.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Kaks suurimat päeva sinu elus
26.07.2008 - (1475)

Mrk.1,16-20: "Ja kui Ta Galilea mere ääres kõndis, nägi Ta Siimonat ja Andreast võrku merre heitvat; sest nad olid kalurid. Ja Jeesus ütles neile: "Tulge minu järele ja ma teen teist inimesepüüdjad!" Ja sedamaid jätsid nad võrgud maha ja järgisid Teda. Ja pisut eemale minnes nägi Ta Jakoobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, neidki paadis võrke parandamas. Ja kohe kutsus Ta nad. Ja nad jätsid oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid ära Tema järele."
Iga inimese elus on kaks suurt päeva: (1) päev, mil ta on sündinud ja (2) päev, mil ta avastab, mille jaoks ta on sündinud, mis on tema kutsumus. Ma usun, et sinugi elus on olemas need kaks päeva. Sünnipäev kindlasti. Ja see on nii oluline, et seda tähistatakse iga aasta. Keegi ei unusta oma sünnipäeva. Aga kuidas on selle teise päevaga – päevaga, mil sa avastasid, mille jaoks sa oled sündinud? Miks "kudus" Jumal sind su ema ihus (Ps.139,13)? Miks on Jumal andnud sulle elu? Miks oled sa siin?
Aastaid tagasi korraldas ajakiri Time küsitluse, et selgitada välja, mis on ameeriklaste suurim vajadus. Kas teate tulemust? Kas te teate, mida ütles suur enamus ameeriklasi? Nad ütlesid, et nad vajavad elu mõtet ja eesmärki; nad vajavad teadmist, miks nad on siia maailma sündinud, mida nad peaksid oma alus korda saatma.
Inimene ilma elu eesmärgita on nagu laev ilma tüürita. Ta ei tea, kuhu ta läheb. Tal puudub kindel suund. Mis on väärt selline elu?
Üks reibas vana mees tavatses küsida igalt inimeselt, kellega ta sattus vestlusse: "Mida oled sa teinud sellist, millesse oled uskunud ja mille üle oled uhke?" Ta ei küsinud iial lihtsalt, nagu tavatsetakse küsida: "Millega sa leiba teenid?" Alati küsis ta: "Mida oled sa teinud sellist, millesse oled uskunud ja mille üle oled uhke?" Elu on ju nii eriline and, sel peab ju olema mingi kõrgem eesmärk!
Ma olen kindel, et need, kes teavad oma elu mõtet ja eesmärki, on kõige õnnelikumad inimesed siin maailmas. Eesmärgi teadmine ja selle teostamine pakub suurt rahuldust. Koolipoisina ei teadnud ma, kes minust saab. Isegi peale keskkooli lõpetamist ja armeeteenistuse läbimist läksin ma lihtsalt "leiba teenima." Ja siis tuli mulle kutse evangeeliumitöösse – kutse pühendumisele kogu eluks ühele kindlale eesmärgile. Ausalt öelda, see kohutas algul. Kuid ma ei kahetse, et ma selle vastu võtsin. Sellest ajast on mu elul olnud üks kindel eesmärk. Ei mingit kobamist, ei mingit otsimist, vaid aina edasiminek kindlas suunas. See elu pole olnud kerge, kuid ilma selle kindla eesmärgi ja suunata oleks see kindlasti olnud veel raskem. Ma olen nii tänulik Jumalale, et Ta andis mulle teada, milleks ma olen sündinud! Ma teadsin alati, millal ma olen sündinud, kuid kui Jumal mind kutsus, sain ma teada, milleks ma olen sündinud. Ja nüüd olen ma seda elutööd teinud juba 36 aastat – elutööd, millesse ma olen uskunud ega tarvitse häbeneda.
Tegelikult on Jumal kutsunud meid kõiki ning iga kristlase elul on mõte ja eesmärk. Me võiksime täna nimetada nelja kutset, mis on saabunud kristlasele.
1. KUTSE JÄRGIDA JEESUST.
See on, millest me lugesime tänases sissejuhatavas kirjakohas. Jeesus kutsus neli kalameest ja ütles neile, et Ta teeb neist "inimesepüüdjad." Nad jätsid oma paadid ja võrgud ning järgnesid Talle. Nad loobusid oma endisest eluviisist ja "leiva teenimisest" ning läksid koos Jeesusega täiesti uues suunas. Kuid sellega lugu ei lõppenud. Tegelikult oli see alles algus.
Otsus järgida Jeesust ei kujuta üht ainsat sündmust. See algab küll ühe sündmusega, kuid see sisaldab igal järgneval päeval oma elu alistamist sellele ühele eesmärgile.
Me kindlasti mäletame, et hiljem muutis Jeesus Siimona nime Peetruseks. Kuid see polnud lihtsalt nime muutus; see oli identiteedi muutus. Iga kord, kui Jumal muutis kellegi nime, kajastas see inimeses toimunud muutust. Kui me võtame vastu Kristuse ja hakkame Teda järgima, muutub ka meie identiteet! Tema eesmärk saab meiegi eesmärgiks, sest me kuulume nüüd Talle.
2. KUTSE OLLA NAGU JEESUS.
On hea paluda igal hommikul: "Issand, aita mul täna õhtul olla rohkem Jeesuse sarnane, kui ma olen täna hommikul." Eelpool mainitud Jeesuse jünger Siimon, hiljem apostel Peetrus kirjutab oma teise kirja lõpus – 2.Pet.3,18: "Aga kasvage meie Issanda ja Õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses."
Nii nagu lapsed kasvavad oma vanemate sarnaseks, nii on kristlaste eesmärgiks kasvada iga päevaga järjest rohkem Kristuse sarnaseks. Kuidas seda saavutada? Siin on mõned soovitused.
Tee see otsus, et sa soovid kasvada Kristuse sarnaseks. Kasuta oma tahtejõudu ja ütle endale: "Ma tahan olla nagu Jeesus!" Kui sa seda kõigest hingest ei soovi ega sea endale seda eesmärki, ei saavuta sa seda iial! Ära peta end mõttega, et ma olen usklik inimene ja sellest piisab. Sea endale julgelt eesmärgiks olla nagu Jeesus! Ja siis palu: "Jumal, aita mul olla nagu Jeesus!" Ja nii iga päev.
Ja Jumal aitab. Selleks on Ta seadnud koguduse ja selle jumalateenistused, piibliuurimise ja hingamispäevakooli, misjonitöö ja väikesed grupid ning individuaalse ja ühise palve. Võta sellest kõigest aktiivselt osa, sest selle läbi aitab Jumal sul kasvada Kristuse sarnaseks. Me kasvame Kristuse sarnaduses olles seal, kus on Kristus ja tehes seda, mida teeb Kristus!
Jüngrid tegid selle radikaalse otsuse ja Jeesus muutis nad, tehes neist enda sarnased "inimesepüüdjad." See on huvitav termin ja räägib sellest, et hingede päästmine on kuidagi sarnane kalapüügiga. Näiteks, kui sa soovid püüda kala tähelepanu, pead sa kasutama õiget sööta. Sa armastad pizzat; sa ei armasta vihmausse ega tõuke. Aga kui sa paned õngekonksu otsa pizza, tuled sa kalalt koju tühjade kätega! Sa pead pakkuma kaladele seda, mis neid huvitab. Nii on ka inimeste juhtimisega Kristuse juurde. Me peame tegema Kristuse ja kristluse inimeste jaoks atraktiivseks, lihtsaks ja arusaadavaks. See peab vastama nende vajadustele. Selle tehnika õppimises tuleb meil veel palju kasvada.
Hingede päästmine on veel teiseski mõttes sarnane kalastamisega. Kui me oleme kalad püüdnud, tuleb need puhastada! Iga tõeline kalamees teab, et kalade puhastamine võtab aega ja et see toimub alati peale seda, kui kalad on püütud! Me ei saa neid puhastada enne kinnipüüdmist! Veel vähem saame me neilt nõuda puhtust enne kinnipüüdmist!
Muidugi, me teame, et tõeliselt teeb inimese puhtaks vaid Jumal. Tema puhastab meid tehtud pattude süüst ja puhastab ka selles mõttes, et aitab meil hoiduda patustamisest. Esimesel juhul Ta mõistab meid õigeks, teisel juhul muudab meid õigeks. Meid on ju kutsutud olema "püha rahvas" (1.Pet.2,9). Keegi on öelnud, et "Jumal armastab meid sellistena, nagu me oleme, kuid Ta armastab meid liiga palju, et jätta meid sellisteks, nagu me oleme. Ta muudab meid. Kuid kogu selles tegevuses kasutab Jumal oma lapsi.
Küsigem endalt otse: kas ma kasutan kõiki Jumala seatud vahendeid, et minus kujuneks Kristuse iseloom? Kas ma muutun iga päevaga Kristusele sarnasemaks? Ärme unusta, et meid on kutsutud olema nagu Jeesus! See on tegelikult kristlaseks olemise eesmärk.
3. KUTSE TEENIDA.
Kes on kutsutud teenima? Kõik kristlased! Meile kõigile on tuntud mõte, et nii tõesti, kui Jumal on meile valmistanud aseme taevasse, on Ta valmistanud meile koha ka siin maa peal Tema teenistuses kaasinimeste päästmiseks. Ja Jumal on meid selleks mitte üksnes kutsunud, vaid andnud selleks igaühele ka vähemalt ühe talendi. Rom.8,14 on kirjutatud: "Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed." Vaim on tulnud sinu südamesse anniga. Tunne see ära ja kasuta seda ligimese teenimiseks.
Neid ande on mitmesuguseid ja kogudus vajabki mitmekülgseks misjonitööks igasuguseid ande. Kui mõni oma andi ei kasuta, on tulemus sarnane sellega, kui mõni keha organ ei täida oma ülesannet. Selle all kannatab kogu ihu ja kogudus ei ole oma tegevuses tõhus, nagu ta võiks olla. Nii et pangem oma talendid töösse ja teenigem ustavalt. Kui keegi veel ei tea, millise talendiga ta saaks teenida, siis mõelgu ta sellele ja palvetagu selle pärast, küsigu ka nõu kaasvõitlejailt, kuni see asi saab väga selgeks. Sa ju pead teadma, milleks sa oled sündinud! Ja sul on õigus tunda rahuldust selle missiooni täitmisest!
Kui Jumal kedagi kutsub, siis pole oluline, kas ta on täielikult kvalifitseeritud ja suuteline oma ülesannet täitma. Oluline on, et ta oleks tahtlik tegutsema ja siis teeb Jumal teda ka võimeliseks.
Keegi on öelnud: "Jumal andis mulle anni – mitte minu, vaid sinu jaoks – ja Jumal andis sulle anni – mitte sinu, vaid minu jaoks. Kui sina ei kasuta oma andi, riisud sa mind; kui mina ei kasuta oma andi, röövin ma sind!"
Nii et Jumal kutsub iga oma last teenima, igal kristlasel on oma kindel koht Jumala suures lunastusplaanis. Leia see koht ja täida see!
4. KUTSE ELUKUTSELISEKS MISJONITÖÖLISEKS.
See kutse ei tule igale kristlasele. Kuigi me kõik oleme kutsutud teenima, on mõned inimesed kutsutud elukutselisteks evangeeliumitöölisteks, ehk siis evangeeliumitööga "leiba teenima." On ka inimesi, kes ei teeni küll evangeeliumitööga leiba, kuid kes siiski peavad kristlikku teenimist oma põhitööks. Neid õnnelikke erandeid on siiski vähe.
Jumal kutsub mõningaid eriliselt, nagu Ta algkirjakohas kutsus oma esimesed jüngrid, täiskohaga misjonitöölisteks. Ta võiab neid oma Vaimuga ja varustab annetega, mis on vajalikud selleks tööks. Ja kogudus tunnustab seda kutset selle inimese ordineerimisega jutlustajaks. Need inimesed jätavad oma "paadid ja võrgud", kodukoha ja vahel ka kodumaa, et pühenduda jäägitult koguduse ja kogukonna teenimisele.
See jumalik kutse tuli minule 1971. aastal. See oli kardetav, kuid Jumal julgustas mind. Paljude küsimuste ja palvete peale saatis Ta mulle vastuse – Jos.1,6-9: "Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda! Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed! Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! Eks ole mina sind käskinud: ole vahva ja tugev? Ära kohku ja ära karda, sest Jehoova, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"
Nüüd on Jumal mind kasutanud juba 36 aastat. Kerged need aastad pole olnud, kuid need on veedetud kindlat ja selget sihti silme ees hoides. Ja Jumal on olnud minuga! Ta peab lepingut. Ta täidab oma tõotused. Nüüd, kus ma olen oma missiooni lõpetamas, on Jumal kutsunud sama kutsumisega ühe minu poja ja ühe tütre! Ka nemad teavad, milleks nad on sündinud!
Iga inimese elus on kaks suurt päeva: (1) päev, mil ta on sündinud ja (2) päev, mil ta avastab, mille jaoks ta on sündinud. Milleks oled sündinud sina? Sa oled saanud kutse järgida Jeesust. Sa oled saanud kutse olla Jeesuse sarnane. Sa oled saanud kutse teenida. Oled sa järginud neid kutseid ustavalt? Ja kui Jumal peaks saatma sulle veel ühe kutse – saada elukutseliseks misjonitööliseks – siis järgi sedagi ustavalt. Ja sa tead milleks sa oled sündinud!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv