.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6486)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Püha Külaline
26.05.2007 - (1306)

Joh.16,5-14: "Aga nüüd ma lähen selle juurde, kes mind on läkitanud, ja keegi teie seast ei küsi minult: kuhu Sa lähed? Ainult et mina seda teile olen öelnud, siis on kurbus täitnud teie südame. Aga mina ütlen teile tõtt: see tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan Tema teie juurde. Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja te ei näe mind enam; ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui Tema, tõe Vaim, tuleb, siis Ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid mida Ta kuuleb, seda Ta räägib ja tulevasi asju Ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast Ta võtab ja kuulutab teile."
Piibel õpetab, et on olemas vaimude maailm, kus on head ja kurjad vaimud. Häid vaime kutsutakse ingliteks ja kurje vaime deemoniteks ehk kuraditeks. Kolmainu Jumala kolmandat isikut aga kutsutakse Piiblis Pühaks Vaimuks. Vanemates ingliskeelsetes piiblitõlgetes on kasutatud sõna Ghost, mis on tulnud sõnast Guest, mis tähendab Külaline. Nii et selle tõlke kohaselt on Püha Vaim Püha Külaline. Ja seda Ta muidugi on. Ta on Püha Külaline ja väga kõrge Külaline.
Nelipühipäeval – 50 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist – tuli Ta siia maailma väga erilise missiooniga. Ta külastab igat südant, otsides vastuvõtmist. Ta võib tulla hinge juurde ja seda puudutada, ilma, et Teda oleks palutud, kuid Ta ei tule südamesse sisse muidu, kui Teda palutakse ja süda Talle avatakse. Teda on võimalik vastu võtta. Teda on võimalik hüljata. Ta on selles maailma kui Noa tuvi, kes lendab siia-sinna, otsides "puhkepaika" (1.Ms.8,9).
Ta tuleb vaikselt, halastuses, armastuses, tuues endaga kaasa hea tahte, rahu ja rõõmu. Ta tuleb tõstma kõrgele Lunastajat Jeesust.
Ta ei ole mingi asi või jõud. Ta on Isik, keda on võimalik kurvastada või rõõmustada. Ta ei ole Jumala asendaja või asemik, Ta on Jumal. Ta ei ole kujuteldav, vaid tõeliselt eksisteeriv, kuigi nähtamatu. Me ei peaks mõtlema, et kui keegi või miski on nähtamatu, siis on ta ebaoluline või nõrk. Võtame näiteks õhu – ja Piiblis on võrreldud Püha Vaimu õhuga – see kannab suuri õhulaevu, see võib rebida juurtega maast välja suure puu, see võib tekitada tohutuid merelaineid, kõrge rõhu all võib ta panna tööle igasuguseid võimsaid masinaid ja seadmeid. See on lihtsalt õhk, mida sa ei näe ega tunne isegi selle lõhna, kui see pole just saastatud. Kuid see hoiab sind elus; ja tänu õhuatmosfäärile, tuleb ka päikesevalgus taevast meile sooja ja sõbralikuna.
Püha Vaim on kõikjal ja Ta on kindlasti ka siin just praegu, nii et tervitagem Teda oma südames ja tänagem Teda Tema kohalviibimise eest.
Püha Vaim on aktiivne tegelane. Tema tööd siin maa peal võib põhiliselt jagada tööks kristlaste seas ja sees ning tööks mitte-kristlaste juures. Sissejuhatuseks loetud teksti viimastes salmides kirjeldatakse Tema tööd kristlaste seas ja nende sees. Ta juhatab meid kõigesse tõesse, Ta kasvatab ja pühitseb meid. Samal ajal Ta ka lohutab meid ja annab meile lootust. Ja loomulikult juhib Ta meie tähelepanu Kristusele, mitte enesele.
Veidi eespool selles tekstis räägitakse Püha Vaimu tööst mitte-kristlaste seas. Ja siin on antud väga hea kokkuvõte Tema tööst, mis on seotud päästmisega. 8. salmis leiduv fraas "toob ... selguse" on tõlgitud kreeka sõnast elegchein, mida on kasutatud kohtualuse või tunnistaja ristküsitluse kohta. Selline tegevus tõepoolest toob selguse. Ristküsitlus võib saavutada kaht asja. Esiteks, tunnistada keegi süüdlaseks eksimuses või kuriteos. Ja teiseks, veenda kedagi tema argumentide nõrkuses.
Millise selguse toob siis Püha Vaim oma "ristküsitluse" käigus?
1. Ta tunnistab inimesed süüdi patus. Meid tuleb veenda, et me oleme patused juba oma olemuselt ja oma uskmatuse pärast ning et me Saatana kontrolli all teeme tema tahtmist – patustame – vastasel korral ei tunne me mingit vajadust Päästja järele. Kui juudid lõid risti Jeesuse, ei saanud nad aru, et nad tegid pattu. Oma arvates teenisid nad Jumalat! Kuid kui Peetrus neile hiljem jutlustas sellest ristilöömisest, nagu on kirjutatud Apostlite tegude 2. peatükis, "läks see neil südamest läbi" (s. 37) ehk lõikas neile südamesse, s.t. nad tulid oma patu tundmisele.
Kust tuleb patutundmine? See on Püha Vaimu töö tulemus. Pidevalt annab Ta inimestele märku, et pole hea ja õige teha seda ja teist.
Üks professionaalne golfimängija mängis ühel turniiril koos USA presidendi Gerald Fordi ja evangelist Billy Grahamiga. Peale mängu küsis temalt üks ta sõber: "Noh, kuidas oli mängida Presidendi ja Billy Grahamiga?" Mees vastas pahaselt: "Ma ei taha, et see Billy Graham ajab mulle kurgust alla oma usku!" Sõber küsis: "Kas siis Billy oli oma religiooniga liiga pealetükkiv?" Golfimängija ohkas ja peale väikest pausi ütles: "Ei, ta isegi ei maininud religiooni." Kummaline, evangelist ei rääkinud midagi Jumalast, Jeesusest ega usust – ja siiski tundis mees, et talle topitakse usku kurgust alla! Ilmselt tegi Püha Vaim oma tööd, andes inimesele märku, et ta on patune.
2. Püha Vaim toob inimestele selguse õiguse kohta. Mida see tähendab? Jeesus osutas oma enese õigusele ja et meie võime saada õigeks Jumala ees ainult usus selle õiguse katte alla varjudes. Meil kellelgi ei ole oma õigust, ka kõige paremal meist. Keegi meist ei ole oma tegude läbi õige Jumala ees. Me võime vaid hüüda, nagu seda tegi pidalitõbine: "Roojane, ma olen roojane! Palun, puhasta mind! Jeesus, kui Sa tahad, võid Sa mind puhtaks teha!"
Püha Vaim püüab peatada meid võrdlemast end teiste inimestega ja tundmast end neist paremana, õigemana. Ta püüab juhtida meie pilgu Jeesusele kui ainsale õigele, kelle läbi võib Jumal ka meid õigeks arvata – ja õigeks teha, meie elu radikaalselt muutes.
3. Püha Vaim toob inimestele selguse kohtu suhtes. Miks me tunneme, et peame ühel päeval aru andma oma mõtetest, sõnadest ja tegudest? Millest tuleb surmahirm? Me tajuma, et et meil tuleb seista Jumala kohtu ees. See tajumine on Püha Vaimu töö tulemus. Ja sellel on väga kindel piibellik alus. Heb.9,27: "Inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus." 2.Kor.5,10: "Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri!" Kog.12,14: "Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri!" Rom.14,12: "Nõnda tuleb meil igaühel anda aru iseenesest Jumalale."
Ühel Ameerika sõjalaeval kogunesid meremehed oma kaplani ümber, küsides: "Kas sa usud Jumala kohut ja igavest hukatust? Kaplan vastas: "Ei usu." Siis ütlesid nad talle: "Sel juhul, palun, lahku ametist. Sest kui pole Jumala kohut ja hukatust, pole meil sind vaja; aga kui on Jumala kohus ja igavene hukatus, siis ei soovi me, et sa juhiksid meid eksiteele!"
Üks evangelist läks kaubanduskeskusesse ja nägi, kuidas keset saali oli päris suur hulk rahvast kogunenud ühe vana mehe ümber, kes kirus vaimulikke. Ta astus ligemale ja kuulis, kuidas see ütles: "Kas te teate, mida need kirikumehed üritavad teha? Nad püüavad teid hirmutada. Ja kui neil õnnestub teid hirmutada Jumala kohtu ja hukatusega, saavad nad teilt rohkem raha. Ärge laske end hirmutada. Keegi pole tõestanud kohtu ega põrgu olemasolu. Pastorid jutlustavad sellest, et te tuleksite kirikusse ja aitaksite kirikut."
Kui ta oli lõpetanud, astus ligi evangelist ja ütles: "See härra ütleb, et pole hukatust, kuid Jeesus ütles, et on. Keda te kuulate, kas seda meest või Jeesust? See mees ütleb, et kuna Jumal tegi põrgu inimeste jaoks, siis pole ta armastuse Jumal. Tegelikult, Jumal ei teinud põrgut inimeste jaoks; Jeesus ütles, et Jumal valmistas selle Saatana ja deemonite jaoks (Mat.25,41). Inimesed satuvad sinna, kui nad järgivad Saatanat. Ainus viis, kuidas seda vältida, on uskuda Jeesusesse ja elada Tema õpetuse järgi. Ega pastoritele meeldigi jutlustada kohtust ja hukatusest. Nad püüavad teid sellest päästa, juhatades teid Jeesuse Kristuse päästva tundmise juurde."
Kui evangelist oli lõpetanud, astus ta juurde üks vana mees ja küsis: "Kes te olete, mõni müügimees, või?" "Ei, ma olen evangelist," vastas see, "ja ma alustan siin lähedal kirikus homme evangeelsete koosolekute sarja." Vana mees sirutas oma käe ja ütles: "Tere tulemast, mina olen selle koguduse üks diakoneist." Evangelist vastas: "Kui teie olete selle kiriku diakon, siis ma tean, millest ma homme jutlustan." See oli esimene kord, kus see evangelist alustas oma koosolekute sarja jutlusega Jumala kohtutunnist. Ja vana diakon oli seal teda julgustamas.
See oli Püha Vaimu töö nelipühipäeval ja sellele järgneval ajal; see on Püha Vaimu töö ka tänapäeval. Ta annab inimeste märku, mis on õige ja mis on väär. Ta toob inimestele selguse, et nad on patused ja vajavad Jumala Talle, kes võtab ära maailma patu. Jah, Püha Vaim on see, kes juhib inimesed Kolgatale risti jalamile – Jeesuse, selle ainsa õige juurde, kes võib neile andestada ja neid päästa. Ning Ta juhib tähelepanu ka sellele, et ükskord peavad kõik aru andma oma mõtetest, sõnadest ja tegudest. Õnnis on inimene, kes on kahetsenud oma pattu ja palunud Jeesust oma Advokaadiks selles Jumala kohtus. Häda sellele, kes on Jumala armupakkumise tagasi lükanud või püüdnud seda armu kuritarvitada. Jumalikus kohtus selgub see kõik, ja vastavalt sellele ootab sind auline tasu või kohutav hukatus.
Täna ei ole veel hilja seda Vaimu häält tähele panna ja kuulda võtta ning kindlustada endale koht Jeesuse armust Jumala riigis. Vaimu eesmärk meile märku andes ei ole meid hirmutada, vaid tuua meid patutundmisele ja juhtida Jeesuse kui ainsa Päästja juurde, et ei oleks mingisugust hukkamõistmist Jumala kohtus.
Üks kaupmees oli kaua varastanud oma firmalt. Ta teadis, et see pole õige, kuid ta püüdis kogu aeg oma südametunnistuse häält maha suruda. Selleks sukeldus ta lõbusatesse meelelahutustesse. Ühel õhtul motellitoas oma habet ajades, soovis ta vahepeal oma habemenoa tera puhastada, kuid ei suutnud leida selleks vajalikku paberit. Ta märkas laual Piiblit ja rebis sealt välja lehe. Kuid selle käigus jõudis ta pilk peatuda ühel sellele kirjutatud fraasil: "Patu palk on surm!" See sõnum lõikas tal läbi südame ning ta istus maha ja luges Piiblit seni, kuni oli leidnud rahu Jeesuses. Ta tunnistas üles oma varguse, kuid teda ei antud kohtusse, vaid korraldati nii, et ta sai ajapikku varastatud raha tagasi maksta.
Selle mehe muutis Püha Vaim. See Püha Külaline, kes sai ta kätte, veenis teda ta patus ja juhtis Päästja juurde, kes oma armastuses võttis ta vastu, andestas talle ja juhtis ta uude ellu.
Kui Jumala Vaim on meilegi täna milleski märku andnud või selguse toonud, siis tänagem Teda selle eest ja talitagem nii, nagu Tema meid juhib. Ta juhib meid ellu, igavesse ellu.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv