.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Elu surma läbi
24.05.2003 - (1799)

Pühakirjast loeme – Mat.16,20-26: "Siis Ta keelas oma jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et Tema on Kristus. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja et Ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles.

Siis Peetrus võttis Tema isepäinis, hakkas Teda noomima ja ütles: "Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda Sulle sündigu!"

Aga Ta pöördus ja ütles Peetrusele: "Tagane minust, Saatan! Sa oled mulle pahanduseks; sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda!"

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: "Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastushinda võib inimene anda oma hinge eest?""

Jeesus kutsus endale varakult kaksteist jüngrit. Ta valis lihtsad mehed, kes elasid tavalist elu. Siiski olid nad erinevad ja erineva taustaga. Jeesusele olid nad kõik tähtsad, ja olulised pidid nad olema ka tulevasele kogudusele.

Ta oli veetnud nendega koos juba hulga aega. Pidevalt õpetas Ta neid jutluste ja tähendamissõnadega. Lihtsate näidete varal andis Ta neile õppetunde Jumala riigist. Mõned neist vihjasid ka jüngriks-olemise hinnale. Ta oli rääkinud Joona tunnustähest – kolm päeva ja kolm ööd maapõues viibimisest. Kuid kuni selle tunnini ei olnud Ta öelnud neile, mis Temaga õieti juhtub Jeruusalemmas ja ristil.

Nüüd lõpuks kuulutab ta neile oma surmast otse. Ta selgitab Jumala plaani, mille kohaselt Ta peab minema Jeruusalemma, kannatama surma ja seejärel üles tõusma. Ta rõhutab, et Ta peab seda tegema. Sellega tahab Ta öelda, et Tema surm ei ole mõttetu ja et see ei juhtu kogemata. Ta ei ole mitte mingi õnnetu ohver, vaid kõik sünnib Jumala tahte ja plaani kohaselt.

Jeesuse jüngrina teadis Peetrus, et tal tuleb oma Õpetajat järgida kõikjale, kuhu Ta läheb ja mis Temaga ka ei juhtuks. Ta hindas Jeesust ja Tema missiooni – nii palju, kui ta seda mõistis, kuid nii kõrget hinda ta küll ei olnud valmis maksma! Nagu paljud meist, soovis ta saada väga palju väga väikese hinnaga.

See meenutab üht farmerit, kes soovis teha oma naisele suurepärase sünnipäevakingituse. Nähes teepervel silti: "Koge lendamise erutust!" tuli talle mõte: minu naine kindlasti sooviks näha meie farmi õhust. Kui erutav!

Farmer läks lennuväljale, leidis piloodi ja päris hinna kohta, mis tal tuleks maksta, kui teda koos ta naisega lennutatakse üle nende randzo. Hind osutus tema jaoks liiga kõrgeks ja nii ta hakkas kauplema. Lõpuks piloot nõustus madalama hinnaga – aga ühel tingimusel: farmer ja tema naine ei tohi kogu lennu kestel lausuda ühtki sõna. Vastasel juhul tuleb farmeril maksta lennu eest täis hind. Farmer nii väga soovis viia naist lendama, kuid veel enam soovis ta hoida kokku raha. Ja nii nõustus ta tingimustega.

Varsti olid nad kõik kolmekesi taevas. Piloot teadis, et kui ta teeb mõned järsemad nõksud ja sõlmed, teeb paar tagaistmel kindlasti suu lahti ja tema saab oma soovitud raha. Nii tegi ta järgimööda igasuguseid trikke, kuid tema üllatuseks ei kostunud tagaistmelt piiksugi.

Lõpuks maandunud, nähvas piloot üle õla farmerile: "Ma ei suuda uskuda, et te kogu selle lennu ajal ei lausunud omavahel sõnagi! Teie võit!"

"Jah, poeg," vastas farmer, "te oleksite peaaegu võitnud, sest ma oleksin peaaegu karjatanud, kui mu naine kukkus lennukist välja!"

Vaat, mis võib juhtuda, kui me soovime saada palju, aga pole nõus maksma kõrget hinda. Nagu Peetrus – ta ei mõistnud, miks pidi Jeesus kannatama ja surema. Ta vaidles Jeesusele vastu, hakkas Teda koguni noomima. Ta oli otsustanud koos teiste jüngritega, et Messias saabub vaid Iisraelile, et vabastada ta vaenlastest. Sellest unistusest pidid nad loobuma.

Jeesus vastas Peetrusele karmilt ja otsekoheselt: "Tagane minust, saatan! Sa oled mulle pahanduseks; sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda!" Ühes piiblitõlkes kõlab viimane fraas: "Sul pole õrna aimugi sellest, kuidas Jumal töötab!"

Jeesus teadis Jumala plaani. Oli Ta ju lihasse tulnud Jumal. Peetrus aga ei olnud Jumal. Sellepärast ta ei mõistnudki.

Jeesus ütles Peetrusele: "Tagane minust, Saatan!" Seda ütlust peab selgitama. Kõigepealt, sõna "saatan" on mitte ainult Jumala peavaenlase nimi, vaid see esineb Piiblis juba varakult tähenduses "vastane." Ilmselt kasutas Jeesus seda sõna siin just selles tähenduses. Kuid ka fraas "tagane minust" ei tähenda tingimata ära saatmist. Ja kindlasti ei soovinud Jeesus Peetrust minema ajada! Ta soovis saata Peetruse ja teised jüngrid nende õigele kohale Tema suhtes! Ingliskeelses Piiblis on siin fraas "Get behind me!" – otseses tõlkes "Minu selja taha!" ehk "Minu järele!" Selleks, et olla järelkäija, tuleb käia Juhi järel, mitte Tema ees! Jeesus ütles: "Mina lähen Jeruusalemma, mina lähen ristile; kui te olete tõelised järelkäijad, tõelised jüngrid, siis te järgite mind kogu tee!"

Ja just selle tõe selgitamisega Jeesus jätkabki, öeldes: "Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind."

Seda tähendabki jüngriks-olemine. Jüngriks-olemine ei tähenda vaid koguduseliikmeks olemist. Jüngriks-olemine ei tähenda vaid hea elu elamist või Jeesuse soovituste järgimist. Jüngriks-olemisel on hind. Ja meie usk seob selle hinna selgesti sellega, mis toimus 2000 aastat tagasi ristil. Jüngri elu ei tähenda seda, et ma teen, mida suudan – sõltuvalt sellest, kas mul on või ei ole aega, või kas mulle tundub üks asi õige või vale. Jüngriks olemine ei tähenda toimimist omal viisil.

Jüngerlus tähendab tunnistamist julgelt ja kindlalt oma usust Jeesusesse. Jünger on tunnistaja – kreeka keeles martus, millest on tuletatud meie sõna märter. Jah, jüngerlusel on hind! Jeesust järgides ei saa me surra Tema sarnaselt asendussurma, kuid me võime surra märtritena – tunnistajatena Temast, kes suri meie eest asendussurma.

Viimati loetud Jeesuse sõnades kumab selgesti surma mõte. Jeesus ütles: "Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind." Esimesel sajandil (mil Jeesus need sõnad ütles) tähendas risti enda peale võtmine valmisolekut surra millegi või kellegi eest. Ja kui inimesed neil päevil nägid kedagi risti kandmas, siis teadsid nad, mis teda ees ootas – surm. Mõelge Jeesusele, kes kõndis risti kandes läbi linna üles Kolgata mäele. Kõik teadsid, et Ta läheb surma!

Jeesus ütleb siin, et Tema jüngritena peame me olema valmis kõigest loobuma, isegi surema, et Teenida Teda ja oma kaasinimesi. Me ei saa elada enestele. Jeesus ütles: "Kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle!" Enestele elades me kaotame oma hinge! Farmeri sarnaselt koonerdades me kaotame kõige kallima! Meil tuleb maksta hind!

Jüngriks-olemist õpitakse kogu elu. Jeesus ütles: "Minu järele!" Järgi Teda ja sa õpid, mida tähendab tõeline jüngerlus. Sest on võimalik olla usklik ja mitte Jeesuse järelkäija. Ja veelgi edasi minnes – on võimalik olla Jeesuse järelkäija ja mitte jünger!

William Barclay kirjutas kord: "On võimalik käia Jeesuse järel, olemata Tema jünger; on võimalik käia sõjaväe järel, olemata kuninga sõdur; on võimalik rippuda mõne suure töö küljes, tõstmata raskust. Kord küsis keegi suurelt õpetlaselt ühe noormehe kohta. Ta ütles: "Mulle räägiti, et ta oli üks teie õpilastest." Selle peale vastas õpetlane: "Ta võis osa võtta minu loengutest, kuid ta ei olnud minu õpilane!""

Jeesus soovib, et me oleksime Tema tõelised õpilased – jüngrid – mitte vaid kaugelt järgijad. Õpilaseks või jüngriks olemine on õppimisprotsess. Me õpime pidevalt, kuidas teenida Jeesust ja oma kaasinimesi. Ja Jeesuse sõnade kohaselt on see tee tõelise elu leidmiseks. Ta ütles: "Kes oma hinge kaotab minu pärast [kes sukeldub kogu hingega minu teenimisse], see leiab selle."

Selline on risti sõnum. Elu saabub läbi surma. Ristil koges Jeesus surma, kuid Ta leidis elu! Meiegi võime näha ristis surma, kuid me leiame elu! Me peame mõistma, et elu saabub surma kaudu. Surres enesele, oma minale, elame me Jeesuses. Ja me peame mõista, et meil tuleb maksta kogu hind. Kui me selle farmeri sarnaselt püüame ennast (oma raha) säästa, võime kaotada kõik!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv