.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6588)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Toitumine Jumala Sõnast
26.09.2009 - (1550)

Mat.4,1-4: "Siis Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja kui Ta oli paastunud nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli Temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli Ta juurde ning ütles Temale: "Kui Sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leibadeks saaksid!" Aga Tema vastas ning ütles: "Kirjutatud on: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!""
Jumala Sõna on oluline igaühe elus, kes peab end Kristuse järgijaks, sest Piibel õpetab meid, kuidas saada kristlaseks ja kuidas järgida Jeesust meie igapäevases elus. Piibel vastab kõigile meile tõeliselt olulistele küsimustele.
Pühakiri oli oluline ka Jeesuse elus. See kinnitas Teda ja aitas seista vastu Saatana kiusatustele. Kui kurat ahvatles näljast Jeesust muutma ime läbi kõrbekivid leibadeks, vastas Jeesus Pühakirja sõnadega, öeldes: "Kirjutatud on: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!"
Täna vaatleme erinevaid viise, kuidas toituda Jumala Sõnast ja ma loodan, et siit lahkudes tunneme me suuremat nälga Jumala Sõna järele, Jumala asjade järele ja mis kõige olulisem – Jumala enda järele.
Toitu on mitmesugust ja ka söömise viise on mitmesuguseid; sageli määrab toit selle söömise viisi. Näiteks me ei söö pitsat samamoodi kui kapsasuppi. Ja tihti me sööme erinevaid toite, et saavutada erinevaid tulemusi. Näiteks: mõni tahab kosuda, teine hoopis kaalust maha võtta!
Rääkides erinevatest toitudest – mida söövad tavaliselt vastsündinud? Piima; parim on muidugi emapiim. Mida söövad täiskasvanud? Tahket toitu. Pühakiri kasutab seda erinevust, et illustreerida usklike erinevat vaimulikku küpsust. Heb.5,12-14: "Sest teie, kes aja poolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid, ja olete saanud nende aruliseks, kellele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Sest igaüks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealiste jaoks on tahke roog, nende jaoks, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel."
Nagu me teame, ei toimu üleminek piimalt tahkele roale päevapealt. See toimub järk-järgult. Nii on ka meie vaimulikus elus. Me kasvame ja vastavalt sellele muutub ka meie toitumise viis. Järgnevalt vaatamegi neid Jumala Sõnast erineva toitumise viise alates vaimulikust lapse-east kuni vaimuliku täiseani välja. Pakun välja viit erinevat toitumise viisi. Esimene Pühakirjast toitumise viis on:
1. KUULA SEDA KIRIKUS. Rom.10,17 on kirjutatud: "Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse Sõna kaudu." Tavaliselt saab usk alguse sellest, et inimene kuuleb Jumala Sõna – kas kirikus pastori suust, või ka, näiteks, kodus vanemate suust. See on kõige kergem viis Jumala Sõnast toitumiseks – kuid ka kõige nõrgem. Siin pole tarvis palju pingutada – ainult tule kirikusse ja kuula! Jah, tänapäeval on seda võimalik kuulata ka raadiost ja televiisorist ning isegi arvutist Interneti kaudu. Sul pole tarvis teha midagi muud kui kuulata.
See on suur õnnistus. Kuid sel on ka üks suur miinus: sa kuuled vaid seda, mis sulle räägitakse. Ja sellestki lendab muist kõrvust mööda, sest sa ei suuda kogu aeg täie tähelepanuga kuulata. Sellega kaasneb isegi oht: vaevalt, et sulle loetakse ette ainult piiblisalme; neid ka tõlgendatakse, lisades igasuguseid oma ja teiste mõtteid. Maailmas on sadu erinevaid kirikuid ja kogudusi, kes kõik loevad Piiblit, kuid tõlgendavad seda kõik erinevalt. Kui sa piirdud ainult Jumala Sõna kirikus kuulamisega, siis jääd sa SELLE kiriku ustavaks pojaks või tütreks, mitte tingimata aga Jumala ustavaks pojaks või tütreks. Sellepärast soovitame sul palavalt minna edasi Jumala Sõnast toitumise järgmisele tasemele. Teine toitumise viis on:
2. LOE SEDA ISE. Kui variserid tulid Jeesust kiusama ühe usuküsimusega, ütles Ta – Mat.19,4: "Kas te ei ole lugenud...?" Jeesus rääkis Pühakirjast – ja see on täna meil kõigil olemas, paljudel mitu eksemplari ja mitmes tõlkes ning isegi mitmes keeles, kui me oskame veel mõnda keelt. Ainuüksi inglise keeles on mul üle kümne erineva piiblitõlke! Ja kui mõnel ei ole veel Piiblit, siis võib ta selle igal ajal osta, sest see on vabalt saadaval ja pole üldsegi kallis. Ja kui kellelgi peaks ka see väike raha puuduma, siis võime talle Piibli kinkida. Meil on kõik, mida vajame, et elada Jumalale meelepärast elu. Teadmatus ei ole enam mingi vabandus. Jeesus küsib ka meilt: "Kas te ei ole lugenud?" Miks te ei ole lugenud?
Maailmas on inimesi – palju inimesi, kellel ei ole Piiblit ja kes ei tea, kust seda saada; võib-olla pole seda nende emakeelde veel isegi tõlgitud! Aga, tänu Jumalale, meil on Piibel! Kuid kas me seda ka loeme? Mõned ei loe seda sellepärast, et nende arvates pole seda võimalik mõista. Teadke siis, et ühelgi maailma religioonil pole nii selget ja arusaadavat pühakirja kui on kristlaste Piibel! Selles on selgete näidete varal kõrvutatud elu koos Jumalaga ja elu lahus Jumalast. Sul jääb vaid valida, kumba sina endale soovid. Ja Jumal on hoolitsenud selle eest, et see on tõlgitud kaasaegsesse keelde. Nii et seda on täiesti võimalik mõista – isegi lapsed saavad aru selle õpetlikest lugudest!
Siiski leidub seal ka lõike, mida pole lihtsal lugemisel kõige kergem mõista. Seepärast soovitatakse tihti alustada Piibli lugemist Uuest Testamendist. Ja kui on läbi loetud vähemalt neli evangeeliumi ja apostlite tegude raamat, siis võib juba alustada ka Vana Testamendi lugemisega. Muidugi võib alustada Piibli lugemist ka algusest peale ja esimese paari raamatu mõistmisega pole isegi võhikul mingeid probleeme. Küsimus on vaid: kas ta suudab uskuda, et need kõik on tõestisündinud lood? Ja kas ta on valmis neist ka midagi õppima?
Aga mida enam Piiblit ise lugeda, seda selgemaks saab selle sõnum. Ja on tõesti hea lugeda Piibel otsast lõpuni läbi n.ö. piibliaasta raames, lugedes iga päev mõned peatükid.
18. sajandi lõpus elas üks noor tüdruk, nimega Mary Jones, kelle kõige suuremaks sooviks oli omada Piiblit. Kahjuks polnud need nii kättesaadavad kui tänapäeval ja olid väga kallid. Nii hakkas ta kasvatama kanu, et koguda raha Piibli ostmiseks. Ta töötas kuus aastat, kuni tal oli selleks piisavalt raha. Siis läks see 16-aastane tütarlaps pastori juurde, kes elas enam kui 25 miili kaugusel, et osta endale Piibel. Kuid pastoril oli neid järel vaid üks ja see oli lubatud kellelegi teisele. Tütarlaps ei suutnud hoida tagasi pisaraid, ja kui pastor sai teada, kui palju Mary oli selleks vaeva näinud, andis ta Piibli talle, uskudes, et see teine inimene võib oodata pisut kauem. Nii sai Mary Jones endale oma Piibli, ja te vist arvasite õigesti – ta asus kohe seda lugema. Kindlasti ei jätnud ta sealt lugemata ühtegi salmi!
Ainult Jumala armu läbi on Piibel meile kõigile nii kättesaadav! See on suur eesõigus! Kasutagem seda! Lugegem Piiblit! Kui oleme seda piisavalt lugenud, kogu selle sisuga tutvunud, oleme valmis minema edasi Jumala Sõnast toitumise järgmisele tasemele. Kolmas toitumise viis on:
3. UURI SEDA ISE, ET ROHKEM TEADA SAADA. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis räägitakse sellest, kuidas Paulus ja Siilas kuulutasid Beroias. Kuidas rahvas nende sõnumisse suhtus, sellest räägib 11. salm: "Need olid üllamad kui Tessaloonika juudid; nemad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid iga päev Kirjast, kas see on nõnda, nagu kuulutati."
Jumalale meeldivad inimesed, kes katsuvad kõike läbi ning peavad kinni sellest, mis on hea ja õige (1.Tes.5,21). Ei ole hea uskuda pimesi kõike, mida pastor või jutlustaja või õpetaja räägib. Uurige ise Pühakirjast, kas see kõik vastab tõele. Sest "palju valeprohveteid on välja läinud maailma" (1.Joh.4,1). Jumal soovib, et me ei "jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks" (Ef.4,11).
Sellepärast uurige Piiblit! Sealt on palju õppida ja avastada. Meil on hea piibliuurimise abimaterjal – hingamispäevakooli õppetükid; kasutagem neid aktiivselt! Samuti olen ma pannud head piibliõppe materjalid üles meie koguduse kodulehele Internetis - http://www.advent.ee/parnu/. On palju häid raamatud, mis aitavad Piiblit paremini mõista. Kuid kõige olulisem on siiski ise Piiblit uurida, lastes ühel kirjakohal seletada teist.
Kõige parema tulemuse annab Piibli uurimine koos Piibli lugemisega. Piiblit süstemaatiliselt lugedes satud kirjakohtade peale, mis selgitavad hästi mõnd varem selgusetuks jäänud lõiku. Ja siin on suur abi Piiblist toitumise neljandast viisist:
4. ÕPI SEDA PÄHE, SALM HAAVAL. Ps.119,11 on kirjutatud: "Ma panen Su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu Sinu vastu!"
On tõsi, et Piiblit palju ja tihti lugedes jäävad paljud selle tekstid iseenesest pähe. Kuid hea tava on ka neid teadlikult pähe õppida – eriti Jumala tõotusi; neist on nii palju kasu meie usurännakul. Ja on hea, kui me teame peast ka iga meie usupunkti kohta vähemalt mõnd Piibli kirjakohta. Siis me võime öelda: "Ma tean, mida ma usun!" Peetrus kirjutab – 1.Pet.3,15: "Pühitsege Issandat Kristust oma südameis, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on." Alati valmis saame olla vaid siis, kui meil on Piibli sõnum alati kaasas – peas!
Jeesusel oli see alati kaasas – peas – ja sellest oli suur abi, kui kiusaja tuli Teda ründama. See hoidis Teda pattu tegemast Jumala vastu. Nii et talletagem ka meie seda kallist Sõna oma pähe, et see võiks olla talletatud meie südamesse. Nagu ütles psalmist, hoiab see meidki pattu tegemast Jumala vastu.
Olles talletanud Jumala Sõna oma mällu – õppinud seda salm haaval pähe, oleme valmis minema edasi Jumala Sõnast toitumise järgmisele tasemele. Viies Jumala Sõnast toitumise viis on:
5. MEDITEERI EHK MÕTISKLE SELLE ÜLE. Jumala Sõna üle mõtisklemine on nagu toidu seedimine. Me ei omasta toitu seda seedimata; samuti ei omasta me õieti Jumala Sõna ilma selle üle mõtisklemata.
Taavet laulis – Ps.143,5: "Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõiki Su tegusid, ma mõlgutan meeles Su käte töid!" Ta oli lugenud Pühakirjast Jumala tegudest ning ta armastas mõtiskleda nende üle. Sarnase mõtte leiame ka 119. laulust – Ps.119,15.16.97: "Ma mõlgutan mõtteid Sinu korralduste üle ja vaatlen Sinu teeradu! Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta Sinu sõna!" "Kuidas ma armastan Sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda." Jah, Jumala Sõna üle mõtiskledes me ei unusta seda! Kõik asjad, millele me ei mõtle, ununevad üsna kiiresti; jäävad ainult need, millele mõtleme sageli.
Kõige enam levinud mõtisklemise vorm on muretsemine! Me teame, kuidas see mõjub. Sama efektiivselt mõjub ka iga teine mõtisklemise vorm.
Kuidas mõjub mõtisklemine Jeesusest? 2.Kor.3,18 vastab sellele: "Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme Issanda auhiilgust otsekui peeglis [ehk mõtiskleme Jeesusest], muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu Issanda Vaimust."
Kuidas mõjub mõtisklemine Jumala vägevatest tegudest minevikus? Hiiob vastab – Iob.42,2: "Mina tean, et Sina suudad kõike ja et Sinul ei ole ükski asi võimatu!" Kas pole see julgustav!
Kuidas mõjub mõtisklemine Jumala tõotustest ja teadmine, et need kõik on "Jah! ja "Aamen" (2.Kor.1,20)? Rom.4,21 kirjutab Paulus, et Aabraham oli "täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis Ta on tõotanud." Jumala tõotustest mõtisklemine tegi Aabrahami julgeks. Kõige imelisemast tõotusest kirjutab Johannes – 1.Joh.2,25: "Ja see on tõotus, mille Tema meile on tõotanud: igavene elu." Kas me usume, et "ustav on see, kes seda on tõotanud" (Heb.10,23)? Mõtiskledes selle ja teiste Jumala tõotuste üle kasvab meie usk. Ja kasvab meie rõõm! Ja suureneb meie valmisolek kogeda nende tõotuste täitumist!
Jätke see meelde: mõtisklemine muudab akadeemilise Piibli praktiliseks. See juhib meid teadmiste juurest tegude juurde. Piibli eesmärgiks pole meid lihtsalt informeerida, vaid meid ümber muuta – Jeesuse sarnaseks. Ja selle eesmärgi täidab Pühakiri siis, kui me võtame selle südamesse ja mõtiskleme selle üle ning rakendame oma ellu.
Kuid ärme tee sellest järeldust, et muud ma ei vajagi, kui vaid mõtiskleda Jumala Sõna üle. Kui me ainult mõtiskleme ega kuule seda enam ega loe seda enam ega uuri seda enam ega õpi seda enam pähe, siis pole meil varsti enam ka millegi üle mõtiskleda. Nii et kõik viis Jumala Sõnast toitumise viisi on olulised, nagu on oluline tarvitada nii "tahket rooga" kui "piima" – olenemata sellest, kui palju me oleme kasvanud.
Ja lõpetagem ilusa üleskutsega – Ps.34,9: "Maitske ja vaadake, et Jehoova on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib!" Head Jumala Sõna maitsmist!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv