.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6591)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Hingamine Jeesuses
26.03.2005 - (1785)

Täna on Vaikne Laupäev. Peale suurt võitlust, mille käigus tuli teha suuri ja kaugele-ulatuvaid otsuseid, mis omakorda tõid kaasa suuri ja raskeid kannatusi Suurel Reedel, uinus Jeesus magama surmaunne ning hingas rahulikult ja segamatult kuni nädala esimese päeva hommikuni, pühapäeva hommikuni, ülestõusmise hommikuni.
Sellest ajast peale räägitakse hingamisest Jeesuses. Meiegi, kes me elame siin võitluse maal, igatseme jõuda sellesse hingamisse. Me jõuame sinna, kui me oleme võidelnud ära oma võitlemised, kannatanud oma kannatused. Ja kõige suurem võitlus seisneb otsustamises: mida ma teen Jeesusega? See otsus tuleb teha viivitamata, täna! Kui Jeesuse ees seisis küsimus: mida teen ma inimesega? ei viivitanud Ta otsuse tegemisega. Ta otsustas samal tunnil: ma lunastan ta, kuigi see tähendab kohutavat surma inimese eest. Meiegi peame oma otsuse Jeesuse suhtes tegema kiiresti, täna.
Kui Jeesus oli enne suuri kannatusi viimast korda koos oma jüngritega, ütles Ta Juudasele – Joh.13,27: "Mis sa teed, seda tee kähku!" Üle kolme aasta oli see mees olnud Jeesuse jüngrite hulgas. Tal oli küllalt aega Jeesuse tundmaõppimiseks. Tal oli küllalt aega pöördumiseks. Hiljuti oli ta aga teinud kohutava tehingu ülempreestritega – võtnud neilt vastu raha selle eest, et ta annab Jeesuse nende kätte (Mat.26,15). Nüüd pidi ta otsustama, mida edasi teha: kas loobuda oma kurjast plaanist või viia see täide. Jeesus kiirustas teda tagant, öeldes: "Mis sa teed, seda tee kähku!" Kahjuks otsustas Juudas minna lõpetama oma musta tööd!
Mõne tunni pärast, kui Jeesus oli juba kinni võetud, aeti tupikusse vapper mees, Peetrus. Ta püüdis jääda tundmatuks, kuid siiski tundis keegi temas ära Jeesuse jüngri. Nüüd seisis ta küsimuse ees: "Mida ma pean tegema Jeesusega? Ja otsustada tuli kiiresti, kähku – samal päeval, samal tunnil, samal minutil! Kahjuks lõi ta kartma ja salgas: "Mina ei tunne seda inimest!" (Mat.26,72). Kuid siis kohtas ta Jeesuse pilku, mis justkui ütles: "Peetrus, sõber, mõtle järele, mis sa ütlesid, mis sa tegid! Veel ei ole hilja, pöördu!" Ja Peetrus pöördus. Samal tunnil ta kahetses oma pattu, nuttes kibedasti.
Veidi hiljem seisis sama probleemi ees Pilaatus, küsides – Mat.27,22: "Mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks?" Südametunnistus andis märku, et see õige tuleb vabastada, kuid märatsev rahvahulk nõudis Tema surma. "Mis ma pean tegema Jeesusega?" Ta pidi otsustama kähku, ta pidi otsustama päeval, mille kohta öeldakse "täna." Ja ta otsustas teha rahvahulga meele järgi! Tal ei jätkunud moraalset jõudu ega julgust teha õigust!
Samal ajal tormas keegi mees ülempreestrite ja rahvavanemate juurde. See oli Juudas. Tuli kuuldavale võimas patutunnistus: "Ma olen pattu teinud, et ma ära andsin süütu vere!" (Mat.27,4). Kuid kahjuks ei järgnenud sellele patukahetsust ja andestuse palumist. Ta ei suutnud uskuda, et Jeesus talle andestab. Ta ei tundnud Jeesust! Hingepiinadest vabanemiseks otsustas ta kähku oma elu lõpetada!
Varsti rippus Jeesus juba ristil. Kuid sealgi mõtles Ta vaid inimestele. Kõige enam tegi Talle valu see, et nad ei teadnud, mida nad tegid. Kuidas küll koputada nende südametunnistusele, kuidas küll avade nende mõistust? Ta vaatas kahele röövlile, kelle elupäevad olid loetud, ja palvetas vaikselt nende eest. Ja siis pöördus üks neist tema poole tõelises patukahetsuses – palves, mis sisaldas kõige suuremat usku – Luk.23,42: "Jeesus, mõtle minule, kui Sa oma kuningriiki tuled!"
Milline palvevastus! See oli kui palsam Jeesuse valutavale hingele. Täna, kui kõik on mind maha jätnud, täna, mil keegi on meeleheites otsustanud minna vabasurma, täna, kui on kõige raskem uskuda minusse kui Messiasse – täna tegid sina selle otsuse! Ja Jeesus vastas talle – Luk.23,43: "Tõesti ma ütlen sulle täna: sa pead olema minuga paradiisis!"
Kui palju tähtsaid otsuseid tehti sel päeval, mille kohta Jeesus ütles "täna!" Kui palju igavikulise tähtsusega otsuseid! Kui paljude saatus otsustati enne, kui ristilt kostusid sõnad "See on lõpetatud" (Joh.19,30) ja Jeesus uinus magama, surmaunne.
Ei peetud matusekõnesid, et ülistatud lahkunut, ei lauldud ilusaid matuselaule. Maailma kõige suurem inimene pandi vaikides hauda – ja kui vähe oli ärasaatjaid! Ühes haua sulgemisega loojus päike ja algas hingamispäev. Jeesus puhkas.
Aga milline oli olnud päev enne seda hingamispäeva! Kui saatuslik päev nii paljudele. Nii paljud, kes olid kaua viivitanud, pidid otsustama sellel päeval. Ja nad otsustasid. Ja nende saatus otsustati!
Otsustamiste päevale järgnes hingamispäev. Otsustamisele järgnes hingamine.
Armas sõber, kas sa oled juba jõudnud Tema hingamisse, tõelisesse vaimulikku hingamisse, millest räägib Vaikne Laupäev? Kas sa oled otsustanud, mida teha Jeesusega? Ja kas sa oled rutanud selle otsuse tegemisega? Jeesus ütles: "Mis sa teed, seda tee kähku!" Ta soovib, et sa ei viivitaks. Viivitamine võib saada sulle saatuslikuks, sest "täna" möödub kiiresti. Paulus hoiatab – Heb.4,1: "Siis kartkem, et niikaua kui tõotus pääseda Tema hingamisse on täitumata, keegi teist kuidagi ei osutuks hiljaks jäänuks." Parim aeg otsustada on täna! Seepärast lisab ka Paulus – Heb.3,15: "Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge paadutage oma südameid."
Kui paljud tegid sellel päeval, Suurel Reedel, oma südame kõvaks ja jäid välja hingamisest Kristuses Jeesuses – hingamisest Jeesuses juba siinses elus, aga ka ükskord igavikus uuel ja ilusal kodumaal, sest on kirjutatud, et "Jumala rahval on hingamisaeg veel ees" (Heb.4,9). Aga kõik need, kes oma südame Jeesusele avavad "täna," "kähku," ilma viivituseta, võivad nautida seda hingamist. Otse täna Jeesus kutsub – Mat.11,28: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!" Ilma Jeesuseta ei ole hingamist! Seepärast tuleb meil kiiresti otsustada, mida teha Jeesusega.
"See on lõpetatud!" üles Looja ja hingas oma tegudest. "See on lõpetatud!" ütles Lunastaja ja hingas oma tegudest. "See on lõpetatud!" ütleb Jeesuse vastu võtnud inimene ja hingab oma tegudest. "See on lõpetatud!" ütleb Jumal kord, kui viimane armuaja "tänapäev" on möödunud ja algab suur hingamine Jumala riigis – hingamine neile, kes on meelt parandanud "täna"!
Otsusta siis, mida sa teed Jeesusega, ja otsusta kiiresti. Selle alusel otsustab Jeesus, mida Ta teeb sinuga! Ja küll Tema juba otsustab kiiresti!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv