."
Mõelge, millise probleemi ees seisis Taaniel, kui tal keelati palvetada Jumala poole. Ta ei loobunud. Ja kuigi see viis ta surmasuhu, päästis Jumal ta sealt! Jumalal on lahendus igale meie probleemile! Usaldagem vaid Teda. Ja ärme loobu!
3. KINDLUSE PUUDUMINE
Ära mine läbi elu noruspäi! Sa oled Jumala laps! Sa oled Kõikväelise teenija! Sa oled VIP – very important person – väga tähtis isik! Sa oled ostetud Jeesuse kalli verega! Ta armastab sind. Ta soovib, et sa oleksid võidukas kristlane. Selleks on Ta avanud sulle kõik taeva ressursid. Ta loodab sinule. Ta usub sinusse! Ta palvetab sinu eest! Nii et ära loobu, kui sa ka vahel tunned, et enam ei jaksa.
Kui sul on raske, võta paberileht ja hakka sinna märkima kõiki õnnistusi, mis sul on, näiteks: Püha Vaimu ligiolek, koos Jumalaga saavutatud võidud minevikus, palve ja eestpalved, kristlastest sõbrad, Jumala tõotused...
Kui sa tunned end jõuetuna, loe Flp.4,13: "Ma suudan kõik Temas, kes mind teeb vägevaks." Õpi see pähe. Usu seda. Ela selle järgi – isegi, kui sa seda ei TUNNE! Usalda Jumalat. Ta töötab sinu elus, et tõsta sind kõrgemale, kui sa oled julgenud unistada! "Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?" kirjutab Paulus Rom.8,31.
4. MINEVIKU NURJUMISED.
Thomas Edisonil nurjus hõõglambi leiutamisel üks katse teise järel. Kuid selle asemel, et peale 10,000. katset loobuda, ütles ta: "Nüüd ma tean 10,000 viisi, kuidas hõõglampi teha ei saa! Kas me pole talle tänulikud, et ta jätkas oma katseid, ega loobunud? Visadus viib sihile – ka sind!
3-aastaselt sai Johnny Fulton löögi autolt. Inimesed arvasid, et ta jääb igavesti vigaseks, kuid ta õppis mitte ainult käima, vaid ka jooksma ja sai esimeseks meheks, kes jooksis pool miili vähem kui kahe minutiga!
Paulus kirjutab oma võiduka elu saladusest – Flp.3,13: "Ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees." Paulusel oli, mida unustada! Ja meilgi on. Ärgu siis mineviku nurjumised pangu meidki loobuma, vaid innustagu pürgima edasi võidu poole.
Elu koosneb võitudest ja kaotustest. Mida varem me seda mõistame, seda parem. Üks asi on kaotada, hoopis teine asi loobuda! Ühe lahingu kaotamine ei pea tähendama veel sõja kaotamist! Ühe võidujooksu kaotamine ei tähenda veel seda, et meist ei võiks saada kord olümpiavõitja! Nii et, kandes mõningaid kaotusi, ära siiski loobu! Pürgi edasi!
5. KANNATAMATUS.
Mõned inimesed loobuvad lihtsalt sellepärast, et nad on kannatamatud. Nad soovivad otsekohe tulemusi. Kui nad neid ei näe, hakkavad nad kaebama ja loobuvad. Me peame mõistma, et vahel ei saabu tulemused niipea – mitte sellepärast, et meie töö oleks nurjunud, vaid et seal on mängus teised jõud, kas või loodusjõud! Põllumees ja aednik on kannatlikud, olgem ka meie. Ja pealegi tuleb meil meeles pidada, et meie ja Jumala ajakava ei tarvitse ühtida!
Mõned misjonärid on veetnud kogu oma elu evangeeliumi kuulutades peaaegu ilma nähtavate tulemusteta. Kuid nende järelkäijad on lõiganud rikkaliku saagi. Mis oleks olnud siis, kui need Jumala mehed oleksid loobunud, kui nad ei näinud oma töö soovitud tulemusi? Aga nad uskusid Jeesuse sõnu, kes ütleb: "Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab!" (Joh.4,37). Paulus ütleb seda nii – 1.Kor.3,6: "Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada." See kõik võtab aega. Olgem kannatlikud. Ärgem loobugem!
Pärast mitu tundi õngitsemist viskab väike tüdruk järsku õngeridva käest ja ütleb: "Mina loobun!"
"Milles asi?" küsib isa.
"Ei milleski," vastab tüdruk, "ma lihtsalt ei suuda ära oodata, millal kala näkkab!"
Pidagem meeles: hea koogi valmistamine võtab aega! Sama võib öelda elu kohta. Elutee ei ole kerge. Seal on tõuse ja langusi, vahel üsna järske. Seal on auke, kurve ja ohtlikke kohti. Ole valmis probleemideks, kuid ära loobu. Ole valmis viivitusteks, kuid ära peatu. Mõtle Jeesusele, kes ei loobunud ja ole tänulik selle eest, et Ta ei loobunud. Teised on tänulikud selle eest, et sina ei loobu! Ja sa ise oled õnnelik, kui sa ei loobu!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv