.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6571)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Neli küsimust Jeesusele
28.02.2004 - (1873)

Jumal andis kord Saalomonile erilise võimaluse. Pühakiri teatab — 1.Kun.3,5: "Gibeonis ilmutas Jehoova ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: "Palu, mida ma sulle peaksin andma!"" Ja Saalomon palus. Ja Jumal andis — rohkem, kui ta palus! Jumal vastab oma rahva palvetele.

Kas Jumal vastab ka oma rahva küsimustele? Kindlasti on meil kui Jeesuse tulekut ootaval rahval tõsiseid küsimusi, mida me tahaksime Talle esitada. Ja neid küsimusi on palju. Aga valiksime täna neist välja neli minu arvates kõige tähtsamat küsimust, ning laseksime Jeesusel neile vastata — sõnade kaudu, mis Ta rääkis 2000 aastat tagasi. Ma usun, et neis sõnades leidub vastus ka 21. sajandil elavate inimeste kõige tähtsamatele küsimustele.

Esimene küsimus oleks: Mida Sa soovid, et me teaksime? Kas me mõistame selle küsimuse tõsidust? Mõne arvates piisab Jumala riiki saamiseks väga väikestest teadmistest; teised jälle arvavad, et selleks tuleb hästi teada kogu Piiblit, seda õigesti mõista ja lisaks veel teada kõike, mida on kirjutanud Ellen White? Mõned ei julge tulla meie kogudusse, sest kardavad, et ei tea piisavalt palju. Mis on see kõige olulisem, mida Jeesus soovib et me teaksime?

Jeesuse juurde läks kord üks Pühakirja suhtes hästi õpetatud mees, soovides veel midagi teada saada. See oli Nikodeemus. Kuid Jeesus kõneles talle ainult ühest asjast — esimesest ja kõige tähtsamast, mida inimene peab teadma. Me loeme — Joh.3,3: "Jeesus vastas ning ütles talle: "Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha!"" Siit algab kõik; pole oluline kui vana keegi on või kui kaua on ta olnud usklik. Me peame alustama igat päeva teadmisega, et kristliku elu elamise eeltingimuseks on uussünd — et ainult uuestisündinud inimene on võimeline elama kristlikku elu. Kõik muud teadmised osutuvad asjatuiks, kui me ei tea seda üht asja ega pea seda alati hästi meeles.

Teise küsimusena küsiksime Jeesuselt: Mida Sa soovid, et me omaksime? Seegi küsimus pole lihtsate killast ja on täiesti põhjendatud. Me oleme õppinud, et meil peaks olema pühade kannatlikkus ja Jumala käsusõnad ning Jeesuse usk — jah, usk ja lootus ja armastus ning veel palju muud. Kuidas neist kõigist välja tuua kõige tähtsamat? Me mõistame seda, kui loeme, mida Jeesus ütles selle kohta, mida soovib Jumal meile kõige enam anda. Kindlasti soovib Jumal anda meile kõige enam seda, mida Ta kõige enam soovib, et me omaksime.

Rääkides palvest, ütles Jeesus — Luk.11,11-13: "Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad."

Ka Peetruse sõnad nelipühipäeva näitavad, et Püha Vaimu and on esimene ja kõige tähtsam, mida iga usklik peaks omama. Olles ise just täitunud Püha Vaimuga, kuulutas Peetrus — Apt.2,38.39: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni. Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes Issand, meie Jumal, kutsub enese juurde."

Jeesus soovib, et kõik usklikud oleksid täis Püha Vaimu, sest Tema, tulles meie ellu, toob endaga kaasa kõik, mida me vajame. Ja pole sugugi raske taibata, et see, mida me peame omama, on otseses seoses sellega, mida me peame teadma. Jeesus soovib kõige rohkem, et me teaksime, et me kõik peame uuesti sündima. Aga teadmisest üksi ei piisa. Uussünni kogemiseks tuleb paluda ja vastu võtta Püha Vaim oma südamesse. Me vajame Püha Vaimu — enam kui midagi muud. Püha Vaimu läbi on meil ka ühendus Jeesusega, sest Püha Vaim on ka Kristuse Vaim. Püha Vaimu läbi toimub uussünd ja Püha Vaim teeb meid ka võimeliseks elama uut elu.

Kolmandaks küsiksime Jeesuselt: Mida Sa soovid, et me oleksime, ehk millised me peaksime olema? Jällegi võiksime anda Pühakirjast palju vastuseid, kuid mis oleks kõige olulisem — mida peab Jeesus kõige olulisemaks? Jeesus ütles selle välja oma viimases vestluses jüngritega — Joh.13,35: "Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!" Veidi hiljem samal õhtul väljendas Ta sama mõtte oma palves jüngrite eest — Joh.17,20.21: "Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu Sina, Isa, minus ja mina Sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et Sa mind oled läkitanud."

Armastus ja üksmeel — sellest tunnevad kõik, et te olete kristlased, ja selle läbi usub maailm, et Jumal on läkitanud Jeesuse. Kas see pole kõige tähtsam? Armastus ja üksmeel tunnistavad ka meie tõelisest uussünnist ja sellest, et meie südames elab Püha Vaim. Seepärast soovib Jumal kõige enam, et me oleksime armastavad ja üksmeelsed.

Ja veel neljanda küsimuse esitaksime Jeesusele. See oleks: Mida Sa soovid, et me teeksime? Peale selle, et me oleksime uuesti sündinud, vastu võtnud Püha Vaimu ning oleksime omavahel armastuses üksmeelsed, palub Jeesus meid tungivalt — Mat.6,33: "Otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust." See tähendab seada Jumal, Tema tahe ja Tema õigus oma elus esikohale. Isegi agar misjonitöö ei või seda asendada! Küll aga võib sellest lähtuda agar misjonitöö!

Tavalised inimesed taotlevad maapealseid asju, küsides, nagu ütles Jeesus — Mat.6,31: "Mida me sööme? või mida me joome? või millega me riietume?" Jeesus ütles, et "Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate" (s.32). Lisades: "Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!"

Tänapäeva elustiil matab vaimulikkuse teiste "tähtsate" asjade alla. Kuid Jeesus ütles — Mat.11,28.29: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise! Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingele." Milline hinnaline tõotus neile meie seast, kel on rohkem teha kui on selleks aega!

Jeesuse vastused meie küsimustele on head uudised. Need on Jumala imelised tõotused. Nende uskumine ja nende järgi elamine toob rõõmu ja hingamise.

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv