.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Tähtsaim töö maailmas
25.08.2007 - (1356)

Luk.24,44-53: "Siis Ta ütles neile: "Need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles; sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja Prohveteis ja Lauludes!" Siis Ta avas nende mõistuse, nõnda et nad kirjadest aru said. Ja Ta ütles neile: "Nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnuist üles tõusma kolmandal päeval, ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andekssaamiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad! Ja vaata, mina läkitan teie peale oma Isa tõotuse! Ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest!"
Siis Ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid. Ja sündis, et Ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid Teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat!"
Kui Jeesus oli 12-aastane, läks Ta Jeruusalemma koos oma isa-emaga – Joosepi ja Maarjaga. Kui Ta vanemad koduteele asusid, ei olnud Jeesust nende kõrval, kuid nad mõtlesid, et Ta on selle rahva hulgas, kes koos nendega Naatsareti poole koju läksid. Kui nad aga Teda kogu päeva jooksul ei näinud, hakkasid nad Teda otsima ja leidsid alles kolme päeva pärast Jeruusalemma templist. Ema küsis pojalt: "Poeg, miks Sa oled meile nõnda teinud?" Jeesus vastas ema küsimusele küsimusega: "Miks te mind otsite? Kas te ei teadnud, et ma pean olema oma Isa teenistuses?" (Luk.2,48.49).
Johannese evangeeliumis on kirjas Jeesuse sõnad rahvale siis, kui Ta oli juba täisealine ja Tegi oma Isa poolt Talle antud tööd – Joh.6,38: "Ma olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud." Veidi hiljem ütles Ta – Joh.8,29: "Ma teen ikka, mis on Tema meelt mööda!" Ja enne lahkumist siit maa pealt ütles Ta oma järgijatele – Joh.20,21: "Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid!"
Jeesus on kutsunud meid oma teenistusse ja läkitanud maailma – sinna, kus me elame ja töötame. Ärme seda kunagi unustame. Me peame olema Tema teenistuses. Meid ei ole kutsutud tegema oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes meid on läkitanud. Kas me saame öelda, nagu Jeesus: "Ma teen ikka, mis on Tema meelt mööda!"
Mis on Jeesuse töö? Ta ise ütles – Luk.19,10: "...sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud!" See on töö, mis on kõige kallim Tema südamele. Ja Ta on kutsunud meid osalema selles töös – otsima kadunuid ja juhatama Tema juurde, sest muidu nad hukkuvad. See on töö, milleks saatis Taevaisa Jeesuse siia maailma, ja see on töö, milles on kutsunud Jeesus meid kõiki osalema. See on kõige tähtsam töö selles maailmas.
Lennukis istusid kõrvuti misjonär ja korralikult riides noormees ning peagi hakkasid nad omavahel vestlema. Misjonär küsis noormehelt, mis ametit ta peab. Noormees vastas: "Ma osalen suures äris."
"Mina samuti," ütles misjonär.
"Minu äri ulatub üle kogu Ameerika", jätkas noormees.
"Mina olen reisinud kogu maailmas ühenduses oma tööga," vastas misjonär.
Noormees jätkas: "Ma töötan koos oma isaga, kes on miljonär."
Misjonär naeratas ja ütles: "Ka mina töötan koos oma Isaga. Ta on multimiljonär."
Noormees jätkas: "Meil on esindajad enamus osariikides."
Misjonär vastas: "Meil on esindajad peaaegu kõigis maailma maades."
Seepeale vaatas noormees misjonäri ja küsis: "Mis äriga sa siis tegeled?"
Kui Misjonär oli rääkinud lähemalt oma tööst, ütles noor mees: "Härra, te osalete mitte suures äris, vaid suurimas äris!"
Võib-olla ei sobi misjonitööd nimetada äriks, kuigi maailmas on ka see mõnele inimesele üks suur äri, aga kõige tähtsam töö on see ikkagi. Paulus kirjutab, et tal on hea meel sellest, "kui aga Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu silmakirjaks, olgu tõemeelega" (Flp.1,18).
Miks on kristlik misjonitöö maailmas kõige suurem ja tähtsam töö?
1. Selle ULATUSE PÄRAST. Jeesuse ajal elas maailmas umbes 300 miljonit inimest. 1000 aastat peale Kristust oli Maa elanike arv 310 miljonit. 1800. aastal oli inimesi sellel planeedil 978 miljonit. 100 aastat hiljem, 1900. aastal oli inimesi 1,6 miljardit. 1960. aastal oli selle planeedi elanike arv 3 miljardit. Praegu elab maailmas 6,6 miljardit inimest ja nende arv kasvab umbes miljon inimest nädalas. Tohutult suured arvud, tohutud inimhulgad! Kuid Jumalale tähendavad need arvud enam kui statistikat. Talle on kallis iga inimene. Ta teab igaühe nime. Jeesus suri nende eest – igaühe eest!
Kord külastas jutlustaja üht perekonda ja märkas, et kodus on palju lapsi. Nii küsis ta pereemalt: "Mitu last sul on?" Ema hakkas lugema: "Johannes, Ingrid, Maria, Taavet..." Jutlustaja katkestas teda, öeldes: "Ma ei soovi nende nimesid, ma tahan teada lihtsalt nende arvu, numbrit." Ema vastas: "Kahju, pastor, aga neil on nimed, mitte numbrid."
Nii on ka Jumala silmis need miljardid inimesed mitte lihtsalt numbrid, vaid kallid hinged. Kui vähesed neist käivad kirikus, rääkimata täielikust pöördumisest ja Jeesuse järgimisest! See tähendab, et iga päevaga suureneb nende inimeste arv, kellele tuleb kuulutada häid sõnumeid Lunastajast Jeesusest.
2. Teine põhjus, miks misjonitöö on maailmas suurim ja tähtsaim töö, on see, et see tegeleb INIMSOO SUURIMA VAJADUSEGA. Me kõik teame, millised on inimeste põhilised vajadused: toit, jook, peavari, arstiabi, haridus. Me peame tegema kõik, et inimeste need vajadused oleksid rahuldatud. Ükski kristlane ei peaks sulgema oma silmi nendele asjadele.
Kuid peale nende põhiliste vajaduste on veel üks sügavam vajadus. Kui ka need elementaarsed vajadused on rahuldatud, jääb südamesse ikka kohutav tühjus. Sellepärast on meil hingelisi ja vaimseid probleeme, vihkamist, narkomaaniat, enesetappe.
Mõni aeg tagasi juhtis üks kristlasest õpetaja ühes Lõuna-India külas täiskasvanute kirjaoskuse klassi. Peale mõnenädalast õpetamist andis ta klassile lihtsa ülesande. Kirjutage tahvlile: "Minu nimi on ________." Grupi viimane mees, külavanem, kirjutas: "Minu nimi on Samuel." Ja siis, kuna ta oli küla juht, tundis ta sisemist kohustust teha midagi enamat. Ja nii ta lisas: "Minu Päästja nimi on Jeesus."
Vähe on sellest, kui me anname inimeste leiba süüa; me peame andma neile ka Eluleiba. Pole küllalt, kui me õpetame neid kirjutama oma nime; me peame neid õpetama kirjutama ka nende Päästja nime. Vähe on sellest, kui me õpetame neile paremat eluviisi; me peame tutvustama neile ka Teda, kes on Elu ja, kes võib anda igavese elu.
3. Kolmas põhjus, mis misjonitöö on maailmas suurim töö, tuleneb VÕISTLUSEST ehk KONKURENTSIST, mida me kohtame. Islam oma enam kui miljardi kummardajaga kasutab sedasama tehnoloogiat mida meiegi. Budistid on saatnud oma sajad misjonärid kõikjale maailma, kasutades samu vaimulikke laule, mis kristlasedki, asendades vaid sõna "Jeesus" sõnaga "Buda." Ka neil on pühapäevakoolid. Hinduism oma "sallivuse" peamise õpetusega on väga populaarne. See õpetab, et iga religioon sisaldab tõde, võtke igast ühest parima. Ka nemad saadavad välja aktiivseid misjonäre. Siis on veel väga aktiivsed kristlusele lähemad kultused... kuni New Age'ni välja. Ka kommunismi propageerijad pole kuhugi kadunud, rääkimata ilmalikest humanistidest. Nii et konkurents on tugev ja see teeb meie töö suureks ja raskeks ning kutsub meid üles pingsale tööle tõe kuulutamisel.
Kuid miks me räägime vaid oma probleemidest ja töö raskusest; rääkigem ka võimalustest. On tõsi, et meie ees on suurim töö, sügavaim vajadus ja tugevaim konkurents, kuid ärgem unustagem järgmisi asju:
1. Meil on ikka veel KÕIGE SUUREPÄRASEM SÕNUM, mida maailm on eales kuulnud. See on kirjutatud mitte ainult Piiblisse, vaid ka meie südamesse. See on ainus sõnum, mis toob inimesed pimedusest valguse juurde, meeleheitest lootuse juurde, orjusest vabadusse, patust õigusesse, surmast ellu. Buda on surnud. Muhamed on surnud. Aga Jeesus elab!
2. Meil on ka SUURIM EVANGELISEERIMISE VÕIMALUS. Enamus maailmast on avatud Kristuse kuulutamisele. On võimalik ehitada kirikuid, üürida peaaegu kõiki saale, rentida spordiväljakuid. Ja suurem osa inimesi ei oma südames mingisugust usku. See tühimik ootab täitmist.
3. Meil on ka SUURIMAD VAHENDID selle sõnumi kuulutamiseks. Inimestel on rohkem raha, mille ohverdamine võimaldab trükkida palju raamatuid, saata välja palju misjonäre, palgata palju pastoreid. Kiire transport võimaldab liikuda kiiresti sinna, kuhu vaja. Raadio, televisioon – ka satelliitide vahendusel üle maailma, internet, arvutid, mobiiltelefonid, vaimulikud ja õpetlikud filmid ning paljud teised vahendid lisavad järjest uusi võimalusi kuulutada tõde väga paljudele inimestele – praktiliselt kõigile, kes seda soovivad kuulda.
4. Ja meil on ka SUURIM VÄGI, et kuulutada seda aulist sõnumit. Jeesus ütles oma jüngritele Apt.1,8: "Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!" See peaks muutma kristlaste jõupingutused palju võimsamaks kui mitte-kristlaste omad. Kristlaste sees ja nende läbi töötab Jumala Vaim – "tarkuse ja mõistuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Jehoova tundmise ja kartuse Vaim" (Jes.11,2). Püha Vaim on kristliku misjoni algataja, juht ja sellele väe andja.
Teise maailmasõja ajal, kui itaallased tungisid Etioopiasse, olid kõik protestantlikud misjonärid sunnitud sellelt maalt lahkuma. Ühes piirkonnas oli vaid üks 70-liikmeline kogudus. Kui misjonärid 5 aasta pärast tagasi tulid, leidsid nad sealt 60 tuhat koguduseliiget, organiseeritud paljudesse kogudustesse. See oli Püha Vaimu töö. Aga Püha Vaim saab töötada võimsalt siis, kui inimesed tunnevad oma küündimatust ja annavad end alandlikult Tema kätte.
KOKKUVÕTE: Kristlikul kogudusel on teha suurim ja tähtsaim töö siin maailmas. Selle ulatus on tohutu, inimeste vajadus on suur ja konkurents tihe. Kuid meil on kõige suurepärasem sõnum, suurim evangeliseerimise võimalus, suurimad vahendid ja suurim vägi, mida Jumal pakub. Nii et – on probleemid, kuid on ka võimalused. Ja tulemus oleneb meie vastusest, meie reageerimisest ja tegutsemisest. Kui me ei tee midagi, võidab Saatan; kui me oleme Jumala väes usinad, võidab Kristus.
Suurim töö nõuab suurimat pühendumist, suurimat usku ja suurimaid jõupingutusi nende poolt, kes kutsuvad end kristlasteks. Kuid Jeesuse pärast, kes on teinud meie heaks kõik, tehkem ka meie Tema heaks kõik. Paulus kirjutab õigesti – 2.Kor.5,14: "Sest Kristuse armastus sunnib meid!"

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv