.: koosolekute ajad :.
 


Reedel:
18:00 palvekoosolek

Laupäeval:
10:00 piiblitund
11:15 jutlus

 

.: kontaktandmed :.
 


Karja 3, Pärnu
80018, ESTONIA

Pastor: Andres Ploompuu
parnu at advent.ee

 

.: mis on :.
 


Jutlused:
Nädala sõna arhiiv

Uusim raamat:
Harmooniline abielu (21.06.2006)

Tõmmatuim raamat:
Mässav Planeet (6580)

Vaata tervet raamatute nimekirja.

 

.: lingid :.
 


Adventist Review
Piibel.net

 
.: nädala sõna :.
 


Nõuandeid palveks
29.12.2007 - (1688)

Mat.18,19: "Taas ütlen ma tõesti teile, et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes on taevas."
Me lugesime selle kirjakoha, aga kas me ka panime hoolega tähele iga sõna ja mõtet selles salmis. On see ju öeldud meie Jeesuse poolt, kes soovib meile kõige paremat. See sisaldab nõuandeid palveks, kuid juba selle sissejuhatus ehk esimesed sõnad näitavad, et tegemist on väga olulise asjaga.
Kuidas Jeesus alustas? "TAAS ütlen ma teile TÕESTI." Omapärane algus, eks ole? See peaks äratama kuulajate tähelepanu. "Taas" tähendab, et Ta on sellest varemgi rääkinud, korduvalt rääkinud – ja see peab olema väga oluline asi, millest Jeesus räägib mitu korda. Ta soovib, et kõik seda hästi kuuleksid ja meelde jätaksid. Kuid kuna on tegemist eriti olulise asjaga, lisab Ta veel ühe Talle omase rõhu – "tõesti." "TAAS ütlen ma teile TÕESTI"; ma ütlen teile veelkord tõtt; ma kordan teile üht suurt tõde; see, mis ma ütlen, on tõsi, pange nüüd hoolega tähele!
Olles sellega kuulajate tähelepanu püüdnud, ütleb Jeesus välja suure mõtte, mille järgimine toob endaga kaasa kuuldud palved. Kas meie soovime, et meie palveid kuuldaks? Kas me soovime positiivseid palvevastuseid. Muidugi soovime; selleks me ju palvetame. Paneme siis meiegi tähele mõningaid Jeesuse nõuandeid palveks, et meie palveid kuuldaks ja me saaksime, mida palume. Siin on mõned nõuanded:
1. Leia keegi, kellega oled palves ühel nõul. Kas te ikka kuulasite hästi? Mitte, et leia keegi, kellega koos palvetada, vaid leia keegi, kellega oled palves ühel nõul.
Jeesus jätkas peale jõulist sissejuhatust, millest äsja rääkisime: "...kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes on taevas." Jeesus ei ütle lihtsalt, et kui kaks inimest põlvitavad koos või on püsti koos palves või palvetavad mõlemad, siis see, mida nad paluvad, saab neile. Ta ütleb, et need kaks inimest peavad olema ühel nõul.
"Ühel nõul" on tõlgitud kreeka sõnast "sumphoneo", kust on ka pärit sõna "sümfoonia." Kui kaks või enam inimest mängivad muusikainstrumentidel koos, siis ei ole tulemuseks tingimata sümfoonia; selle tulemuseks võib olla ka kakofoonia! Et kõlaks sümfoonia, tuleb olla ühel nõul – ja mitte mõnes asjas, vaid igas asjas! Kui kaunis võib olla muusika ja kui võimsalt võib see kõlada, kui kõik orkestris mängijad ja kooris lauljad on ühel nõul!
Ja see "ühel nõul" olemine saavutatakse mitte omavahel asjad sirgeks vaieldes – seda ei saavutata kunagi –, vaid dirigendi juhiseid täpselt järgides! Kes on meie koguduse, meie palvekoosoleku dirigent? Jumal. Ja oma Sõna kaudu juhatab Ta meid ühel nõul mõtlema ja ühel nõul tegutsema ja ühel nõul palvetama!
Ühel nõul olemisel on tohutu jõud ja see on ka tohutult hea südamele! Lahkmeel seevastu teeb meid nõrgaks ja, oh, kui õnnetuks! Nii et Jeesus annab meile väga head nõu: olge üksmeelsed, olge ka palves ühel nõul! Leidke endile palvekaaslasi, kellega olete ühel nõul asjades, mille pärast palute.
Mõni võib öelda, et see üksmeele saavutamine on tohutult raske kui mitte võimatu. Võimatu see kindlasti pole, sest ka kõige suuremad sümfooniaorkestrid ja koorid võivad saavutada üksmeele ja kauni kooskõla. Keegi pole öelnud, et see on kerge. See võib olla isegi väga raske, kuid see tasub iga jõupingutust. Ja kui hea dirigent suudab panna orkestri ja koori "ühel nõul" kõlama, siis Jumal peaks suutma panna ka oma koguduse, oma lapsed ühel nõul palvetama! Ta suudab seda, kui me teeme Temaga koostööd.
Kristus on õpetanud ka individuaalset palvet. Mat.6,6 on kirjas Tema sõnad: "Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule." Kuid on aegu, mil me peaksime leidma teisi, kes on meie palvesoovides meiega ühel nõul ja palvetama koos. Selline palve on mitte ainult võimas taevavägesid liigutama, vaid ka meid muutma, saavutamaks rohkem üksmeelt.
See teeb meid alandlikuks, kui me palume teisi palvetada koos meiega mõne olulise asja pärast. Ja see lähendab ka meid üksteisele. Jumal soovib, et me oleksime üksmeelne perekond ja kas ka meie ei soovi sedasama? Näete, kuidas Jumal soovib meile vaid head!
Palvetamine koos teistega häälestab meie palved, just nagu mängimine või harjutamine koos häälestab orkestri, või nagu laulmine koos häälestab koori. Ja kui siis meie palvele vastatakse, on rohkem neid, kes toovad tänu ja au Jumalale!
2. Palveta usus, et su palve on kuuldud ja sa oled saanud, mida oled palunud. Mrk.11,24 on Jeesuse sõnad: "Sellepärast ma ütlen teile: kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile!"
See ei ole jultumus. Jultumus on see, kui me oleme kindlad OMA TEGUDES, kui me ütleme: "Täna või homme me läheme sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ning saavutame kasu!" (Jak.4,13). Me ei peaks olema nii kindlad oma tegudes ja saavutustes. Me peaksime olema alandlikumad. Kuid on suur vahe toetumisel sellele, mida meie võime teha, ja toetumisel sellele, mida Jumal võib teha. Palve on toetumine sellele, mida Jumal võib teha, ja usk sellesse, et Ta teeb seda, sest Ta on seda tõotanud. Ja selliselt me teame ka, et meie palve on kuuldud ja me oleme saanud, mida oleme palunud.
Johannese esimesest kirjast leiame otsese kinnituse sellele mõttele – 1.Joh.5,14.15: "Ja see on see julge avameelsus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi palume Tema tahtmist mööda, Ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et Ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me Temalt oleme palunud."
Keegi ütleb: Pea nüüd, vend, ega me ikka ei saa kõik, mida palume!. Tõsi. Ilmselt ei pannud sa tähele üht mõtet viimati loetud tekstis: "Kui me midagi palume TEMA TAHTMIST MÖÖDA" ehk kui me palume midagi, mida Ta on tõotanud anda. Kui see tingimus on täidetud, saame kõik, mida usus palume.
3. Olgu sul palves õiged motiivid. Jeesus ütles – Joh.14,13.14: "Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa austataks Pojas! Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda."
Mida tähendab paluda midagi Jeesuse nimel? Kas see tähendab paluda mida iganes ja kuidas tahes ning lisada lõpuks vaid sõnad "Jeesuse nimel" – ja need maagilised sõnad muudavad palve Jumala poolt kuuldavaks ja täidetavaks? Palvetada Jeesuse nimel tähendab palvetada Jeesuse asemel. Kui keegi esineb või räägib või palub kellegi nimel, siis ta esineb tema asemel ja tema volitusega ja loomulikult räägib seda, mida soovib see, keda ta esindab. Nii et me jõudsime välja sama mõtte juurde, mida oli kerge silmist kaotada ka eelmises punktis: "Kui me midagi palume TEMA TAHTMIST MÖÖDA, [siis] Ta kuuleb meid."
Kuid ma tahan, et te kuulaksite veelkord hästi tähelepanelikult Joh.14,13.14: "Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma TEEN, et ISA AUSTATAKS Pojas! Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma TEEN seda." Jeesus lubab TEHA kõike, et ISA SAAKS AUSTATUD Pojas! Jeesus ei luba ANDA kõike seda, mida me võib-olla oma ahnuses tahame! Ta teeb ise ja aitab ka meil TEHA kõike seda, mis AUSTAB ISA, s.t. Jumalat. Ja kui meie palve motiiviks on austada Jumalat, siis võime olla kindlad, et Jumal kuuleb meie palveid ja Jeesus täidab need.
Kui Taavet lähenes Koljatile, siis ta ütles – 1.Sam.17,45: "Sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehoova, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud!" Taavet esines Jumala nimel, Tema saadikuna. Ta ei astunud kahevõtlusesse enda huvides, ta tegutses Jumala huvisid silmas pidades. Ta läks õige motiiviga ja Jumal tegi, et ta võitis!
Kui sa palvetad, kas on sinu motiivid õiged? Jakoobus hoiatab – Jak.4,3: "Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes." Nii et olgu meil palves ka õiged motiivid.
4. Olge usus ja palves püsivad. Me elame ajal, mil kõik muutub nii kiiresti. Inimesed tüdinevad kiiresti mitte ainult asjadest, vaid kahjuks ka põhimõtetest ja isegi suhetest! Aga Jeesus ütles – Joh.15,7: "Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile!" Inimesed võivad leida endale teise abikaasa, kuid kust leida teise Päästja, teise Jeesuse. Kui me Temast tüdineme või Ta muul viisil kaotame, ei ole meil teist kusagilt võtta! Või kui me tüdineme Tema sõnadest – kust veel leida elusõnu?
Kui me oleme kaotanud lähedase suhte Jeesusega ja Tema Sõnaga, oleme kaotanud ka lootuse saada vastused oma palvetele, sest vaid Jeesusesse ja Tema Sõnasse jäädes võime paluda, mida iganes tahame ja vajame, teades, et see sünnib meile. Nagu näeme, on see "mida iganes" siingi seotud ühe kindla asjaga – "kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse."
Ja kui te jääte püsivalt palvesse. Mäejutluses ütles Jeesus – Mat.7,7 (otseses tõlkes): "Jätkake palumist, siis antakse teile; jätkake otsimist, siis te leiate; jätkake koputamist, siis avatakse teile."
Mis me siis teeme? Palvetagem! Ja ärgem väsigem!

Mati Ploompuu
Adventkoguduse pastor emeeritus

Nädala sõna arhiiv