.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Püsi selle küljes!
24.05.2008 - (1414)

Apt.8,5-8: "Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Ja rahvas pani ühel meelel seda tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes imetähti, mida ta tegi. Sest paljude seest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades, ja palju halvatuid ja jalutuid sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas."
Apt.8,26-40: "Aga Issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles: "Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jeruusalemmast läheb alla Gaasa poole, see on kõrbetee!" Ja ta tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia mees, etiooplaste kuninganna Kandake suur kojaülem, kogu ta varanduse hooldaja, kes oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama, oli tagasi minemas ning istus oma tõllas ja luges prohvet Jesaja raamatut. Ja Vaim ütles Filippusele: "Mine ja astu selle tõlla lähedale!"
Aga kui Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis ta teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ja küsis: "Kas sa ka mõistad, mida sa loed?" Tema ütles: "Kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata?" Ja ta palus Filippust astuda tõlda ja istuda tema kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see: "Nagu lammas viidi Ta tappa, ja nagu tall oma niitja ees on vait, nõnda ei avanud Ta oma suud! Teda alandades võeti kohus Ta pealt! Kes kõneleb Tema päritolust? Sest Ta elu võeti ära maa pealt!"
Aga kojaülem hakkas rääkima Filippusega ning ütles: "Ma palun sind, kellest räägib prohvet seda? Kas enesest või kellestki teisest?" Aga Filippus avas oma suu ja lähtudes sellest kirjakohast ta kuulutas temale evangeeliumi Jeesusest.
Ent kui nad teed edasi läksid, jõudsid nad vee juurde ja kojaülem ütles: "Ennäe vett! Mis keelab, et mind ei peaks ristitama?" [Aga Filippus ütles: "Kui sa usud kõigest südamest, siis võib see sündida!" Tema vastas ning ütles: "Mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!"] Ja ta käskis tõlla peatada, ja nad astusid mõlemad maha vette, Filippus ja kojaülem; ja ta ristis teda. Aga kui nad veest välja tulid, võttis Issanda Vaim Filippuse ära, ja kojaülem ei näinud teda enam. Aga ta läks oma teed rõõmuga. Aga Filippus leiti Asdodist ja ta käis mööda maad ning kuulutas evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse."
Tänase sõnumi võtmetekst asub loetud kirjakoha 29. salmis: "Ja Vaim ütles Filippusele: "Mine ja astu selle tõlla lähedale!"" Otseses tõlkes: "Mine selle tõlla juurde ja püsi selle küljes!" Kas meil pole mitte hea meel, et Filippus "püsis selle küljes"? Kui ta poleks seda teinud, ei oleks meil seda imelist lugu meid inspireerimas. Etioopia eunuhh poleks saanud kristlaseks ja evangeelium poleks viidud sellesse Aafrika ossa.
Kahtlemata on see üks Uue Testamendi suursündmustest. Filippus oli Samaarias ja Jumal kasutas teda eriliselt. Seal toimus ärkamine ja suured hulgas tulid Kristuse juurde. Palju haigeid sai terveks, kurjad vaimud taganesid, tühjad hinged said täidetud Jumala ligiolekuga.
Ja siis äkki – eduka evangeeliumikampaania keskel – ilmus Filippusele ingel ja käskis tal minna teele, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaasa poole, kõrbeteele. Rahvarohkest Samaaria linnast tühja kõrbesse! Ja Filippus läks. Ta ei kaevanud ega kaubelnud Jumalaga. Ta uskus Jumala juhtimist. Ta mõistis, et evangeeliumi on tähtis kuulutada mitte ainult linnades suurtele hulkadele, vaid ka kõrbes üksikutele inimestele! Ta läks sinna, kuhu Jumal teda saatis – nagu teeb iga Vaimust juhitud evangelist ja pastor, iga tõeline kristlane.
Kui ingel ütles talle: "Siin on su ülesanne, püsi selle küljes!" siis ta tegi seda. Mooses püsis oma ülesande küljes, kuni Iisraeli rahvas oli juhitud Egiptusest Tõotatud maa piirile. Taavet püsis oma ülesande küljes, kuni hoidis oma käes Koljati pead. Taaniel püsis oma ülesande küljes, kuigi ta saadeti selle eest lõvide auku. Jeesus püsis oma ülesande küljes, kuni inimsugu oli lunastatud, kuigi see tähendas Talle hülgamist, alandust, kannatusi ja surma. Paulus püsis oma ülesande küljes, viies evangeeliumi maailma, kuigi see tähendas peksmisi, vangistust ja surma.
Kui palju lahinguid on võidetud, kuna inimesed on püsinud oma ülesande küljes! Kui palju hingi on võidetud, kuna inimesed on püsinud oma kutsumuse küljes! Kui paljud on lõpetanud kooli, kuna nad on püsinud oma unistuse küljes! Kui paljude elu on kujunenud märkimisväärseks saavutuseks, sest nad on püsinud oma sihi küljes! Mõelge, millised rajatised, kunsti- või muusikateosed on valminud, sest keegi on püsinud oma visiooni küljes! Teie kuulete siin iga nädal värskeid jutlusi usu kasvatamiseks ja kinnitamiseks, sest teie jutlustaja püsib oma ameti küljes!
Shoti poeet ja kirjanik Robert Louis Stevenson põdes tuberkuloosi. Kui ta parem käsi sai halvatud, kasutas ta kirjutamiseks vasakut kätt. Kui ka vasak käsi ei kuulanud enam sõna, dikteeris ta teksti. Kui kõnelemine muutus võimatuks, kasutas ta kurt-tummade tähestikku. Kuni surmani 44-aastasena püsis ta oma kutsumuse küljes.
Ma lugesin ühest müügiagendist, kes käis päev päeva järel oma tootega ukselt uksele. Keegi ei ostnud. Iga päev koputas ta sama naise uksele; iga päev saatis naine ta minema. Viimaks tüdines naine ja soovides, et mees teda enam ei tüütaks, ostis pakutud kauba. Järgmisel päeval oli mees jälle selle naise ukse taga. "Mis te siin teete? Ma ostsin ju teie kauba!" ütles naine. Mees vastas: "Nüüd, kus te olete meie püsiklient, ma pakun..." See müügiagent püsis oma töö küljes!
Kristlastena on meil midagi, mille küljes me peaksime püsima samasuguse visadusega. Lubage mul pakkuda mõned asjad, millest tasuks kiivalt kinni hoida – mille küljes tasuks püsida.
1. PÜSI KRISTUSELE PÜHENDUMISE KÜLJES. Sa oled valinud Kristuse oma Päästjaks, Eestkostjaks ja Kuningaks. Lastes end ristida, oled sa pitseerinud selle pühendumise. Sellega oled sa teinud oma elu parima valiku. Ära luba mineviku eksimustel või haiget saamistel varjutada suhet Jeesusega. Ära lase elumuredel neelata ega isegi mitte vähendada usku Jeesusesse. Ära luba varanduse või edu või kuulsuse taotlusel tõrjuda kõrvale Jeesust. Ära lase Saatanal kustutada sinu meelest seda tunnet, mis sul oli Jeesuse vastuvõtmisel ja Jumala lapseks saamisel. Ära luba kustuda esimesel armastusel. Püsi Kristusele pühendumise küljes. Tema on sinu elu – nüüd ja igavesti.
2. PÜSI PIIBLI KÜLJES. See on ainus Raamat, mida sa tõeliselt vajad. Meil on palju raamatud teemal "Kuidas..." mis käsitlevad abielu, laste kasvatamist, õnne saavutamist, eduka karjääri tegemist, pensioniea veetmist jne. Kuid on ainult üks Raamat, mis õpetab meile, kuidas elada ja kuidas surra.
Piiblit ei tuleks lugeda kui ajalooraamatut, isegi mitte kui religioosset kirjandust. Sellele tuleks läheneda kui isiklikult sulle kirjutatud kirjale. Joh.3,16 tuleks lugeda: "Sest nõnda on Jumal sind – [pane sinna oma nimi] – armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud..."
Nagu Jeesus – elav Sõna – on meie "igapäevane leib", nii on seda ka kirjutatud Sõna – Piibel. Piibel pole mõni tort, mida harva süüa, vaid just "igapäevane leib."
Üks naine saabus haiglasse, kus teda pidi opereeritama. Ta leidis kirurgi kabineti ukse avatud olevat ja sisenes vaikselt, nii et laua taga süvenenult üht raamatut lugev noor kirurg teda ei märganudki. Naine köhatas, et anda märku oma saabumisest. Noor kirurg võpatas ja sulges raamatu. Naine nägi, et see oli Piibel, ja küsis: "Kas Piibli lugemine aitab teid enne või peale operatsiooni?" Peletades naise kartusi, vastas kirurg: "Operatsiooni ajal."
Püsi sinagi Piibli küljes. See aitab iga töö ja tegevuse juures. See pakub meile "tänaseks jõudu ja lootusi homseks."
3. PÜSI KOGUDUSE KÜLJES. See on ikka veel Jumala tööriist inimeste päästmiseks ja muutmiseks. Selle pea ehk juht on Jeesus ise. Ta armastab kogudust, nagu peig armastab pruuti, ja on andnud oma elu selle eest! Jeesus ütles, et Tema ise ehitab selle ja "surmavalla [ehk põrgu] väravad ei võida seda" (Mat.16,18).
Püsi selle küljes. Ära lase kellegi silmakirjalikkusel end sellest lahutada. Ära luba haiget saamisel end sellest lahutada. Me vajame kogudust Jumala kummardamiseks, evangeeliumi kuulutamiseks ja vaimulike tõdede õppimiseks, osaduseks ja vastastikuseks julgustamiseks, vaimulikuks kasvamiseks, üksteise teenimiseks ja oma talentide arendamiseks. Teenides üksteist, teenime me Jeesust, kes ütles: "Mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!" (Mat.25,40).
Püsi koguduse küljes, kes õpetab Piiblit, rõhutab misjonitööd ja armastab inimesi. Ära unusta, et "vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer, otsides, keda neelata!" (1.Pet.5,8). Ta neelab eelkõige nõrgemad, kes on karjast eemale jäänud.
Kümneliikmeline meeskond oli ekspeditsioonil Ameerika Suures Kanjonis. Ühes kohas tundus edasiliikumine mööda jõge nii raske või lausa lootusetuna, et kolm meest otsustasid grupist lahkuda ja minna turvalist teed mööda koju tagasi. Ülejäänud seitse sõudsid edasi, ületasid vahused veed ja jõudsid õnnelikult oma sihtpunkti. Kolmest lahkunust aga ei kuulnud keegi enam kunagi. Nad hukkusid, sest nad ei püsinud grupi küljes!
Need, kes püsivad koguduse küljes ka raskustes ja läbikatsumistes, leiavad peagi, et Jumal annab neile armu püsimajäämiseks. Need aga, kes jäävad kogudusest eemale, on suurimas ohus kaotada oma hing. Nii et, püsigem koguduse küljes!
4. PÜSI LÕPETAMATA TÖÖ KÜLJES. Jumala koguduses on kõik töölised. Töö on suur ja selle edu sõltub igaühe panusest ja ustavusest. Ära jää kõrvale; ära lase end kõrvale meelitada! Ära lase end hirmutada! Õpi Nehemjast, kuidas tema püsis kindlana oma misjonitöö küljes.
Neh.6,1-9: "Aga kui Sanballat ja Toobija ja araablane Gesem ja meie muud vaenlased said kuulda, et mina olin ehitanud müüri ja et sellesse ei olnud enam jäänud pragugi, kuigi ma selle ajani veel ei olnud väravaile uksi ette pannud, siis läkitasid Sanballat ja Gesem mulle ütlema: "Tule, saame üksteisega kokku mõnes külas Oono orus!" Aga nad mõtlesid teha mulle kurja. Ma läkitasin nende juurde käskjalad, et need ütleksid: "Mul on suur töö teha ja ma ei saa tulla. Töö jääks seisma, kui ma selle jätan ja teie juurde tulen." Nad läkitasid sel viisil mu juurde neli korda, kuid ma andsin neile sellesama vastuse. Siis läkitas Sanballat sel viisil viiendat korda oma sulase mu juurde, ja sel oli käes lahtine kiri, milles oli kirjutatud: "Rahvaste hulgas on saanud teatavaks, ja Gesem ütleb, et sina ja juudid kavatsete mässu. Seepärast sa ehitad müüri ja sa ise tahad saada neile kuningaks, nagu räägitakse. Sa oled seadnud isegi prohveteid, et nad Jeruusalemmas sinust kuulutaksid ja ütleksid: Juudal on kuningas! Nüüd saab kuningas sellest kuulda. Tule siis ja peame üheskoos nõu!" Aga ma läkitasin temale ütlema: "Ei ole sündinud midagi sellesarnast, millest sa räägid, vaid sa oled ise selle välja mõelnud!" Sest nad kõik tahtsid meid hirmutada, mõeldes: "Nende käed muutuvad töö jaoks lõdvaks ja see jääb tegemata!" Aga kinnita nüüd sina, Jumal, minu käsi!"
Ära ka sina loobu! Pea vastu! Ole teistele eeskujuks. Milline ka on sinu misjon – olla kodus hea abikaasa või lapsevanem, olla kirikus õpetaja või diakon, olla oma kogukonnas hea kristlane – püsi selle küljes. Ära loobu. Issand tasub ustavaile töötegijaile rikkalikult.
Mis on need asjad, mis ei lase meil püsida meie "tõlla" juures, mis mõjutavad meid loobuma, enne kui töö on tehtud? Selleks võivad olla pettumus, väsimus, mõne ponnistuse luhtumine, hirm, et me ei saa hakkama, perfektsionism, kriitika...
Üks noor mees, Oswald Smith, unistas saada misjonäriks. Ikka ja jälle ta palvetas: "Issand, ma tahan minna välja Sinu misjonärina. Palun, ava mulle uks teenimiseks." Lõpuks seisis ta eksamikomisjoni ees, kuid selle otsus oli, et ta ei ole selleks kõlvuline. Milline pettumus! Mida teha? Loobuda unistusest? Mitte mingil juhul! Ta jätkas selle pärast palvetamist ja Jumal andis ta südamesse ühe teise mõtte. Kui ta ei saa ise minna välja misjonärina, saab ta ehitada kiriku, mis saadab välja misjonäre. Ja seda ta tegigi. Ja sealt läks välja palju misjonäre. Tema unistus täitus ikkagi!
Kas meil on mõni Jumala lõpetamata tööga seotud unistus? Püsime selle küljes. Ärme lase end heidutada. Paulus kirjutab 1.Kor.15,58: "Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, vankumatud ja ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu!" Heb.12,1-3 ta julgustab: "Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas Teda ees ootavale rõõmule mõeldes, häbist hoolimata, ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Kujutlege ometi Teda, kes niisugust vastuhakkamist enese vastu on saanud kannatada patustelt, et te ei väsiks ega läheks araks oma hinges."
Loobumine on kergema tee valimine. Kuid Jeesus on kutsunud meid käima ristiteel. See pole kerge tee... kuid Lunastaja pärast, Ta sõpruse säras, see siiski kõige ilusam tee! See on elutee!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv